+36 1 224 6755   

RCH Institute of History

Molnár Antal

Molnár Antal

Molnár, Antal
Molnár Antal
Beosztás: tudományos tanácsadó, igazgató
Osztály: Kora újkori osztály, igazgatóság
Telefon: 224–6700/4663
E-mail:

Position: Research Professor, Director

Department: Early Modern History

 

Address: 1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: B.4.15.

Phone: +36 1 224-6700/4490

Email:

QUALIFICATIONS

Ph.D. in Literary History, József Attila University (Szeged),  Faculty of Humanities, 1999

PhD in History, Université de Paris IV – Sorbonne, Faculty of Humanities, 2002

Habilitation in History, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 2008

Academic Doctorate (DSc) in History, Hungarian Academy of Sciences, 2019

 

RESEARCH EXPERTISE

Early Modern Church History, Hungary, Holy See, Ottoman Empire, Balkans,

 

PROJECTS

1. Publication and processing of documents of the late medieval Franciscan Order of the Observance.

2. The history of the Catholic missions in the Balkans, with special emphasis on their cultural and political role;

3. The formation of early national consciousness among the Balkan peoples;

4. The status of Christian churches, Orthodox and Catholics in the Ottoman Empire;

5. The Holy See and Central Europe during the Thirty Years' War;

 

PUBLICATIONS

A complete list of publications: mtmt.hu

 

List of selected publications:  

 • Die Formelsammlungen der Franziskaner-Observanten in Ungarn (ca. 1451-1554) Roma, Olaszország : Fondazione Collegio S. Bonaventura Frati Editori di Quaracchi (2022) , 773 p.
 • Zagrebačka biskupija i osmanska Slavonija u 17. stoljeću – Uloga Katoličke crkve u teritorijalnoj integraciji kontinentalne Hrvatske. Zagreb, Horvátország : Hrvatski institut za povijest (2022) , 225 p.
 • Egy pápai diplomata történetírói műhelye. Carlo Caraffa bécsi nuncius az 1625. évi soproni országgyűlésen. In: Amikor Sopronra figyelt Európa. Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter, Katona Csaba és Pálffy Géza. Sopron – Budapest, 2020 (Annales Archivi Soproniensis, 2.) 123-243.
 • Confessionalization on the Frontier : The Balkan Catholics between Roman Reform and Ottoman Reality. Roma, Olaszország : Viella (2019) , 268 p.
 • Una struttura imperfetta: le istituzioni religiose ungheresi a Roma (secoli XI–XVIII). In: Chiese e nationes a Roma: dalla Scandinavia ai Balcani. Secoli XV–XVIII. A cura di Antal Molnár, Giovanni Pizzorusso, Matteo Sanfilippo. Roma, 2017 (Biblioteca Academiae Hungariae – Roma. Studia 6.) 117–131.
 • The Falconieri Palace in Rome (with Tamás Tóth). Budapest, Balassi Kiadó, 2016.
 • La Santa Sede, i gesuiti ungheresi e il progetto di fondazione di un istituto scientifico in Turchia (1930–1934). In: Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l’Ungheria (1920–2015), a cura di András Fejérdy. Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016. 226–281.
 • Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán. Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573–1595). Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen. Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia (1573–1595). (Források Budapest Közép- és Kora Újkori Történetéhez, vol. 2. Quellen zur Budapester Geschichte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, vol. 2.) Budapest, 2009.
 • Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques de la Hongrie Ottomane 1572–1647. (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia, vol. 1.) Rome, Budapest, 2007.
 • Struggle for the Chapel of Belgrade (1612–1643). Trade and Catholic Church in Ottoman Hungary, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 60 (2007) 73–134.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Székesfehérvár, 1969. 10. 21.

 

VÉGZETTSÉG

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, latin–történelem szak (1989–1996)

 

Eötvös József Collegium tagja (1989–1995)

 

Université de Paris IV – Sorbonne, Ecole Normale Supérieure – Paris D.E.A. en histoire moderne (1993–1994)

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, török szakos tanulmányok (2000–2004)

 

Közigazgatási alapvizsga (2012)

 

Közigazgatási szakvizsga (2013)

 

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

 

1999: PhD (Szegedi József Attila Tudományegyetem, Irodalomtudomány) „summa cum laude” minősítéssel


2002: PhD (Université de Paris IV – Sorbonne, Történettudomány) „summa cum laude” minősítéssel

 

2008: Habilitáció (ELTE–BTK, Történettudomány)

 

2019: Akadémiai doktori cím (DSc)

 

 

NYELVISMERET

 

Olasz (beszéd, olvasás, írás), francia (felsőfokú nyelvizsgának minősül oklevél 10871), német (középfokú nyelvvizsga 103700/1988)), latin (egyetemi diploma), angol (olvasás, alapfokú kommunikáció), horvát, szerb (olvasás, alapfokú kommunikáció), török (olvasás)

 

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

 

Eötvös József Collegium (1995–1996) óraadó tanár

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézete (1995–2000) óraadó tanár (1995–1997), adjunktus (1998–2000)

 

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára (1997–2011) levéltárvezető

 

ELTE BTK Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék (2000–2011) adjunktus (2000–2009), docens (2009–2011)

 

Eötvös József Collegium (2002–2005) történész műhelyvezető

 

MTA Történettudományi Intézet (2005–2011) tudományos főmunkatárs (2005–2011), osztályvezető (2010–2011), megbízott igazgatóhelyettes (2011), folyamatfelelős (2018), igazgató (2019–)

 

Római Magyar Akadémia (Accademia d’Ungheria in Roma) (2011–2016) igazgató 

 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, igazgató (2019-)

 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, főigazgató helyettes (2021-)

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

 

Felsőoktatás:

 

1995–1996: Óraadó tanár az Eötvös József Collegiumban

 

1995–1997: Óraadó tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának (PPKE–BTK) Történeti Intézetében

 

1998–2000: Adjunktus a PPKE–BTK Történeti Intézetében

 

2000–2009: Adjunktus az ELTE–BTK Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékén

 

2002–2005: Történész Műhelyvezető az Eötvös József Collegiumban

 

2009–2011: Habilitált docens az ELTE–BTK Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékén

 

2016-tól: Habilitált docens az ELTE–BTK Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékén

 

2022-től: meghívott professzor (professore invitato) a Pápai Keleti Intézetben (Pontificio Istituto Orientale).

 

Kutatóintézet:

 

2005–2011: Tudományos főmunkatárs, MTA TTI

 

2010–2011: Osztályvezető, Kora Újkori Osztály, MTA TTI

 

2011: Megbízott igazgatóhelyettes, MTA TTI

 

2016–2019: Tudományos főmunkatárs, MTA BTK TTI

 

2019-től: Tudományos tanácsadó, BTK TTI

 

2019-től: Igazgató, BTK TTI

 

2021-től: Főigazgató-helyettes, BTK

 

Egyéb:
1997–2011: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, levéltárvezető


2011–2016: Balassi Intézet (2015-ig), majd Külgazdasági és Külügyminisztérium (2015–2016) – Római Magyar Akadémia, igazgató

 

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

 

2005-től: Magyar–Bolgár Akadémiai Történész Vegyesbizottság tagja

 

2008–2011: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának titkára

 

2011: OTKA Publikációs Bizottság tagja

 

2018-tól: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának alelnöke, 2022-től elnöke

 

2018-tól a Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi storici (Történettudományi Doktori Iskola), Università degli Studi di Teramo tagja

 

2019-től: MTA nem akadémikus közgyűlési képviselő

 

2019-től: a Römisches Institut der Görres-Gesellschaft tagja

 

2020-tól: a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja

 

2021-től: a Történettudományok Pápai Bizottságának (Pontificio Comitato di Scienze Storiche) tagja

 

SZERKESZTŐSÉGI/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG

 

Történelmi Szemle (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Századok (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Magyar Egyháztörténelmi Vázlatok (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Egyháztörténeti Szemle (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Magyar Sion (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Collectanea Sancti Martini (A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője) (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Vigilia (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Archivum Franciscanum Historicum, a Scrinia Slavonica (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Dimensioni e problemi della ricerca storica (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Picenum Seraphicum (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Dubrovnik Annals (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Shejzat (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Pleiades (szerkesztőbizottsági tagság)

 

Alapítója és sorozatszerkesztője a Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma című tudományos könyvsorozatnak (Kiadó: Viella, Roma), sorozatszerkesztője a Magyar Történelmi Emlékek sorozatnak.

