+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Berend T. Iván: Európa gazdasága a 20. században

Berend T. Iván: Európa gazdasága a 20. században

Berend T. Iván akadémikus, a University of California Los Angeles (UCLA) történeti tanszékének professzora „Az Európa gazdasága a 20. században” c. kötetben egy egész kontinens évszázados gazdaságtörténetének megírására vállalkozott. Figyelmét a 20. század politikai gazdaságtanának kevésbé ismert jelenségeire összpontosította, nevezetesen a különféle gazdasági rendszerek kibontakozására és bukására, valamint az egymással fennálló összefüggéseikre és hatásukra. Így válhat az olvasó számára is jobban érthetővé az európai gazdaságnak az évszázad második felében lendületet nyert egységesedési folyamata és annak mozgatórugói. Európa déli és keleti részei a Nyugat fejlett centrumországaihoz viszonyítva egészen a 20. század közepéig elmaradtak az iparosodásban, és jelentősen alacsonyabb fejlettségi szintet értek el. A Nyugathoz történő felzárkózás érdekében több kísérlet történt, új gazdasági modellek és újszerű politikák jelentek meg. A kísérletek azonban hosszú ideig kudarcot vallottak, de egyes perifériális régiókban az évszázad második felében mégis sikeresek lettek. Berend T. Iván elemzésének legfontosabb szempontja és újdonsága a kudarcok és a lemaradás, illetve esetenként a fejlettebb régiókhoz történt felzárkózás okainak vizsgálata. A kötetet számos statisztikai táblázat, diagram és ábra egészíti ki. A végén részletes bibliográfia, tárgy- és névmutató található. A könyv eredetileg angol nyelven íródott, a magyar nyelvű fordítással és kiadással szinte párhuzamosan folyó angol nyelvű kiadást a Cambridge University Press gondozta.

Fájlnév: Berend Europa_teljes.pdf
Fájlméret: 3.68 MB
Fájltípus: application/pdf

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail