CRHAz intézetünk tudományos tanácsadója, Pálffy Géza vezette MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport elmúlt esztendőkben végzett tudományos feltáró munkája eredményeként teljes egészében kétnyelvű, román–magyar kötet jelent meg a magyar uralkodókoronázásokra 1508 és 1916 között kibocsátott koronázási érmekről és zsetonokról. A Coronatus in regem Hungariae... Medaliile de încoronare ale regilor Ungariei / A magyar uralkodókoronázások érmei című kiadvány valódi interdiszciplináris kutatómunkában és nemzetközi együttműködésben készült. Címlapján az eddig ismert legkorábbi magyar királyné-koronázási érem látható (Gonzaga Eleonóra Magdolna 1655. június eleji pozsonyi szertartásáról), melynek a világon egyetlen ismert példányát a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum őrzi.

 

A Lendület Kutatócsoport tagjai által Budapesten összeállított, majd Kolozsváron nyomtatott kötet az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és Magyar Nemzeti Múzeum közös kiadványaként, kifejezetten tudományos missziós céllal látott napvilágot. A romániai és erdélyi (román és magyar) szakmai és nagyközönség számára egyszerre kívánja bemutatni a Magyar Királyság újkori történetének legfontosabb ceremoniális eseményét, az uralkodókoronázásokat és az ezekre készült különféle koronázási érmeket és zsetonokat az 1508 és 1916 közötti időszakból. A kötet széles válogatással nyújt betekintést a késő középkorban Székesfehérvárott, majd 1563-tól Pozsonyban, 1622-től részben már Sopronban, majd 1792-től részben Budán tartott szertartások és koronázási érmek históriájába. Mindezt teljes terjedelmében kétnyelvű kiadásban teszi, László Noémi költő-műfordító és Intézetünk tudományos munkatársa, Jakó Klára gondos fordítói munkájának köszönhetően.

A kiadvány jelentős terjedelmű átfogó tanulmányait a kutatócsoport-vezető (Régi hagyományok – új szokások: Uralkodókoronázások az újkori Magyarországon [1526–1916]), illetve numizmatikus munkatársai, Soltész Ferenc Gábor és Tóth Csaba szakmuzeológus (Uralkodói reprezentáció a magyar királykoronázások érmein és zsetonjain) készítették. Az utóbbiak állították össze kolozsvári román és magyar kollégák közreműködésével a kiadvány legnagyobb részét kitevő, a több mint másfélszáz érmet részletesen dokumentáló katalógust is. Ez szervesen épül a Kutatócsoport 2014 júliusa és 2015 februárja között a pozsonyi várban rendezett, majd 2015 tavaszán Körmöcbányán is jelentős sikerrel bemutatott koronázási érem-kiállításának anyagára. A számba vett értékes műtárgyak között találhatók csupán egyetlen példányban készült, úgynevezett felajánlási pénzek éppúgy, mint a koronázásokhoz kapcsolódó reprezentációs emlékérmek és a koronázási menetben a nép közé szórt arany, ezüst vagy réz zsetonok. A kötet értékes képanyagát ugyancsak a kutatói team tagja, Gödölle Mátyás történész–művészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa válogatta. A kiadvány igényes szerkesztése Bertók Krisztina munkáját dicséri, az éremfotók zömét Gedai Csaba készítette. A kötet remélhetőleg hozzájárulhat mind a kora újkori és modern kori Magyar Királyság, mind a magyar uralkodókoronázások históriájának alaposabb erdélyi és romániai megismertetéséhez.

A kiadvány adatai: Coronatus in regem Hungariae... Medaliile de încoronare ale regilor Ungariei/Coronatus in regem Hungariae... A magyar uralkodókoronázások érmei. Autori catalog/A szövegeket összeállította: Pálffy, Géza–Soltész, Ferenc Gábor–Tóth, Csaba. Ed./Szerk. Bertók, Krisztina. Kiadó: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Muzeul Naţional Maghiar/Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és Magyar Nemzeti Múzeum. Megjelenés helye és ideje: Cluj Napoca/Kolozsvár–Budapest, 2015. december vége. Oldalszám: 239 oldal (4+4 szín nyomás). Kötés: Cérnafűzött, keménytáblás. ISBN: 978-61-5520-948-2

.