 

KUTATÁSI TERÜLET

Kora újkori egyház- és művelődéstörténet

A Szentszék története

A török hódoltság és a Balkán-félsziget története

 • Molnár, Antal ; Schmidt-Schweizer, Andreas Stephan (Fordító)
  Die Formelsammlungen der Franziskaner-Observanten in Ungarn (ca. 1451-1554)
  Roma, Olaszország : Fondazione Collegio S. Bonaventura Frati Editori di Quaracchi (2022) , 773 p.
  ISBN: 9788870133684
  Közlemény:32763005 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Forráskiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 26 | Független: 26 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 8
  Nyilvános idéző+említés összesen: 33 | Független: 33 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Molnár, Antal
  Zagrebačka biskupija i osmanska Slavonija u 17. stoljeću: Uloga Katoličke crkve u teritorijalnoj integraciji kontinentalne Hrvatske
  Zagreb, Horvátország : Hrvatski institut za povijest (2022) , 225 p.
  ISBN: 9789538335273
  Közlemény:33061162 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 6 | Független: 6 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Molnár, Antal
  Confessionalization on the Frontier : The Balkan Catholics between Roman Reform and Ottoman Reality
  Roma, Olaszország : Viella (2019) , 268 p.
  ISBN: 9788833130804
  Közlemény:30774626 Nyilvános Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 57 | Független: 57 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 2 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 12
  Nyilvános idéző+említés összesen: 63 | Független: 63 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Molnár, Antal
  Magyar hódoltság, horvát hódoltság : magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2019) , 509 p.
  ISBN: 9789634161899
  Közlemény:30982086 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 34 | Független: 34 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 3
  Nyilvános idéző+említés összesen: 71 | Független: 71 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Molnár, Antal ; Szabó, Ferenc
  Bangha Béla SJ emlékezete
  Budapest, Magyarország : Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (2010) , 400 p.
  ISBN: 9789638014375 OSZK
  Közlemény:1436990 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 38 | Független: 38 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
  Nyilvános idéző+említés összesen: 139 | Független: 139 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Molnár, Antal ; Schmidt-Schweizer, Andreas (Fordító)
  Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán: Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573–1595)
  Budapest, Magyarország : Budapest Főváros Levéltára (2009) , 433 p.
  ISBN: 9789637323782 OSZK ELTE Könyvtára
  Közlemény:1513972 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Forráskiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 34 | Független: 34 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
  Nyilvános idéző+említés összesen: 38 | Független: 38 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Molnár, Antal
  Le Saint-Siege, Raguse et les missions catholiques de la Hongrie Ottomane, 1572-1647
  Budapest, Magyarország , Roma, Olaszország : Római Magyar Akadémia (2007) , 431 p.
  ISBN: 9789639662117 OSZK
  Közlemény:22518883 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 90 | Független: 90 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 2 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 9
  Nyilvános idéző+említés összesen: 176 | Független: 176 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Molnár, Antal
  Mezőváros és katolicizmus: Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században
  Budapest, Magyarország : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (2005) , 322 p.
  ISBN: 9638472944 autopszia OSZK
  Közlemény:1513502 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 161 | Független: 161 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 8
  Nyilvános idéző+említés összesen: 261 | Független: 261 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Molnár, Antal
  A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon
  Budapest, Magyarország : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (2003) , 213 p.
  ISBN: 9789638472830 OSZK
  Közlemény:1513500 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 110 | Független: 110 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 3
  Nyilvános idéző+említés összesen: 196 | Független: 196 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Molnár, Antal
  Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572-1647)
  Budapest, Magyarország : Balassi Kiadó (2002) , 587 p.
  ISBN: 9635064306 autopszia OSZK Teljes dokumentum
  Közlemény:1513498 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 223 | Független: 223 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 6
  Nyilvános idéző+említés összesen: 389 | Független: 389 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

TUDOMÁNYOS DÍJAK

 

2002: Klaniczay Tibor Díj

 

2003: Palládium Díj

 

2004: Talentum Akadémiai Díj

 

2006: Szakály Ferenc Díj

 

2011: Mestertanár Aranyérem

 

2011: Premio „San Giacomo della Marca”

 

2019: Premio Roma 2019

 

 

ÖSZTÖNDÍJAK

 

École Normale Supérieure, Université de Paris IV – Sorbonne, 30 hónap francia kormányösztöndíj Párizsban (1993–1998)

 

MÖB ösztöndíj, Róma, 4 hónapos levéltári kutatómunka (1996–1997)

 

MÖB ösztöndíj, Dubrovnik, 1 hónapos levéltári kutatómunka (1998)

 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2000–2003)

 

MÖB ösztöndíj, Róma, 4 hónapos levéltári kutatómunka (2001)

 

Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj (2003–2006)

 

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Róma, 5 hónapos levéltári kutatómunka (2007)

 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2007–2010, másodszor)

 

Ösztöndíjas kutatóutak Dubrovnikban (4 alkalommal), Zágrábban (3 alkalommal), Pozsonyban (1 alkalommal), Belgrádban (1 alkalommal) 2006–2010 között

 

2018-tól: az NKFIH K–129236 azonosító számú, Kereszténység és Iszlám. Keresztesháború és együttélés válaszútján a 16–17. században című kutatási projektjének vezető kutatója.

