+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Zahorán Csaba

Zahorán Csaba

Zahorán Csaba
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Horthy-korszak osztály

Telefon: 224-6700/4638

E-mail:

Tanulmányok

Történelem szak, ELTE BTK, 2004.

Cseh szak, ELTE BTK, (-)

Történettudományi Doktori Iskola, ELTE BTK, 2007–2010

Tudományos fokozat

PhD                ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2016.

Munkahelyek

2016–           MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (félállás) 

2016             fordító, tolmács

2012–2016   Pozsonyi Magyar Intézet, általános referens

2010–2011   MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs

2004–2007   fordító, tolmács

2004             Teleki László Intézet, polgári szolgálatos

TANULMÁNYOK

27. Reciklált történelem – a múlt instrumentalizálása a jelenlegi magyar és román nemzetépítésben. AETAS 2019/1. 18–37.

26. Utopias in the Shadow of Catastrophe: The Idea of Székely Self-determination after the Collapse of Austria-Hungary (Bárdi Nándorral). In: Angela Ilić, Florian Kührer-Wielach, Irena Samide, Tanja Žigon (szerk.): Blick ins Ungewisse. Visionen und Utopien im Donau-Karpaten-Raum 1917 und danach. (Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München 138). Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2019. (megjelenés alatt)

25. Borders of a Borderland: Experiencing Identity in Moldova Today. (Patakfalvi Czirják Ágnessel). In: Abel, Polese; Oleksandra, Seliverstova; Emilia, Pawlusz; Jeremy, Morris (szerk.): Informal Nationalism after Communism – The Everyday Construction of Post-Socialist Identities. London: I. B. Tauris, 2018.

24. A román nemzet határai – régió és identitás Székelyföldön és a Moldovai Köztársaságban. (Patakfalvi-Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017/5. 107–145.

23. Változó Székelyföld (bevezetés). (Patakfalvi Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017/5. 85–89.

22. Patrióta és állampolgári moldovanizmus között. A 2016-os moldovai elnökválasztások elemzése. (Patakfalvi-Czirják Ágnessel) Magyar Kisebbség, 2016/3–4.

21. „Románok vagyunk és punktum.” Identitáskonstrukciók és hétköznapi stratégiák a mai Moldovában. (Patakfalvi-Czirják Ágnessel) Magyar Kisebbség, 2016/1.

20. Trikolórok, farkasok és turulok földje. Magyar és román szimbolikus gyakorlatok Erdélyben 1989 után. Regio 2016/1.

19. Guardians of the Nation – A Comparative Analysis of Interethnic Relations in Komárno (Slovakia) and Sfântu Gheorghe (Romania). In: Slávka Otčenášová–Csaba Zahorán (eds.): Shifting Discourses on Central European Histories. Terra Recognita Foundation, Budapest, 2015. 

18. „A Székelyföld nem létezik!” A székelyföldi autonómia az 1989 utáni román politikai diskurzusban. In: Lagzi Gábor (szerk.): Közép-Európa a 21. század küszöbén – regionális identitás és civil társadalom. Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet, Veszprém, 2014. 65–96.  

17. A trianoni labirintus. A Trianon-jelenség és okai a mai magyar közgondolkodásban. In: Szalai László (szerk.): A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, 2013.

16. Van-e magyar Pozsony? A magyar közösségépítés esélyei nagyvárosi közegben. (Kollai Istvánnal). Szabad Újság 2013. XX. évf. 19–24. 

15. Románia magyar szíve. A Székelyföld képei a magyar és a román közbeszédben 1989 után. Pro Minoritate 2013/tavasz

14. Az egyház visszatér. A Román Ortodox Egyház a székelyföldi magyar és román nemzetépítés diskurzusában 1989 után. Múltunk 2012/4.

13. A nemzet őrei – az interetnikus kapcsolatok összehasonlító elemzése Révkomáromban (Szlovákia) és Sepsiszentgyörgyön (Románia) /egy kutatás bemutatása/

In: Slávka Otčenášová–Zahorán Csaba (szerk.): Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz/Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti. Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, 2012.

