+36 1 224 6755   

RCH Institute of History

Cieger András

Cieger András

Cieger, András
Cieger András
Beosztás: tudományos tanácsadó, osztályvezető
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224-6700/4660
E-mail:

Position: Senior Research Fellow, Head of Department

Department: Modern History

 

Address: 1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: B.526

Phone: +36 1 224-6700/4660

Email:

QUALIFICATIONS

Ph.D. in History, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 2003

M.A. in Political Science, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 2000

M.A. in History, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 1997

 

RESEARCH EXPERTISE  

19th century, Austro–Hungarian Monarchy, political and social history, parliamentarism

 

PROJECTS

The Edition of the Correspondence of József Eötvös (1813–1871), no. 2. Funded by National Research, Development and Innovation (NRDI) Office

History of the Hungarian Academy of Science (1825–2025). Funded by HAS

Handbuch- und Editionsprojekt zur vergleichenden Verfassungsgeschichte Europas im 19. Jahrhundert (Institut für Europäische Verfassungswissenschaften, Hagen. PI: Werner Daum). Research topic: Constitutionalism in Hungary between 1848 and 1914.

 

PUBLICATIONS  

A complete list of publications: mtmt.hu

 

List of selected publications:

 • “The Symbolic World of 1867: Self-Representation of the Dual Monarchy in Hungary.”
 • In The Creation of the Austro-Hungarian Monarchy: A Hungarian Perspective, edited by Gábor Gyáni, 39–69. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2021.
 • A magyar országgyűlés a dualizmus korában I.: A képviselőház (1865–1918). [The Hungarian National Assembly in the era of Dualism I.: The House of Representatives] Budapest: Országház Könyvkiadó, 2021.
 • “Symbolic Representation of Croatian–Hungarian State Relations after 1868.”
 • In The 1868 Croatian–Hungarian Settlement : Origin and Reality, edited by Vlasta Švoger, Dénes Sokcsevits, András Cieger and Branko, Ostajmer, 133–152. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2021.
 • “Ungarn.” In Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert: Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel, edited by Werner Daum, Peter Brandt, Martin Kirsch and Arthur Schlegelmilch, 991–1028. Bonn: Dietz, 2020. (Co-Author: András Gergely)
 • “New Models and Old Traditions: Debates on Parliamentarism in Hungary After the Austro-Hungarian Settlement of 1867.” In The Ideal of Parliament in Europe since 1800, edited by Remieg Aerts, Carla van Baalen, Henk, te Velde, Margit van der Steen and Marie-Luise Recker, 77–94. London: Palgrave Macmillan, 2019.
 • “Reform Fever and Disillusionment: Constitutional Codification Fiascos of the Hungarian Liberals after the Settlement of 1867.” In A History of the Hungarian Constitution: Law, Government and Political Culture in Central Europe, edited by Ferenc Hörcher and Thomas Lorman, 122–140. New York, London: I. B. Tauris, 2018.
 • “National Identity and Constitutional Patriotism in the Context of Modern Hungarian History: An Overview.” Hungarian Historical Review 5, no. 1 (2016): 123–50.
 • “The Ways of Enrichment and its Interpretations in Hungarian Politics after the Austro-Hungarian Compromise of 1867.” Stred / Centre: Journal For Interdisciplinary Studies Of Central Europe In The 19th And 20th Centuries 7, no. 1 (2015) 34–65.
 • “Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán.” [Political Corruption in Hungary of Austro-Hungarian Monarchy] Budapest: Napvilág Kiadó, 2011.
 • “Lónyay Menyhért 1822–1884: Szerepek – programok – konfliktusok.” [Biography of Count Menyhért Lónyay, 1822–1884: Roles – Programs – Conflicts] Budapest: Századvég Kiadó, 2008.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1973. 09. 27.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1997)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, politikaelmélet szak (2000)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) (történelemtudomány, 2003). Téma: Lónyay Menyhért politikai pályája

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

ELTE ÁJK Politológia Tanszék (1997–1999) egyetemi tanársegéd

MTA Történettudományi Intézete (1999–2003) fiatal kutató

ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék (2003–2006), tudományos segédmunkatárs (2003), tudományos munkatárs (2004–2006)

ELTE BTK Atelier – MTA TKI (2007–2011) tudományos munkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (2012–2014), tudományos főmunkatárs (2015–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Politikatudományi Társaság (tag)

Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület (tag, a számvizsgáló bizottság tagja: 2010–)

OTKA TRT zsűri (tag: 2012–2015)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (2009)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Politikatudományi Szemle konzulensi testülete (tag)

Századvég (szerkesztő: 2001–2008)

KUTATÁSI TERÜLET

A 19. századi Magyarország politika- és társadalomtörténete

KUTATÁSI PROJEKTEK

A helyi politikai elit kutatása regionális szinten c. témában önálló kutatás, beregszászi kutatóutak (OTKA, 1999–2001)

