+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Weisz Boglárka

Weisz Boglárka

Weisz, Boglárka
Weisz Boglárka
Beosztás: tudományos főmunkatárs, "Lendület" Kutatócsoport-vezető
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4634
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/634

Email:

Degree: PhD, “Tolls, Customs and Taking Duties in Hungary during the Árpád Age” (2007)

Research Field: Medieval economic history

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Szabadszállás, 1975. 06. 14.

VÉGZETTSÉG

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem–medievisztika szak (1998)

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelv és irodalom szak, nyelvtörténet speciális képzés (2000)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (2007). Téma: Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon (Történeti áttekintés, adattár)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport (2001–2004)

MTA Történettudományi Intézete (2006–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Történelmi Társulat (2009–)

MTA Köztestület (2007–)

Szegedi Középkorász Műhely (2001–)

Magyarországi Neolatin Társaság (2001–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Kubinyi András-díj (2014)

Kristó Gyula-díj (2006)

MTA SZAB-díj (2000)

PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

1998

A középkori magyar zsidóságra vonatkozó törvények és statútumok vizsgálata. Szeged, 1998. [Szakdolgozat, kézirat.]

A nők helyzete a középkori Magyarországon. (Magyar Pálné élete). Szeged, 1998. [Szakdolgozat, kézirat.]

1999

Zsidó kamaraispánok az Árpád-korban. In: Tanulmányok a középkori magyar történelemről. Szerk. Homonnai Sarolta, Piti Ferenc, Tóth Ildikó. Szeged, 1999. 151– 161.

Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Lucidus Kiadó, 2003. p. 301. 975. j.
Zsoldos Attila: Városlakók a királyi család szolgálatában. Történelmi Szemle, 47. (2005) 193–206. p. 205. 96. j.
Tóth Csaba: Pénzverés és pénzügyigazgatás (1000–1387). In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 163–184. p. 174. 64. j.
Zsoldos Attila: II. András Aranybullája. Történelmi Szemle, 53. (2011) 168. j.
Zsoldos Attila: Magyarország világi archontológiája. 1000–1301. Bp., 2011. p. 248.

Történelem a nevekben. (Benkő Loránd: Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról.) Aetas, (1999) 3. 191–194. [Recenzió.]

Zsidó kamaraispánok az Árpád-korban. I. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 1999)

2000

Zsidók a budai jogkönyvben. In: „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc. Szeged, 2000. 681–695.

Blazovich László: Buda város jogkönyve I. Szegedi Középkorász Műhely, 2001. p. 259. 124. j.
Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Lucidus Kiadó, 2003. p. 302. 1044. j.
Komoróczy Géza: Források és dokumentumok a zsidók történetéhez Magyarországon. Szöveggyűjtemény, 2005. 
Komoróczy Géza: A Zsidók története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig. Pozsony, 2012. p. 291. 941. j.

2001

II. András vámmentesség-adományai világiak számára. Acta Historica, CXIII. (2001) 41–53.

Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Jegyzet és forrásgyűjtemény. 2006. 175–198. p. 197.,
Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 253–276. p. 259. 41. j.,
p. 276.

Tanulmányok a középkorról. Szerk. Weisz Boglárka, Balogh László, Szarka József. Szeged, 2001.

A vásár és a vám Árpád-kori törvényeinkben. In: Tanulmányok a középkorról. Szerk. Weisz Boglárka, Balogh László, Szarka József. Szeged, 2001. 169–182.

Kis Péter: Kiadatlan oklevelek az Erdődy család Bécsben őrzött levéltárából (1251–1297). Levéltári Közlemények, 75. (2004) 65–81. p. 78. 27. j.
Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Jegyzet és forrásgyűjtemény. 2006. 175–198. p. 197.
Kubinyi András: A belkereskedelem a késő középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 229–251. p. 251.
Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 253–276. p. 259. 41. j.,
p. 276.
Petrik Iván: A Nyulak szigeti apácamonostor vámkonfliktusai Budával és Pesttel. URBS III, 227–248. (2008) 3. j.

Bars megye vámhelyei az Árpád-korban. Acta Historica, CXV. (2001) 13–23.

Írott források az 1050-1116 közötti magyar történelemről. Az előszót írta, a szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette: Makk Ferenc, Thoroczkay Gábor. Szeged, 2006. p. 66. 347. j.
Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Jegyzet és forrásgyűjtemény. 2006. 175–198. p. 197.
Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 253–276. p. 259. 41. j.,
p. 276.
Keglevich Kristóf: A garamszentbenedeki apátság története az Árpád- és az Anjou-korban (1075–1403). Szeged, 2012. p. 75. 13. j.,
p. 120. 43. j.,
p. 120. 48. j.,
p. 120. 49. j.,
p. 122. 62. j.

A vásár és a vám Árpád-kori törvényeinkben. II. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2001).

2003

II. András vámmentesség-adományai. Acta Historica, CXVII. (2003) 43–61.

Draskóczy István: Só a középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 147–162. p. 150. 18. j.

Középkortörténeti tanulmányok. Szerk. Weisz Boglárka. Szeged, 2003.

A győri vám Árpád-kori története. In: Középkortörténeti tanulmányok. Szerk. Weisz Boglárka. Szeged, 2003. 227–236.

Simon Zsolt: TARIFA TRICESIMALĂ A TRANSILVANIEI DIN 1634. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai" al Academiei Române, XI. (2008) 221–250. p. 221. 1. j.
Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 253–276. p. 259. 41. j.,
p. 276.
Zsoldos Attila: Fehérvár vásárai az Árpád-korban. In: Bessenyei József, Draskóczy István: Pénztörténet-Gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Mirio Kulturális BT, 2009. 20. j.
Szende Katalin: Stadt und Naturlandschaft im ungarischen Donauraum des Mittelalters. In: Christoph Sonnlechner: EUROPÄISCHE STÄDTE IM MITTELALTER. Studien Verlag, 2010. p. 386. 69. j., p. 394. 96.j.
Katalin Szende: Towns along the way. Changing patterns of long-distance trade and the urban network of medieval Hungary. In: Towns and Communication. II. Communication between Towns. Ed. Hubert Houben, Kristjan Toomaspoeg. Galatina 2011. p. 204. 122. j.
Skorka Renáta: A bécsi lerakat Magyarországra vezető kiskapui. Történelmi Szemle, 54. (2012) p. 2. 3. j.