12. A Trianon-jelenség pozsonyi tükörben. Válasz Roman Holec: Trianonské rituály alebo úvahy nad niektorými javmi v maďarskej historiografii című cikkére. Történelmi Szemle LIII (2011) 4. sz.; új közlés: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2011/4. Szlovákul: Fenomén Trianonu v bratislavskom zrkadle. Reakcia na článok Romana Holeca Trianonské rituály alebo úvahy nad niektorými javmi v maďarskej historiografii. Fórum spoločenskovedná revue, 2013

11. Nagy-Románia és regionalizmus. Sextil Puşcariu cikksorozata az erdélyi kérdésről. Kommentár, 2011/3.

10. Rendszerváltás a Székelyföldön. A romániai rendszerváltás etnikai vetülete. In: Krausz Tamás–Mitrovits Miklós–Zahorán Csaba (szerk.): Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról. L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, 2010.

Angolul: Transition in the Szeklerland. Ethnic Aspect of the Post-Communist Transition in Romania. In: Krisztián Csaplár-Degovics–Miklós Mitrovits–Csaba Zahorán (eds.): After Twenty Years. Reasons and Consequences of the Transformation in Central and Eastern Europe. Berlin, OEZ Berlin-Verlag–Terra Recognita Foundation, 2010.

9. Régi konfliktusok, új szereposztás: románok és magyarok a Székelyföldön az 1989-es fordulat után. Limes, 2009/4.

8. Egy kis Magyarország Nagy-Romániában. Alternatívák a Székelyföldre a két világháború közötti magyar tervezetekben. Magyar Kisebbség, 2009/1–2.

Románul: O mică Ungarie în România Mare. Alternative pentru Secuime în proiectele maghiare dintre cele două războaie mondiale. 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est. Ed.: Gidó Attila, Horváth István, Pál Judit. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale–Kriterion. Cluj-Napoca, 2010. 

7. Románüldözés a Székelyföldön? Egy állítólagos etnikai tisztogatás történetei. In: Juhász József–Krausz Tamás (szerk.): Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után. L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, 2009.

6. Rivális nemzeti narratívák. A román és a magyar középiskolai történelemtankönyvek összehasonlító elemzése. In: Hornyák Árpád–Vitári Zsolt (szerk.): Kutatási Füzetek 14. A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2009.

Angolul: Rival National Narratives: A Comparative Analysis of Secondary School History Primers from Romania and Hungary. In: Anders E. B. Blomqvist, Constantin Iordachi and Balázs Trencsényi (eds.): Hungary and Romania Beyond National Narratives. Comparisons and Entanglements. Peter Lang, Bern, 2013.

5. Belvárosi perifériák avagy barangolások a Ceauşescu utáni Bukarestben. Regio, 2008/2.

4. Sen o národnom štáte. Národnostná politika v období dualizmu. In: Rozštiepená minulosť. Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov. Ed.: Kollai István. Nadácia Terra Recognita, Budapest, 2008.

3. Trianon a román és szlovák köztudatban (Kollai Istvánnal). Kommentár, 2007/3.; új közlés: Régi(j)óvilág, 3. (2010. december). 

2. Hungarian Domestic Policy in Foreign Policy (Magyar belpolitika a külpolitikában, Kiss Balázzsal). International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. XVI, 2007/2.

1. Az impériumváltás ábrázolása az új cseh és román történeti szintézisekben. In: Ablonczy Balázs–Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2005.

PUBLICISZTIKÁK, RECENZIÓK, KÖNYVISMERTETÉSEK

36. Erdély elvesztése 1918–1947 [The loss of Transylvania 1918–1947]. By Ignác Romsics. Budapest: Helikon, 2018. 452 pp. Hungarian Historical Review 1/2019. http://www.hunghist.org/images/volumes/Volume_8_Issue_1/bookreviews.pdf  

35. Sorscsapásokról tárgyilagosan (Romsics Ignác: Erdély elvesztése 1918–1947.). Regio 2018/4. https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/240/pdf_218

34. Nemzeti önrendelkezések versenye. http://www.trianon100.hu/blog-cikk/nemzeti-onrendelkezesek-versenye

33. The Race for National Self-Determination at the End of 1918. https://hungarytoday.hu/the-race-for-national-self-determination-at-the-end-of-1918/

32. The Uses of History: Romanian Historians on the Unification of the Country. http://www.trianon100.hu/blogpost/the-uses-of-history-romanian-historians-on-the-unification-of-the-country

31. Mire való a történelem? Román történészek az egyesülésről. http://www.trianon100.hu/blog-cikk/mire-valo-a-tortenelem-roman-torteneszek-az-egyesulesrol

30. Varga Bálint: Árpád a város fölött. Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán (Patakfalvi-Czirják Ágnessel) Századok 2018/1.