 

 

MÉDIASZEREPLÉSEK

 

 

2023.01.17.

ДАН (Crna Gora): Istoričar Antal Molnar: Crna Gora je u crkveno-istorijskom smislu veoma intrigantna oblast (magyar kivonat)

 

2023.01.05.

Hír TV: Végső nyugalomra helyezték XVI. Benedeket

 

2022.09.18.

Újkor.hu: Török veszély ferences szemmel, avagy 15–16. századi formuláskönyvek nyomában – interjú Molnár Antallal

 

2022.06.05.

Vatikáni Rádió: Interjú Molnár Antallal a Történettudományok Pápai Bizottsága vatikáni közgyűléséről, a Szentatyával való találkozásáról és az egyház történetének pünkösdi értelmezéséről

 

2022.01.31

M1 Híradó: Kötet a Mindszenty-perről. Földváryné Kiss Réka és Molnár Antal

 

2021.11.29.

Vatikáni Rádió: Interjú a történeti kutatómunka műhelytitkairól

 

2021.11.25.

Vatikáni Rádió: Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával

 

2021.09.07.

M5 Ez itt a kérdés: Szent István a történeti források tükrében

 

2021.04.03.

Magyar Nemzet: Vatikáni titkokról tabumentesen

 

2021.03.22

Magyar Hírlap: Magyar tagja is lesz a Pápai Történettudományi Bizottságnak

 

2021.03.15.

24.hu: Tényleg sötét titkokat rejt a Vatikán levéltára?

 

2021.03.14.

Magyar Hang Plusz: Molnár Antal: A katolikus egyház köszöni, jól van

 

2021.03.11

M5 Librettó: Először van magyar tagja a Pápai Történettudományi Bizottságnak

 

2021.03.08

Népszava: A titkok könyvtára

 

2021.03.07.

Magyar Kurír: Először van magyar tagja a Pápai Történettudományi

 

2021.03.05

Klubrádió: Molnár Antal az egyik legmagasabb nemzetközi pozíciót betöltő magyar történész. Ferenc pápa a minap a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává nevezte ki.

 

2021.03.03.

Válasz Online: „Mintha vírustagadókat támogatna az állam” – csúcstörténész a Magyarságkutatóról és az alternatív tudományról

Index: Molnár Antal: A Magyarságkutató Intézetet támogatni olyan, mintha a vírustagadókat finanszíroznák

444.hu: „A Magyarságkutató finanszírozása olyan, mintha a vírustagadókat támogatná az állam”

24.hu: Molnár Antal: A Magyarságkutató „főigazgatójának annyi köze van a történelemhez, mint Gődény Györgynek az orvostudományhoz”

 

2021.03.02

24.hu: Magyar szakembert neveztek ki fontos vatikáni pozícióban

 

2021.03.01

Blikk: Fény derülhet a Vatikán eddig rejtett titkaira? Ferenc pápa történészet lett a hazai tudós

Telex: Először került be magyar tudós a Pápai Történettudományi Bizottságba

444.hu: Magyar történész is kutathatja az eddig ismeretlen vatikáni iratokat

 

2021.02.28

Karc FM: Keresztény értékek. Interjú Molnár Antallal

 

2021.02.26

Ma.hu: Ferenc pápa a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává nevezte ki Molnár Antalt

 

2021.02.24

Hír TV: Molnár Antal megbízása öt évre szól a vatikáni testületben  

Femcafe: Magyar tudóst emelt magas rangú pozícióba Ferenc pápa

 

2021.02.22

Vasárnap: Ferenc pápa rangos bizottság tagjává nevezte ki Molnár Antalt

Blikk: Magyar tudóst nevezett ki Ferenc pápa a vatikáni bizottságba

Index: Magyar történészt neveztek ki Pápai Történettudományi Bizottságba

Mandiner: A Pápai Történettudományi Bizottság tagja lett Molnár Antal

Magyar Hírlap: Magyar tagja is lesz a Pápai Történettudományi Bizottságnak

 

2021.01.26.