Az esztergomi vám Árpád-kori története. Századok, 137. (2003) 973–981.

Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban In: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Jegyzet és forrásgyűjtemény. 2006. 175–198. p. 197.
Simon Zsolt: TARIFA TRICESIMALĂ A TRANSILVANIEI DIN 1634. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai" al Academiei Române, XI. (2008) 221–250. p. 221. 1. j.
Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 253–276. p. 259. 41. j.,
p. 276.
Szende Katalin: Stadt und Naturlandschaft im ungarischen Donauraum des Mittelalters. In: Christoph Sonnlechner: EUROPÄISCHE STÄDTE IM MITTELALTER. Studien Verlag, 2010. p. p. 394. 96.j.
Petrik Iván: A Nyulak szigeti apácamonostor vámkonfliktusai Budával és Pesttel. URBS III, 227–248. (2008) 3. j., 99. j.
Katalin Szende: Towns along the way. Changing patterns of long-distance trade and the urban network of medieval Hungary. In: Towns and Communication. II. Communication between Towns. Ed. Hubert Houben, Kristjan Toomaspoeg. Galatina 2011. p. 175. 44. j.,
p. 194. 97. j.
Skorka Renáta: A bécsi lerakat Magyarországra vezető kiskapui. Történelmi Szemle, 54. (2012) p. 6. 25. j.

Ampod fia Dénes. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. 14–15.

Beata Vida: Dionizy, syn Ampoda (?-po 1235) In: Historia Scepusii, Dzieje Spisza I. Krakow, Redakcja Naukowa, 2010. p. 32.
Martin Homza: Politické dejiny Spiša do začiatku 14. storočia In: Historia Scepusii Vol. 1. Szerk. Martin Homza, Stanisłav Sroka. Katedra slovenských dejín UK FiF Bratislava, 2010. p. 126.

Benkő Loránd: Az Ómagyar nyelv tanúságtétele. Századok, 137. (2003) 489–491. [Recenzió.]

Közlekedési vámtarifák az Árpád-korban. III. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005).

A győri vám Árpád-kori története. II. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2003).

2004

Abaúj megye vámszedőhelyei az Árpád-korban. Acta Historica, CXIX. (2004) 31–38.

A Felső-Tisza-vidék vámszedése az Árpád-korban I. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 39. (2004) 251–257.

Acta Universitas Szegediensis Acta Historica. Tomus CXIX. (2004). Szerk. Makk Ferenc. Szerkesztőtárs: Weisz Boglárka.

2005

A Felső-Tisza-vidék vámszedése az Árpád-korban II. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 40. (2005) 92–97.

Átkelőhelyek a Tiszán az Árpád-korban. Acta Historica, CXXII. (2005) 21–30.

Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a 14–15. századi Magyarországon. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 41. (2006) 251–265. p. 256. 31. j.
C. Tóth Norbert: A Bátori-család ecsedi ága az 1440-es években. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 41. (2006) 266–289. p. 280. 123. j.
C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, 2008. p. 285. 135. j.

Közlekedési vámtarifák az Árpád-korban. In: Medievisztikai tanulmányok. Szerk. Marton Szabolcs, Teiszler Éva. Szeged, 2005. 221–240.

Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a 14–15. századi Magyarországon. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 41. (2006) 251–265. p. 260. 49. j.
Simon Zsolt: TARIFA TRICESIMALĂ A TRANSILVANIEI DIN 1634. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai" al Academiei Române, XI. (20089 221–250. p. 221. 1. j.
Draskóczy István: Só a középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 147–162. p. 150. 18. j.
Kubinyi András: A belkereskedelem a késő középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 229–251. p. 251.

2006

Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon (történeti áttekintés, adattár). Szeged 2006. (PhD-értekezés) 463.

C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, 2008.
Szende Katalin: Stadt und Naturlandschaft im ungarischen Donauraum des Mittelalter. In: EUROPÄISCHE STÄDTE IM MITTELALTER. Szerk. Christoph Sonnlechner. Studien Verlag, 2010. p. 394. 96. j.
Szende Katalin: A magyar városok kiváltságolásának kezdetei. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. [A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai] p. 27. 17. j.,
p. 28. 18. j.,
p. 34. 40. j.
Fedeles Tamás: Galgóc az Újlaki érában (1349–1524). In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. [A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai] p. 203. 43. j.
Gulyás László Szabolcs: Jobbágyi migráció és személynévadás a 16. század eleji Bács és Bodrog megyében. Helynévtörténeti Tanulmányok, 6. (2011) p. 184.,
p. 185.
Komoróczy Géza: A Zsidók története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig. Pozsony, 2012. p. 130. 241. j.
Szőke Melinda: Talmach birtok leírása a garamszentbenedeki oklevélben. Helynévtörténeti Tanulmányok, 8. (2012) 49–60. p. 56.,
p. 57.
Gulyás László Szabolcs: A középkori szőlőművelés és borkereskedelem információtörténeti vizsgálatának lehetőségei. Aetas, 27. (2012) p. 169. 54. j.
Benkő Elek: A középkori Székelyföld I. Bp., 2012. 1428. j.

Árpád-kori vámok és vámszedés (történeti áttekintés, adattár). Szeged, 2006. [PhD-értekezés, kézirat.]

2007

Megjegyzések az Árpád-kori sóvámolás és -kereskedelem történetéhez. Acta Historica, CXXV (2007) 43–57.

Makk Ferenc: Amicus plato, sed magis amica veritas (avagy hogyan nem szabad magyar őstörténetet írni). Századok, 139. (2005) 459–476. p. 469. 46. j.
Draskóczy István: Só a középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., 2008. 147–162. p. 160.

Vásártartás az Árpád-korban. Századok, 141. (2007) 879–942.

K. Németh András: Sokadalmak és hetipiacok a későközépkori Tolna megyében. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 30. (2008) 281–294., p. 286 67. j.
Petrik Iván: A Nyulak szigeti apácamonostor vámkonfliktusai Budával és Pesttel. URBS, III. 227–248. (2008) 3. j.,
8 j.,
14 j.,
99 j.
Zsoldos Attila: Fehérvár vásárai az Árpád-korban. In: Bessenyei József, Draskóczy István: Pénztörténet-Gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Mirio Kulturális BT. 2009. 2. j., 9. j.
Blazovich László: Város és falu a sváb tükörben. In: Pénztörténet-gazdaságtörténet. Tanulmányok Búza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József, Draskóczy István. Bp., 2009. 43. j.
Tringli István: Vásártér és vásári jog a középkori Magyarországon. Századok, 144. (2010.) 3. j.,
7. j.,
55 j.,
57. j.,
59. j.,
61. j.,
64. j.,
115. j.,
165. j.,
224. j.,
234. j.,
Blazovich László: Sváb tükör. Szeged, 2011. p. 81. 383. j.,
p. 106. 42. j.,
p. 386. 71. j.
Schmidtmayer Richárd: Tata, egy jelentős mezőváros és polgárai a késő középkorban. Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 17. (2011) p. 191–222. 138. j.,
p. 191–222. 139. j.
Tringli István: Gyergyószentmiklós vásárkiváltsága és a középkori magyar vásári jog. In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerk. Garda Dezső. Csíkszereda, 2011. p. 34. 3. j.,
p. 35. 5. j.,
p. 36. 7. j.,
p. 38. 13. j.,
p. 49. 42. j.
Rüsz-Fogarasi Enikő: A székelyek vásárai az erdélyi fejedelemség korában. In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerk. Garda Dezső. Csíkszereda, 2011. p. 119. 6. j.
Katalin Szende: Von der Gespanschaftsburg zur Stadt: Warum, wie – oder warum nicht? Ein möglicher Weg der Stadtentwicklung im mittelalterlichen Ungarn. In: Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung. Hrsg. Ferdinand Oppl. Linz, 2011. p. 389. 36. j.,
p. 392. 37. j.,
p. 404. 70. j.
Tringli István: Sátoraljaújhely. Bp., 2011. p. 37. 65. j.
Skorka Renáta: Pozsony a bécsi közvetítőkereskedelem árnyékában. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2012. p. 301. 2. j.
p. 302. 7. j.
Tringli István: Sátoraljaújhely első kiváltságai. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2012. p. 257. 21. j.

A nemesércbányákból származó királyi jövedelmek az Árpád-korban. In: Középkortörténeti tanulmányok 5. Szerk. Révész Éva, Halmágyi Miklós. Szeged, 2007. 247–259.

Katalin Szende: Towns along the way. Changing patterns of long-distance trade and the urban network of medieval Hungary. In: Towns and Communication. II. Communication between Towns. Ed. Hubert Houben, Kristjan Toomaspoeg. Galatina 2011. p. 195. 100. j.
Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon. I. Rész: I. Károly uralkodása (1301–1342). Bp. 2012. p. 123. 491. j.,
p. 123. 492. j.

In memoriam Ludovici Huszár. Szerk. Biró Sey Katalin, Búza János, Csoma Mária, Gedai István. Argumentum Kiadó 2005. Századok, 141. (2007) 523–528. [Recenzió.]

A nemesércbányákból származó királyi jövedelmek az Árpád-korban. IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007).

2008

A nemesércbányászathoz kötődő privilégiumok az Árpád- és az Anjou-korban. Történelmi Szemle, (2008) 2. 141–161.

Szende Katalin: A magyar városok kiváltságolásának kezdetei. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen 2011. [A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai] p. 32. 33. j.,
p. 38. 60. j.,
p. 42. 75. j.
Katalin Szende: Towns along the way. Changing patterns of long-distance trade and the urban network of medieval Hungary. In: Towns and Communication. II. Communication between Towns. Ed. Hubert Houben, Kristjan Toomaspoeg. Galatina, 2011. p. 195. 101. j.,
p. 195. 122. j.
Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon. I. Rész: I. Károly uralkodása (1301–1342). Bp., 2012. p. 122. 483. j., p. 122. 484. j.

A nemesércbányászathoz kötődő privilégiumok az Árpád- és az Anjou-korban. Bányászattörténeti Közlemények, (2008) 6. 13–43.

Beszámoló: Árpád emlékezete. Az MTA Történettudományi Intézete és az MTA Európa-történeti Munkacsoportja által a honfoglalást lezáró pozsonyi csata 1110. évfordulója alkalmából megrendezett tudományos konferencia. 2007. november 13. Századok, 142. (2008) 499–505. [Recenzió.]

Mindennapi élet a Mátyás-korban. Gyula, 2008.

2009

A szerémi és pécsi kamarák története a kezdetektől a XIV. század második feléig. Acta Historica, 130. (2009) 33–54.

Petrovics István: Medieval Pécs and the Monetary Reforms of Charles I. In: István Petrovics, Sándor László Tóth, Eleanor A. Congdon: “In my Spirit and Thought I Remained a European of Hungarian Origin.” Medieval Historical Studies in Memory of Zoltan J. Kosztolnyik. Szeged, JATEpress, 2010. 23. j.
Zsoldos Attila: Magyarország világi archontológiája. 1000–1301. Bp., 2011. p. 248.
Fedeles Tamás: „Eztán Pécs tűnik szemünkbe”. A város középkori históriája (1009–1526). Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, H. é. n. [Pécs 2011.] p. 125. (553. j.)
Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon. I. Rész: I. Károly uralkodása (1301–1342). Bp., 2012. p. 116. 458. j.

