+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Balogh Margit–Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon, 1790–1992. Kronológia

Balogh Margit–Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon, 1790–1992. Kronológia

Balogh Margit és Gergely Jenő 1993-ban és 1996-ban kétkötetes munkát készített Egyházak az újkori Magyarországon, 1790–1992 címmel. Az első kötet a kronológiát, a második az újkori egyházszervezetet, a tisztségviselőket tartalmazó adattárat rejti. Jelenleg az első kötetet (Kronológia, 1790–1992) tesszük közzé. A szerzők előszava szerint: „A kronológia adatsorainak egy része az egyházak személyi állományának adatait öleli fel – a teljesség nélkül, meghatározott szempontok szerint. … Számos adat található a valláserkölcsi alapozású egyesületek, mozgalmak, pártok, intézmények életére vonatkozóan; továbbá az egyházi iskolákkal kapcsolatban; az egyházi jellegű lapok, folyóiratok, kulturális intézmények, rendezvények stb. adatai. Figyelemmel kísértük az egyházak nemzetközi kapcsolatait. Végül az állam–egyház viszonyrendszer is nagy teret kapott. Alapul vettük az idevágó törvényalkotást, jogi szabályozást, s nem utolsósorban azokat a vitákat és ellentéteket, amelyek állam és egyház között feszültek.”

Fájlnév: BaloghMargit_kronologia_teljes.pdf
Fájlméret: 2.49 MB
Fájltípus: application/pdf

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail