61-1 borito

TANULMÁNYOK

T. Dziekoński: A lengyelországi eneolitikus rézkohászat és közép-európai kapcsolatai 1

Zolnay László: Buda középkori vízművei 16

Faller Jenő: Adatok a bányabeli robbantás fejlődéstörténetéhez 60

Endrei Walter: Textilipari szabadalmak Magyarországon a nyugat-európai ipari forradalom idején 76

 

KÖZLEMÉNYEK

Hegedűs Zoltán: A diósgyőri Központi Kohászati Múzeum és a soproni Liszt Ferenc Múzeum vasbucáinak kohászattörténeti vonatkozásai 94

Endrei Walter: Az automatagépek programvezérlésének eredete 107

Barta István: Adatok a gácsi posztógyár reformkori történetéhez 113

 

SZEMLE

Heckenast Gusztáv: A feudáliskori magyarországi vaskohászat historiográfiája 123

Makkai László: A tudomány- és technikatörténet a stockholmi történészkongresszuson 129

Impresszum, tartalom (pdf)