Középkori gazdaságtörténet. Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet.Szerk. Kubinyi András–Laszlovszky József–Szabó Péter. Korall, 38. (2009) 156–159. [Recenzió.]

Adózás Szlavóniában a 14. század közepéig. Pécs, Kristó Gyula Emlékkonferencia, 2009. december 4–5.

Kamarák a 14. század közepéig. MTA TTI, Fiatal Kutatók Fóruma 2009. dec. 8.

Kamarák az Árpád-korban. Szeged, PhD-konferencia, 2009. jún. 4-5.

2010

A zágrábi kamara az Árpádok korában. In: Középkortörténeti tanulmányok 6. A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4–5.) előadásai. Szerk. G. Tóth Péter, Szabó Pál. Szeged, 2010. 327–334.

Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon. I. Rész: I. Károly uralkodása (1301–1342). Bp. 2012. p. 116. 458. j.

Vásárok a középkorban. Századok, 144. (2010) 1397–1454.

Tringli István: Vásártér és vásári jog a középkori Magyarországon. Századok, 144. (2010.) 3. j.,
235. j.,
253. j.
Blazovich László: Sváb tükör. Szeged, 2011. p. 82. 391. j.,
p. 386. 71. j.
Schmidtmayer Richárd: Tata, egy jelentős mezőváros és polgárai a késő középkorban. Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, 17. (2011) p. 191–222. 133. j.,
p. 191–222. 134. j.,
p. 191–222. 137. j.,
p. 191–222. 148. j.,
p. 191–222. 149. j.,
p. 191–222. 150. j.,
p. 191–222. 234. j.,
p. 191–222. 242. j.,
Draskóczy István: Sókamara és város-vidék kapcsolata Debrecenben az 1430-as években. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. [A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai] p. 157. 33. j.
Fedeles Tamás: Galgóc az Újlaki érában (1349–1524) In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. [A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai] p. 203. 49. j.,
p. 204. 50. j.
Fedeles Tamás: „Eztán Pécs tűnik szemünkbe”. A város középkori históriája (1009–1526). Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, H. é. n. [Pécs, 2011.] p. 125. (549. j.) 
Tringli István: Gyergyószentmiklós vásárkiváltsága és a középkori magyar vásári jog. In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerk. Garda Dezső. Csíkszereda, 2011. p. 34. 3. j.,
p. 47. 34. j.,
p. 49. 43. j.,
p. 67. 88. j.
Rüsz-Fogarasi Enikő: A székelyek vásárai az erdélyi fejedelemség korában. In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerk. Garda Dezső. Csíkszereda, 2011. p. 119. 6. j.
Tringli István: Sátoraljaújhely. Bp., 2011. p. 37. 65. j.
Csorba Csaba: Sátoraljaújhely városkönyve. 750 év krónikája. Sátoraljaújhely, 2011. p. 461.
W. Kovács András: The Authorities of Middle Solnoc and Ceasna Counties in the Middle Ages. Transylvanian Review, 21. (2012) 76. j.,
142. j.
Font Márta: A monostor mint településformáló tényező: Adalékok a középkori Pécsvárad történetéhez. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. ELTE Eötvös Kiadó, 2012. p. 280. 34. j.,
p. 280. 35. j.
Koszta László: Pécs városszerkezete a 11. századtól a 14. század közepéig. In: „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk. Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs, Kronosz, 2012. p. 326. 126. j.
Skorka Renáta: Pozsony a bécsi közvetítőkereskedelem árnyékában. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. ELTE Eötvös Kiadó, 2012. p. 304. 17. j.
Tringli István: Sátoraljaújhely első kiváltságai. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. ELTE Eötvös Kiadó, 2012. p. 257. 21. j.
W. Kovács András: Középszolnok és Kraszna vármegyék hatóságának középkori történetéhez. Erdélyi Múzeum, 74. (2012) p. 52. 75. j.,
p. 57. 143. j.
Benkő Elek: A középkori Székelyföld I. Bp., 2012. 1160. j.

Királyi adók Szlavóniában a középkor első felében (11–14. sz.). In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. In memoriam Kristó Gyula (1939–2004). Szerk. Font Márta, Fedeles Tamás, Kiss Gergely, Pécs, 2010.

Kamaraispánok az Árpád-korban. Turul, 83. (2010) 79–87.

Szeberényi Gábor: A rojcsai prediálisok a 13–14. században. In: Középkortörténeti tanulmányok 7. Szerk. Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György. Szeged, 2012. p. 297. 42. j.
Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon. I. Rész: I. Károly uralkodása (1301–1342). Bp., 2012. p. 120. 479. j.
Szeberényi, Gábor: Plemići, predijalci iobagiones castri Rovišća u 13. i 14. stoljeću. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 30. (2012) p. 40. 43. j.

Árumegállító avagy lerakodási/lerakati jog. História, 32. (2010) 40–41.

Skorka Renáta: A bécsi lerakat Magyarországra vezető kiskapui. Történelmi Szemle, 54. (2012) p. 1. 1.j.

A báni joghatóság Szlavóniában és a Dráván túl. In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, 2010. 469–482. [Társszerző: Zsoldos Attila.]

Hegyi Géza: The Affiliation of Medieval Salaj (Szilágy) Region in the Mirror of Social Relations. Transylvanian Review, 21. 87 (2012) 6. j.
Körmendi Tamás: Szlavónia korai hovatartozása. Századok, 146. (2012) p. 379. 57. j.
Szőcs Tibor: A nádori ítélkezés és jogkör területi vonatkozásai a 13. század első felében. In: Középkortörténeti tanulmányok 7. Szerk. Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György. Szeged, 2012. p. 418. 31. j.,
p. 418. 32. j.,
p. 418. 34. j.
Szeberényi Gábor: A rojcsai prediálisok a 13-14. században. In: Középkortörténeti tanulmányok 7. Szerk. Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György. Szeged, 2012. p. 291. 1. j.
Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke. Szerk. Szőcs Tibor. Archívum, Magyar Országos Levéltár. Bp., 2012. p. 83. (69. sz.)
Szeberényi, Gábor: Plemići, predijalci iobagiones castri Rovišća u 13. i 14. stoljeću. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 30. (2012) p. 31. 1. j.

Selmeci város- és bányajog. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon – Középkor és kora újkor X. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2010. 289–290.

Tringli István–Weisz Boglárka: Új elméletek a középkori magyar kereskedelemről. Mi az „árumegállító jog” és miért szabad a vásár? 2010. okt. 27. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának Gazdaságtörténeti Albizottságának ülése.

2011

Az Árpád-kori harmincadvám. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello, C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 267–278.

Fedeles Tamás: Galgóc az Újlaki érában (1349–1524). In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk: Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen 2011. 203. [A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai.]
Zsoldos Attila: Egy új II. András-kép felé. In: II. András és Székesfehérvár. Szerk. Kerny Terézia, Smohay András. Székesfehérvár 2012. p. 34. 31. j.
Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon. I. Rész: I. Károly uralkodása (1301–1342). Bp. 2012. p. 115. 455. j.
Haraszti Szabó Péter: Harmincadbérlők, harmincadispánok, ispánok. A harmincadvám szedése Magyarországon a 14. század első feléig. In: Magister historiae. Válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Szerk. Belucz Mónika, Gál Judit, Kádas István, Tarján Eszter. Bp., 2014. p. 72. 1. lj.,
p. 74. 11. lj.,
p. 75. 16. lj.,
p. 76. 19. lj.,
p. 85. 58. lj.,
p. 89. 84. lj.

A nyesttől a kunáig. História, 33. (2011) 5–6. 13–14.

Debrecen kereskedelmi életének jogi háttere a középkorban. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. 143–160. [Speculum Historiae Debreceniense 7. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai.]

Orosz István: Debrecen útja a mezővárostól a szabad királyi városig. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. [A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai] p. 121. 39. j.
Skorka Renáta: A bécsi lerakat Magyarországra vezető kiskapui. Történelmi Szemle, 54. (2012) p. 1. 1. j.
Gulyás László Szabolcs: Megjegyzések az északkelet-magyarországi mezővárosok középkori fejlődésének jellemzőihez. Századok, 147. (2013) p. 331. 53. lj.,
p. 340. 90. lj.
Szendrei Ákos: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk: Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai.) Recenzió. Agrártörténeti Szemle, 2012–2013. 4. (311) 314–315.
Gulyás László Szabolcs: Vásári forgalom és vásározók a középkori Észak-Alföld és peremvidéke mezővárosaiban. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Rendi társadalom–polgári társadalom 26. Bp., 2014. p. 104. 12 lj.

Középkori kamaraispánok attribútumai. VII. Nemzetközi Hungarológia Kongresszus, Kolozsvár, 2011.

Debrecen „árumegállító joga” a középkorban Debrecen 650 éves. Várostörténeti konferencia, 2011.

II. András gazdaságpolitikája. II. András és Székesfehérvár konferencia. Székesfehérvár, 2011.

A szatmári és a nagybányai kamara Konferencia az 500 éves nyírbátori stallumról. Nyírbátor, 2011.

2012

Vásár. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon – Középkor és kora újkor XII. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2012.

Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban. Bp. 2012. 222.

Benda Judit: Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban. [Markets and Staples int he Medieval Kingdom of Hungary]. The Hungarian Historical Review, 2. (2013) 390–395.
Gulyás László Szabolcs: Megjegyzések az északkelet-magyarországi mezővárosok középkori fejlődésének jellemzőihez. Századok, 147. (2013) p. 325. 24. lj.
Frang Gizella: Jelentés és filozófia a magyar gazdasági szaknyelvben. In: Társadalomtudományi gondolatok a harmadik évezred elején. Szerk. Karlovitz János Tibor. 2013. p. 143.
Haraszti Szabó Péter: A 14. század eleji megye kereskedelemirányító feladatai és a honor rendszer. Korall, 53. (2013) p. 135. 14. lj.,
p. 136. 20. lj.,
p. 146. 74. lj.,
p. 146. 75. lj.,
p. 147. 81. lj.,
p. 151. 109. lj.
Szende László: Királyi központok kézművessége a 13–14. században. In: Urbs. Magyar várostörténeti Évkönyv VII. 2012. Főszerk. Kenyeres István. Budapest Főváros Levéltára, Bp. 2012. p. 135. 16. lj.
Arany Krisztina: Buda mint uralkodói székhely és távolsági kereskedelmi központ a 15. században, a firenzei és dél-német üzletemberek tevékenységének tükrében. In: Urbs. Magyar várostörténeti Évkönyv VII. 2012. Főszerk. Kenyeres István. Budapest Főváros Levéltára, Bp. 2012. p. 154. 3. lj., 4. lj.
Attila Zsoldos: The path of Košice to the privileges of 1347. In: Košice in the Coordinates of European History. Eds.: Mária Hajduová, Martin Bartoš. Košice 2013. p. 35. 8. lj., 10. lj.,
p. 40. 48. lj.
Szende Katalin: „Civitas opulentissima Varadiensis” Püspöki székhely és városfejlődés a középkori Váradon. In: Nagyvárad és Bihar a korai középkorban. Tanulmányok Biharország történetéről 1. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2014. p. 102. 6. lj.,
p. 122. 79. lj.,
p. 123. 83. lj.
Lakatos Bálint: Lázár deák Tabula Hungariae-jának (1528) helyrajza és a késő középkori úthálózat. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Bp., 2013. p. 110. 26. lj.
Lakatos Bálint: Lázár deák Tabula Hungariae-jának (1528) helyrajza és a késő középkori úthálózat. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Bp., 2013. p. 110. 29. lj.,
p. 112. 33. lj.,
p. 114. 39. lj.,
p. 116. 48. lj.,
p. 117. 52. lj., 54. lj.
Szilágyi Magdolna: Városok, utak, kereskedelem. Az úthálózat szerepe Vas megye városi fejlődésében a 13–14. században. Savaria – Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 36. (2013) p. 240.
Gulyás László Szabolcs: Vásári forgalom és vásározók a középkori Észak-Alföld és peremvidéke mezővárosaiban. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Rendi társadalom–polgári társadalom 26. Bp., 2014. p. 103. 4 lj.
Міговк Р. Ю.: Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату.  Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія, 2 (31) 2013. p. 4.,
p. 5.
Magdolna Szilágyi: On the road: the history and archaeology of medieval communication networks in East-Central Europe. Bp., 2014. p. 107.,
p. 137.,
p. 138.

