neolatin b1 kicsiHumanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon címmel új tanulmánykötet jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont kiadásában. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Convivia Neolatina Hungarica címmel induló új sorozatának első darabját Békés Enikő, Kasza Péter és Lengyel Réka szerkesztette. A Tartalomjegyzék itt olvasható.


A Szegedi Tudományegyetem és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete 2013. november 7–9. között Szegeden rendezte meg az első magyarországi neolatin konferenciát. A tanácskozáson több mint harminc előadás hangzott el a 15–17. századi latin nyelvű történetírás és a 18. századi latin nyelvű irodalom témaköreiben, vezető magyarországi és több külföldi egyetemi, akadémiai és könyvtári kutatóhelyet képviselő szakemberektől. A kötetben, mely egyben az így meginduló Convivia Neolatina Hungarica-sorozat első darabja, az előadások alapján elkészült huszonkilenc tanulmány olvasható; köztük az időközben sajnálatosan elhunyt Havas László professzor iránymutatóul szolgáló összegzése. A 15–17. századi történetírás témaköréhez kapcsolódó tanulmányok egy részének szerzői a historiográfia jobban vagy kevésbé ismert szerzőinek egy-egy művét értelmezik, értékelik újra, más részük további forráscsoportok (kommentár, epitáfium, ajánlás, követjelentés, könyvtárleírás) történeti, művelődéstörténeti, nyelvészeti és egyéb vonatkozásait elemzi, illetve a történetírással kapcsolatos elméleti reflexiókat tárja fel. Több dolgozat foglalkozik 18. századi, a széles körű adatgyűjtésen és a kritikus forráskezelésen alapuló, tudományos igényű történeti, irodalomtörténeti, klasszikafilológiai tárgyú munkákkal. A magyarországi művelődés 18. századi viszonyairól egyrészt egyházi személyiségek vonatkozó álláspontját, kulturális programját vagy a sajtóviszonyokat elemző dolgozatok tájékoztatnak, másrészt azok az irodalomtörténeti tanulmányok, amelyek különböző műfajok, műfajcsoportok (történelmi tárgyú, illetve alkalmi költemények, eklogák, lelkiségi művek) változatait tárgyalják. A két fő tárgykör időbeli kereteiből kilepő utolsó dolgozat a latin nyelvhasználat 19. századi magyarországi továbbélésének megnyilvánulási formáit mutatja be egy brémai utazó tapasztalatai alapján.


A kötet ára 2000 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp. 1014 Úri u. 53., I. emelet 57., munkanapokon 9.00–15.00 óráig) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624-es telefonszámon. A kötetet a kiadón kívül a partnereinknél vásárolhatja meg.