Károlyi Palota Kulturális Központ, Hamvas Intézet, Az állami kultúrpolitika kibontakozása a 19. században c. témában kutatási ösztöndíj (témavezető: Schlett István) (2001)

Kasseli Egyetem (Németország) és az International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions szervezésében az európai és amerikai alkotmányfejlődés témájában részkutatás. (The Rise of Modern Constitutionalism, 1776–2000. Témavezető: Prof. Dr. Horst Dippel.) (2001–2005)

A magyar napló- és memoárirodalom bibliográfiája c. kutatás résztvevője (témavezető: Gyáni Gábor) (OTKA 2001–2004)

Autonómiák Magyarországon (1848–1998) c. kutatás résztvevője (témavezető: Gergely Jenő), kutatási téma: a közigazgatás autonómiája (1848–1918) (OTKA 2003–2005)

Bolyai Ösztöndíj, kutatási téma: A politikai korrupció a dualizmus kori Magyarországon (2005–2008)

A magyar államnemzeti konstrukció tartalmasítása: a modern alkotmányosság és a modern állam koncepcióinak befogadása és megvalósítása (1848–1870) (témavezető: Gergely András) (2007–2011)

Handbuch- und Editionsprojekt zur vergleichenden Verfassungsgeschichte Europas im 19. Jahrhundert (Institut für Europäische Verfassungswissenschaften, Hagen, témavezető: P. Brandt, A. Schlegelmilch). Kutatási téma: Magyarország alkotmánytörténete 1848 után (Gergely Andrással közösen) (2010–)

Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Berlin. (Kutatásvezető: Andreas Schulz és Tobias Kaiser). Részkutatás a magyar parlamentarizmus történetéről. (2011–)

Állam és társadalom viszonya a 19. századi magyar politikai kultúrában. OTKA projekt (2012–2015, témavezető: Erdődy Gábor) Szenior kutató.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2012–2015). Téma: A Tisztelt Ház mindennapjai. A nagypolitika társadalomtörténete.

Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon. OTKA projekt (2013–2017, témavezető: Gyáni Gábor) Résztvevő kutató.

Eötvös József levelezése. OTKA projekt (2015–2018, témavezető: Gángó Gábor). Résztvevő kutató (feladat: az 1867–1871 közötti levelezés gondozása).

 

Államhatalom és politikai sajtó Magyarországon (1861–1875). NKFIA projekt (2016–2020, témavezető: Deák Ágnes). Résztvevő kutató. 

 