Királyi jövedelmek az Anjou-korban. Rubicon, (2012) 6. 36–41.

A kamara haszna okán szedett collecta. In: „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Pécs, 2012. 547–558.

Zsoldos Attila: Egy új II. András-kép felé. In: II. András és Székesfehérvár. Szerk. Kerny Terézia, Smohay András. Székesfehérvár, 2012. p. 34. 30. j.
Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon. I. Rész: I. Károly uralkodása (1301–1342). Bp., 2012. p. 115. 453. j.,
p. 120. 477. lj.
Attila Zsoldos: The path of Košice to the privileges of 1347. In: Košice in the Coordinates of European History. Eds.: Mária Hajduová, Martin Bartoš. Košice, 2013. p. 35. 4. lj.
Zsoldos Attila: A hadszervezet átalakulása a 13. századi Magyarországon. In: A hadtáp volt maga a fegyver. Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről. Bp., 2013. p. 213. 7. lj.

Thurzó János. In: Nemzeti évfordulóink. Szerk.: Estók János. Bp. 2012. 56.

Egy hamis oklevél nyomában. A nagyszombatiak 1267. évi kiváltságlevele. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp., 2012. 271–276.

II. András jövedelmei: régi és új elemek. In: II. András és Székesfehérvár. Szerk. Kerny Terézia, Smohay András. Székesfehérvár, 2012. 49–80.

Attila Zsoldos: The path of Košice to the privileges of 1347. In: Košice in the Coordinates of European History. Eds.: Mária Hajduová, Martin Bartoš. Košice, 2013. p. 40. 47. lj.
Draskóczy István: Sóbányászat és -kereskedelem Magyarországon a középkorban. Valóság, 54. (2014) p. 65. 10. lj.
Zsoldos Attila: A hadszervezet átalakulása a 13. századi Magyarországon. In: A hadtáp volt maga a fegyver. Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről. Bp., 2013. p. 213. 7. lj.

A szatmári kamara története a 14. század közepéig. In: Az ecsedi Báthoriak a XV–XVI. században. Szerk. Szabó Sarolta–C. Tóth Norbert. Nyírbátor, 2012. 73–92. [Báthori István Múzeum Kiadványai 34.]

Zsoldos Attila: Kings and Oligarchs in Hungary at the Turn of the Thrirteenth and Fourteenth Centuries. The Hungarian Historical Review, 2. (2013) p. 227. 79. lj.
Zsoldos Attila: Province e oligarchi. La crisi del potere reale ungherese fra il XIII e il XIV secolo. In: L’Ungheria angioina. A cura di Enikő Csukovits. Roma, 2013. p. 44. 96. lj.
Haraszti Szabó Péter: A 14. század eleji megye kereskedelemirányító feladatai és a honor rendszer. Korall, 53. (2013) p. 134. 3. lj.
Zsoldos Attila: A Borsa tartomány igazgatásának kérdései. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század). Szerk. Hegyi Géza, W. Kovács András. Kolozsvár 2012. (25–44.) p. 40. 126. lj.
Draskóczy István: Sóbányászat és –kereskedelem Magyarországon a középkorban. Valóság, 54. (2014) p. 65. 14. lj.
Haraszti Szabó Péter: Harmincadbérlők, harmincadispánok, ispánok. A harmincadvám szedése Magyarországon a 14. század első feléig. In: Magister historiae. Válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Szerk. Belucz Mónika, Gál Judit, Kádas István, Tarján Eszter. Bp., 2014. p. 83. 50. lj.

Old and New Elements in the Economic Policies of Charles I. [Stari i novi elementi u gospodarskoj politici Karla I.] Skradin and Croatia in the times Ban Paul ŠUBIĆ. Skradin, 2012.

Reformer volt-e I. Károly? Magyar királyok és erdélyi fejedelmek külső szemmel. Az Erdélyi Múzeum Egyesület gyergyószentmiklósi fiókegyesülete és a Gyergyói Népfőiskolai Társaság nemzetközi konferenciája. Gyergyószentmiklós, 2012.

A középkori Szilágyság helye a Magyar Királyság gazdasági életében. A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század). Nemzetközi konferencia Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012.

A lerakati jog a középkorban. (Právo skladu v stredoveku) Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek. Szlovák Tudományos Akadémia Várostörténeti Bizottsága, Szepesszombat (Spišská Sobota, Szlovákia), 2012.

Fehérvár gazdasági kiváltságai a középkorban. A város és joga a közép- és kora újkorban. Székesfehérvár, 2012.

A kamara története az 1370-es évekig (a kamarák területi hatáskörének rekonstrukciója). SzTE BTK Műhelyszemináriumi előadás, Szeged, 2012.

A Szilágyság helye a középkori magyar királyság gazdasági életében. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. sz.). Szerk. Hegyi Géza–W. Kovács András. Kolozsvár 2012. (Erdélyi Tudományos Füzetek 277.) 237–254.