Mandiner: De tényleg, ki?

2021.01.14.

Mandiner: Hogyan ártsunk a nemzetnek?

 

2020.04.28.

Magyar Nemzet: Magyarnak lenni a hódoltság korában

 

2020.02.23.

Vatikáni Rádió: Interjú Molnár Antal történésszel a katolikus egyház szerepéről a török hódoltságban

 

2019.10.30.

Ferencesek.hu: Kegyhelyek a török alatt és a kommunista évtizedekben

 

2019.07.03.

Újkor.hu: Lehetetlen küldetés? – interjú Molnár Antallal

 

2019.05.25.

Magyar Kurír: Róma, a közös haza – Rangos kitüntetést vett át Molnár Antal történész

 

2019.05.05.

Fejér Megyei Hírlap: A sárosdi Molnár Antal kapta a Premio Roma 2019. évi díját: vele beszélgettünk

 

2019.04.09.

Magyar Nemzet: Molnár Antal: Versenyképességünk szenved csorbát hazaszeretet híján

 

2018.10.16.

Magyar Idők: Magyarok udvara. Egyháztörténelem – templomaink az örök városban

 

2018.05.30.

Vatikáni Rádió: Interjú Molnár Antal történésszel a magyarok római templomairól

  

2017.02.12.

Magyar idők: Ékszerdoboz. Molnár Antal a kulturális diplomáciáról, a római iskoláról és a Falconieri-palotáról

 

2016.04.11.

Vatikáni Rádió: Interjú Molnár Antallal, a Magyar Akadémia igazgatójával a római nemzeti templomok konfereciáról

 

2015.11.17.

Vatikáni Rádió: A Nagy Háború és a doberdói fa: interjú Molnár Antal történésszel

 

2015.05.02.

Vatikáni Rádió: Interjú Molnár Antallal, a Római Magyar Akadémia igazgatójával XI. Ince pápáról

 

2015.04.10.

Magyar Kurír: Interjú Molnár Antallal, a Római Magyar Akadémia igazgatójával

 

2015.02.19.

Vatikáni Rádió: Történész előadás a Római Magyar Akadémián: Pápaság és Dalmácia V.-XI. században

 

2014.10.23.

Vatikáni Rádió: Megemlékezés Capestrano-ban – Molnár Antal történész helyszíni tudósítása

 

2014.10.13.

Vatikáni Rádió: "Értelmetlen mészárlás" - nemzetközi konferencia a Vatikánban

 

2014.09.16.

Vatikáni Rádió: Rendkívüli jelentőségű nemzetközi konferenciák a Római Magyar Akadémián

 

2014.05.08.

Vatikáni Rádió: Hajnal János római műterme - kiállítás a Római Magyar Akadémián

  

2013.05.10.

Artmagazin Online: Róma a barátunk. A Római Magyar Akadémia

 

2013.02.11.

Vatikáni Rádió: A Magyar Királyság népei az Osztrák-Magyar Monarchia idején

 

2012.10.30.

Vatikáni Rádió: Hétköznapi hősök – stúdióbeszélgetés Molnár Antal történésszel

 

2012.04.08

Új Ember: Magyar „palota” az Örök Városban

 

2012.02.22.

Vatikáni Rádió: Nemzetközi konferencia XI. Ince pápáról Rómában – interjú Molnár Antal történésszel

 

2011.12.07.

Vatikáni Rádió: Tovább erősödnek az olasz-magyar vallási és kulturális kapcsolatok – stúdióbeszélgetés Molnár Antal történésszel

 

2011.12.01.

Vatikáni Rádió: „Az egyház szabadsága elválaszthatatlan a nemzet szabadságától” – Mindszenty bíboros levelei az USA elnökeihez

 

2011.11.01

BABzine Cult: Accademia di Ungheria a Roma

 

2011.10.22.

Vatikáni Rádió: „Magyar és nemzetközi, állami és egyházi összefogással szeretném képviselni a magyar kultúrát az Örök Városban" – Molnár Antal történész ünnepi gondolatai

 

2011.10.03.

Vatikáni Rádió: „Római kori feliratok Erdélyben” – stúdióbeszélgetés Molnár Antal történésszel