 • Cieger, András
  Fejezetek az Aranybulla modern kori emlékezettörténetéből
  In: Zsoldos, Attila (szerk.) Aranybulla 800
  Budapest, Magyarország : Országház Könyvkiadó (2022) 317 p. pp. 277-302. , 26 p.
  Közlemény:33198815 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Cieger, András ; Pelyach, István (szerk.)
  A magyar országgyűlés a dualizmus korában I.: A képviselőház (1865-1918)
  Budapest, Magyarország : Országház Könyvkiadó (2021) , 460 p.
  ISBN: 9786155948480 OSZK Egyéb URL
  Zárolt Közlemény:32095141 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 13 | Független: 13 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
 • Cieger, András
  The Symbolic World of 1867: Self-Representation of the Dual Monarchy in Hungary
  In: Gyáni, Gábor (szerk.) The Creation of the Austro-Hungarian Monarchy : A Hungarian Perspective
  New York, Amerikai Egyesült Államok : Routledge of Taylor and Francis Group (2021) 384 p. pp. 39-69. , 31 p.
  REAL
  Zárolt Közlemény:32098130 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
 • Cieger, András ; Gergely, András
  Ungarn
  In: Daum, Werner; Brandt, Peter; Kirsch, Martin; Schlegelmilch, Arthur (szerk.) Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert : Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel
  Bonn, Németország : Dietz (2020) pp. 991-1028. , 38 p.
  Zárolt Közlemény:31385415 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
 • Cieger, András
  New Models and Old Traditions: Debates on Parliamentarism in Hungary After the Austro-Hungarian Settlement of 1867
  In: Remieg, Aerts; Carla, van Baalen; Henk, te Velde; Margit, van der Steen; Marie-Luise, Recker (szerk.) The Ideal of Parliament in Europe since 1800
  London, Egyesült Királyság / Anglia : Palgrave Macmillan (2019) 279 p. pp. 77-94. , 18 p.
  Zárolt Közlemény:31016162 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
 • Cieger, András
  1867 szimbolikus világa: Tanulmányok a kiegyezés koráról
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2018) , 211 p.
  ISBN: 9789634161400 REAL
  Zárolt Közlemény:30338536 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Tanulmánykötet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 16 | Független: 16 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 21 | Független: 21 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Cieger, András
  Reform Fever and Disillusionment: Constitutional Codification Fiascos of the Hungarian Liberals after the Settlement of 1867
  In: Hörcher, Ferenc; Thomas, Lorman (szerk.) A History of the hungarian Constitution : Law, Government and Political Culture in Central Europe
  New York, Amerikai Egyesült Államok, London, Egyesült Királyság / Anglia : I. B. Tauris (2018) 345 p. pp. 122-140. , 19 p.
  Zárolt Közlemény:30368192 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Cieger, András (szerk.) ; Varga, Bálint (szerk.)
  Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában: Szöveggyűjtemény
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2017) , 445 p.
  ISBN: 9789634160861 REAL
  Zárolt Közlemény:3294200 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Forráskiadás ) Tudományos
 • Cieger, András
  National Identity and Constitutional Patriotism in the Context of Modern Hungarian History: An Overview
  HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 5 : 1 pp. 123-150. , 28 p. (2016)
  REAL-J
  Zárolt Közlemény:3077668 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Összefoglaló cikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Cieger, András
  The Ways of Enrichment and its Interpretations in Hungarian Politics after the Austro-Hungarian Compromise of 1867
  STRED: CASOPIS PRO MEZIOBOROVA STUDIA STREDNI EVROPY 19. A 20. STOLETI / CENTRE: JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES OF CENTRAL EUROPE IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES 7 : 1 pp. 34-65. , 32 p. (2015)
  Egyéb URL
  Zárolt Közlemény:2923765 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Utánközlés ) Tudományos
 • Cieger, András
  Interests and Strategies: An Investigation of the Political Elite of the Sub-Carpathian Region in the Age of Dualism (1867-1918)
  In: Pál, Judit; Popovici, Vlad (szerk.) Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848–1918)
  Frankfurt am Main, Németország, Berlin, Németország, Bern, Svájc, Bruxelles, Belgium, New York, Amerikai Egyesült Államok, Oxford, Egyesült Királyság / Anglia, Wien, Ausztria : Peter Lang (2014) 286 p. pp. 191-210. , 20 p.
  Zárolt Közlemény:2603086 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Cieger, András
  Politics as a Profession in Nineteenth-Century Hungary?
  In: Adéla, Gjuricová; Andreas, Schulz; Lubos, Velek; Andreas, Wirsching (szerk.) Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990
  Düsseldorf, Németország : Droste Verlag (2014) pp. 105-116. , 12 p.
  Zárolt Közlemény:2603090 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Cieger, András
  Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán
  Budapest, Magyarország : Napvilág Kiadó (2011) , 208 p.
  ISBN: 9789633380338 OSZK Teljes dokumentum
  Közlemény:1772829 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 43 | Független: 43 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
  Nyilvános idéző+említés összesen: 75 | Független: 75 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Cieger, A
  Lónyay Menyhért 1822-1884: Szerepek - programok - konfliktusok
  Budapest, Magyarország : Századvég Kiadó (2008) , 557 p.
  ISBN: 9789637340550 ELTE Könyvtára OSZK
  Közlemény:211243 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 30 | Független: 30 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 45 | Független: 45 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Cieger, A
  Magyarország politikai kultúrája a dualizmus időszakában
  MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 45 : 3 pp. 3-51. , 49 p. (2000)
  Matarka
  Zárolt Közlemény:200413 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 12 | Független: 12 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

TANÍTÁS

Különböző egyetemeken óraadói tevékenység

MÉDIASZEREPLÉSEK

2003

„Én ilyen régimódi ember vagyok.” Schlett Istvánnal beszélget Balázs Zoltán és Cieger András. Századvég, (2003) 2. 141–176. [Interjú.]

2004

„Élni a talentumokkal”. Benda Gyulával beszélget Bódy Zsombor és Cieger András. Századvég, (2004) 4. [Interjú.]

„Hagyni kell történni a sorsot.” Sólyom Lászlóval beszélget Bódy Zsombor és Cieger András. Századvég, (2004) 1. 133–175. [Interjú.]

2005

„A bölcs isten a felleges éjszakában rejtette el, hogy a jövő merrefelé fordul”. Hofer Tamással beszélget Bódy Zsombor és Cieger András. Századvég, (2005) 3. 145–187. [Interjú.]

2007

„Meghallani a sokszólamú zenét, az emberi történelmet”. Katus Lászlóval beszélget Bódy Zsombor és Cieger András. Századvég, (2007) 3. 123–172. [Interjú.]

2011

Frakkos svindlerek. BBC History Világtörténelmi Magazin, 1. (2011) 5. 22–28.

2012

Deák Ferenc levelei a francia követségről. BBC History Világtörténelmi Magazin, 2. (2012). 3. 64–66.

 

2017

„Egy kicsit 19. századot kutató politológusnak gondolom magam...": Vér Eszter Virág interjúja Cieger Andrással. Újkor.hu, 2017. 02. 24.

http://ujkor.hu/content/egy-kicsit-19-szazadot-kutato-politologusnak-gondolom-magam-interju-cieger-andrassal