AcsP TothG Istvanffy2018 Kulso Intézetünk „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportja kiadványaként új interdiszciplináris tanulmánykötet jelent meg Ács Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközont Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója, valamint Tóth Gergely, intézetünk tudományos munkatársa szerkesztésében Istvánffy Miklósról. „A magyar történet folytatója” Tanulmányok Istvánffy Miklósról című kötet a legfrissebb kutatások alapján kalauzolja el az olvasót a kora újkori magyarországi történetírás egyik legnagyobb alakjának életébe és munkásságába. A kiadvány címnegyede és tartalomjegyzéke itt olvasható.

 

Istvánffy Miklós (1538–1615) hosszú életútja – a padovai tanulóévektől az Oláh Miklós mellett, majd a Magyar Udvari Kancellárián betöltött titkári poszton át a nádori helytartói hivatal tekintélyes pozíciójáig –, valamint humanista költészete egyaránt fontos és kutatásra ösztönző témák a korszak tudósai számára. A személyéhez köthető legjelentősebb mozzanat ugyanakkor a Historiae megalkotása, amellyel messze kiemelkedik kortársai közül. A Hunyadi I. Mátyás halálától (1490) Habsburg II. Mátyás uralkodásáig (1608–1619) ívelő, azaz mintegy százhúsz évet, benne a teljes 16. századot átfogó hatalmas történeti munka gyorsan kivívta az utódok tiszteletét. Ám az első kiadásában 1622-ben megjelent mű átfogó tudományos értékelése, a honi történetírás históriájában való elhelyezése még mindig nem történt meg elégséges módon. A kötet hazai és külföldi tudományos műhelyekből verbuválódó szerzői közül ezért többen a Historiae elemzésére vállalkoztak, míg mások Istvánffy családi hátterét, életútját kutatták; de voltak olyanok is, akik költeményeit, illetve a hozzá köthető képzőművészeti alkotásokat választották témául. Az így létrejött tanulmánykötet – Istvánffy sokoldalú személyiségének megfelelően – gazdag és igen sok újdonsággal szolgáló tablót kínál nemcsak a hajdani historikusról, hanem koráról, az 1526. évi mohácsi csata utáni egy évszázadról is.

A kiadvány ára 3200 Ft. Megvásárolható, megrendelhető az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán utca 4., B épület 4/44. szoba; tel.: [06 1] 224 67 00/4624-es mellék, e-mail: ) és az MTA BTK Penna Bölcsész Könyvesboltban (Bp. 1053 Magyar u. 40., munkanapokon 13:00 és 17:00 óra között, tel.: 06 30 203 1769, e-mail: ), továbbá partnereinknél.