David Gaunt: Történelem és antropológia (folytatás) 3

Guy Bourdé–Hevré Martin: Az új történetírás, az „Annales” iskola örököse 77

Juliusz Bardach: Országgyűlési követválasztás Lengyelországban a 16–18. században 100

Janina Leskiewiczowa: A szejm és a kormány (Lengyel királyság, 1815–1830) 125

Andrzej Ajnenkiel: Az 1919–1922. évi törvényhozó szejm és annak hatása a függetlenné vált Lengyelország politikai be-rendezkedésére és területi szervezetére 131

Tájékozódás

Majoros István: Franciaország és a nemzetközi kapcsolatok rendszere az első világháború előtti évtizedekben 142

Modern klasszikusok (ismertetések)

Fodor Éva: Lawrence Stone: Az arisztokrácia válsága (1558–1614) 158

Impresszum, tartalom (pdf)