Hegyi Géza: Magyarország vagy Erdély? A Szilágyság hovatartozása a középkorban 2. (Bef.) közlemény. Erdélyi Múzeum, 75. (2013) p. 10. 22. lj.

2013

A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. Budapest 2013. 538.

Szende Katalin: „Civitas opulentissima Varadiensis” Püspöki székhely és városfejlődés a középkori Váradon. In: Nagyvárad és Bihar a korai középkorban. Tanulmányok Biharország történetéről 1. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2014. p. 119. 66. lj.,
p. 122. 77. lj.
Haraszti Szabó Péter: Harmincadbérlők, harmincadispánok, ispánok. A harmincadvám szedése Magyarországon a 14. század első feléig. In: Magister historiae. Válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Szerk. Belucz Mónika, Gál Judit, Kádas István, Tarján Eszter. Bp., 2014. p. 74. 11. lj.,
p. 83. 52. lj.,
p. 85. 60. lj.,
p. 86. 65. lj.,
p. 87. 68. lj.,
p. 87. 73. lj.,
p. 88. 74. lj.,
p. 88. 79. lj.,
p. 89. 83. lj.
Tóth Krisztina: Tata és környéke településeinek történeti földrajza a 14. században. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Bp., 2013. p. 84. 5. lj.,
p. 96. 47. lj.
Lakatos Bálint: Lázár deák Tabula Hungariae-jának (1528) helyrajza és a késő középkori úthálózat. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Bp., 2013. p. 110. 26. lj.,
p. 110. 29. lj.,
p. 112. 30. lj.,
p. 112. 31., 33., 34., 35. lj.,
p. 113. 36. lj.,
p. 114. 39. lj.,
p. 115. 45. lj.,
p. 116. 47., 49., 51. lj.,
p. 118. 55., 58. lj.,
p. 122. 65. lj.
Magdolna Szilágyi: On the road: the history and archaeology of medieval communication networks in East-Central Europe. Bp., 2014. p. 103.,
p. 104.,
p. 105.,
p. 128.,
p. 134. 296., 297. lj.,
p. 194. 552. lj.,
p. 196.
Gálffy László: Dunai társadalmak. Változások a városi folyamtérben Bécs és Buda között (XIII. század vége–XV. század közepe). In: Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Szerk. Horváth Gergely Krisztián. Bp., 2014. p. 118. 41., 42., 43. lj.,
p. 124. 82. lj.,
p. 127. 101. lj.,
p. 128. 102., 105. lj.,
p. 132. 135. lj.,
p. 134. 141. lj.

Szent István nemzetsége. Magyarország története 997–1301. Bp., 2013. 48. (Ismeretterjesztő könyv.)

The legalback ground of the trade life of Košice in the Middle Ages. In: Košice in the Coordinates of European History. Eds. Mária Hajduová, Martin Bartoš. Košice, 2013. 94–111.

Mining Town Privileges in Angevin Hungary. The Hungarian Historical Review, 2. (2013) 288–312.

Megszerezni és megtartani egy kiváltságot. A kassaiak vámmentessége. In: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Főszerk. Homoki-Nagy Mária. Szeged, 2013. 749–760.

Entrate reali e politica economica nell’età di Carlo I. In: L’Ungheria angioina. A cura di Enikő Csukovits. Roma, 2013. 205–236.

Csukovits Enikő: Le innovazioni istituzionali nell’ età angioina e i loro parallelismi napoletani. In: L’Ungheria angioina. A cura di Enikő Csukovits. Roma, 2013. (60–) p. 67. 20. lj.
Tringli István: Le contee in Ungheria nel periodo degli Angiò. In: L’Ungheria angioina. A cura di Enikő Csukovits. Roma, 2013. (60–) p. 172. 98. lj.
Draskóczy István: Sóbányászat és -kereskedelem Magyarországon a középkorban. Valóság, 54. (2014) p. 66. 28. lj.

2014

Kassa kereskedelmi életének jogi háttere a középkorban. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél. I–II. Bp.–Debrecen, 2014. I. 899–908.

Árpád-házi királynéi jövedelmek. Gertrúd királyné udvartartásának pénzügyi hátteréről. In: Egy történelmi gyilkosság margójára. Merániai Gertrúd emlékezete, 1213–2013. Szentendre, 2014. 51–60.

A 15. századi váradi vámper Árpád-kori gyökerei. In: Nagyvárad és Bihar a korai középkorban. Tanulmányok Biharország történetéről 1. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad, 2014. 147–165.

2015

A bányaváros, mint önálló várostípus a 14. században. Bányászattörténeti Közlemények, 19. (2015) 1. 31–57.

Vásáros helyek a középkori Bács és Bodrog megyékben. Bácsország, 73. (2015) 4–7.

A magyar gazdaság mozgatórugói a középkorban. Az MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport Programja. Történelmi Szemle, 57. (2015) 487–506.

Az urbura. Bányászattörténeti Közlemények, 19. (2015) 2. 3–23.

Ki volt az első kincstartó? A kincstartói hivatal története a 14. században. Történelmi Szemle, 57. (2015)

2016

The magister tavarnicorum and the towns in the Hungarian Kingdom in the Angevin era. Mesto a Dejiny 5. (2016) 6–17.

A király pénze. Magyar Tudomány 177. (2016:12) 1479–1484.

Válság-kereskedelem. Főszerk. Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka. Budapest 2016. 435p.

A tárnokmester jogköre az Anjou-korban. In: Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Budapest 2016. 181–200.

A vidini jászok és a nyestalja, avagy mire jó (még) a azdaságtörténet. http://www.tti.hu/lendulet/kozepkori-gazdasagtortenet/havi-szines/1957-a-vidini-jaszok-es-a-nyestalja-avagy-mire-jo-meg-a-gazdasagtortenet.html(2015)

A gazdaság és pénzügyigazgatás szereplőinek szórványos síremlékei a középkori Magyarországon. (Társszerző: Lővei Pál) In: Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Budapest 2016. 217–266.

Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Budapest 2016.

Vámvizsgálatok Bihar megyében a 13–14. század fordulóján. In: Nagyvárad és Bihar az Árpád-kor végén. Tanulmányok Biharország történetéről 3. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad 2016. 155–174.

Stanisław A. Sroka: A középkori Bártfa és kapcsolatai Kis-Lengyelországgal. A szöveget és a jegyzeteket gondozta Weisz Boglárka. Budapest 2016.

2017

Stredoveké cechy vo víre jarmokov. In: Remeslá a Živnosti v dejinách miest. Bratislava-Komarno 2017. 7–19.

Zagrebačka komora u doba Arpadovića. Zbornik Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 35 (2017), str. 15–25.

A királyi hatalom gazdasági háttere a 11. századi Magyarországon. In: Európa és Magyarország Szent László korában. Szerk. Bárány Attila, Pósán László. Debrecen 2017. 35–46.

Az Árpád-kori Szlavónia pénztörténetének néhány jelensége. Hóman Bálint és az Árpád-kori pénztörténet. Numizmatikai Közlöny CXIV–CXV (2015–2016 [2017]) 13–20.

A jászok adózása a középkorban. In: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a középkorról. Szerk.: Kádas István, Weisz Boglárka. Budapest 2017. 107–124.

A porosz kapcsolat. Johann Falbrecht és David Rosenfeld a magyar pénzügyigazgatásban. (szerzőtárs: Skorka Renáta) In: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a középkorról. Szerk.: Kádas István, Weisz Boglárka. Budapest 2017. 181–208.

Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a középkorról. Szerk.: Kádas István, Weisz Boglárka. Budapest 2017. (601 p.)

The Hungarian Historical Review: Medieval Economic History 6. (2017) Eds. Boglárka Weisz, Tamás Pálosfalvi. (267 p.)

Az erdélyi sókamarák ispánjai a 14. század végéig. In: Certamen IV. ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN. Szerk. Egyed Emese, Gálfi Emőke, Weisz Attila. Kolozsvár 2017. 241–256.

Rădăcinile din epoca Arpadiană ale procesului vămilor din Oradea din secolul al XV-lea. In: Oradea şi Bihorul în evul mediu timpuriu. Ed. Attila Zsoldos. Oradea 2017. 181–202.

Operaţiuni de vămuire în comitatul Bihor la cumpăna veacurilor al XIII-lea şi al XIV-lea. In: Oradea şi Bihorul la sfârşitul epocii Arpadiene. Ed. Attila Zsoldos. Oradea 2017. 169–190.

A jászok adózása a középkorban. Rubicon 2017/6. 30–31.

Máglyára vele! http://www.tti.hu/lendulet/kozepkori-gazdasagtortenet/havi-szines/2580-maglyara-vele-penzhamisitok-buntetese-a-kozepkori-magyarorszagon.html

Kiss Viktória–P.Szeőke Judit–Weisz Boglárka: Mixtura texturalis. People and Textiles in the Carpatian Basin. Hungarian Archaeology. E-journal. 2017 spring 1–3.

Kiss Viktória–P.Szeőke Judit–Weisz Boglárka: Mixtura texturalis. People and Textiles in the Carpatian Basin. Archaeological Textiles Reviews 59. (2017) 90–91.

Kiss Viktória–P.Szeőke Judit–Weisz Boglárka: Mixtura texturalis. Ember és textil a Kárpát-medencében. Magyar Régészet 2017. Tavasz.

2018

Az alsó-magyarországi bányavárosok kiváltságai a Zsigmond-korban. Urbs 12. (2018) 21–48.

Váradi kamara. In: Nagyvárad és Bihar az Anjou-korban. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad 2018. 73–110.

Royal Revenues in the Árpádian Age. In: The Economy of Medieval Hungary. Eds. József Laszlovszky, Balázs Nagy, Péter Szabó, András Vada. Leiden-Boston 2018. 255–264.

Domestic Trade in the Árpádian Age. In: The Economy of Medieval Hungary. Eds. József Laszlovszky, Balázs Nagy, Péter Szabó, András Vada. Leiden-Boston 2018. 419–431.

A kolozsváriak 1316. évi kiváltságlevele. In: Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk. Kincses Mária. Bp. 2018. 627–631.

L’organisation financière de la Hongrie angevine : institutions et personnes. In: PÉRIPHÉRIES FINANCIÈRES ANGEVINES. INSTITUTIONS ET PRATIQUES DE L’ADMINISTRATION DE TERRITOIRES COMPOSITES (XIIIe-XVeSIÈCLE). Dir. Serena Morelli. Rome 2018. (http://books.openedition.org/efr/3547

KUTATÁSI TERÜLET

Középkori gazdaságtörténet

TANÍTÁS

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (1998–2005)

Előadások:

Középkori magyar gazdaságtörténet

Ítélkezés a középkori Magyarországon

Szemináriumok:

A zsidóság helyzete a középkori Magyarországon

Árpád-kori gazdaságtörténet

Forrástani alapismeretek

Könyvészeti, levéltári és forrástani alapismeretek

A történeti segédtudományok alapjai

ÖSZTÖNDÍJAK

Bolyai János kutatási ösztöndíj (2009–2012)

PhD-ösztöndíj, Szegedi Tudományegyetem, Történelem PhD-program Magyar Középkor c. alprogram (1998–2001)

NKA Könyvkiadási pályázat (Vásárok és lerakatok a középkori Magyarországon [Markets and Staples int he Medieval Hungarian Kingdom] Budapest 2012.)

MTA Peregrinációs pályázatok (egy hét kutatás Körmöcbányán, Szlovákiában, egy hét Rómában, Olaszország, egy hét Kassán, Szlovákia, 2013)

MTA Könykiadási Pályázat (A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés a középkor első felében. Budapest 2013.)

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (2013. január 1.–2014. április 30.)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2014–2017)