29. The weight of words and gestures: Hungarian–Romanian relations in the year of centenary. (with Ágnes Patakfalvi-Czirják) International Centre for Ethnic and Linguistic Diversity Studies (2018. január 25.) http://www.icelds.org/2018/01/25/the-weight-of-words-and-gestures-hungarian-romanian-relations-in-the-year-of-centenary/ 

28. Rúzs és bocskor. Román–magyar történetek 1919-ben (Ablonczy Balázzsal) Rubicon 2017/7–8.

27. Identitáspolitikák és hétköznapok Nagy-Romániában és Csehszlovákiában (Egry Gábor: Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918–1944 között. Patakfalvi-Czirják Ágnessel) Múltunk 2016/4.

26. Sporná história krajiny za lesom – Sedmohradsko v maďarskom a rumunskom historickom vedomí. Historická revue XXVI. évf., 2015/11.

25. Előszó a magyar kiadáshoz (Lucian Boia: „Vesztesek és győztesek – az első világháború újraértelmezése” c. könyvéhez, 2015)

24. Trianon Again and Again (Miroslav Michela and László Vörös /eds./: Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. [The Disintegration of Historical Hungary and the Trianon Peace Treaty. Politics of Memory in Slovakia and Hungary.]) Hungarian Historical Review 3, no. 2 (2014): 456–463.

23. Uhorský kód: Hľadanie pravlasti (Kollai Istvánnal) Týždeň 17/2014 (2014. április 20.).

22. Uhorský kód: Žonglovanie so štatistikami (Kollai Istvánnal) Týždeň 06/2014 (2014. február 3.).

21. Nemzetstratégiák (Borsi-Kálmán Béla: Nemzetstratégiák). Pro Minoritate 2013/tél.

20. Uhorský kód: Sikulská autonómia. Týždeň 47/2013 (2013. november 18.).

19. Uhorský kód: Hodina dejepisu (Dušan Trančík: Hodina dejepisu – Történelemóra c. film). Týždeň 23/2013 (2013. június 3.).

Magyar nyelven: http://indafilm.blog.hu/2013/12/30/mit_keresnek_itt_a_magyarok

18. Nemzetépítő történelemkönyvek (Slávka Otčenášová: Jóváhagyott múlt. A kollektív identitás a csehszlovák és szlovák történelemtankönyvekben (1918–1989)). Iskolakultúra 2012/9.

17. Az összeomlás másnapján (Miroslav Michela: Az integritás jelszava alatt. A szlovákkérdés Magyarország politikájában 1918–1921). Limes 2011/1.

16. Városok a magasban – a csalóka idill és a realitás között. Magyar városi világ a Kárpát-medencében egykor és ma. Magyar Lettre Internationale 82. 2011/ősz

Angolul: The Magic of „the Happy Years of Peace”. The Hungarian urban milieu of the Carpathian Basin – its past and present. Host–respublica nowa No. 14/2011, summer 2011. 

15. Lengyelek a vártán (Lagzi Gábor: A lengyel keleti politika. Lengyelország keleti szomszédság- és nemzetpolitikája, 1989–2009). Pro Minoritate 2011/nyár.

14. Foreign Policy Challenges (Csaba László, Jeszenszky Géza, Martonyi János és Kovács Lajos Péter: Helyünk a világban. A magyar külpolitika útja a 21. században) The Hungarian Quarterly, Summer 2010.

13. Egy kicsi, de fontos könyvről (Dan Manolăchescu: Székelyföld mítoszai). Regio 2009/3.

12. Vas és papucs (Sipos Zoltánnal). Magyar Narancs 2007/35.

11. Zmrtvýchvstání Uherska? Ale kdež (Nagy-Magyarország feltámadása? Ugyan. A magyar nacionalizmus napjainkban). Konec Konců 2006/1.

10. Trianonról, a magyarokról és a szomszédokról. Találjuk ki Közép-Európát:

http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/672/1/7/

9. Egy országalapító portréja (Zbyněk Zeman: Edvard Beneš). Pro Minoritate 2005/ősz.

8. Tom Gallagher: Egy nemzet ellopása. Pro Minoritate 2005/nyár.

7. Románia és Magyarország (Lucian Leuştean: România, Ungaria şi tratatul de la Trianon 1918-1920. Polirom, Iaşi 2002.; Lucian Leuştean: România şi Ungaria în cadrul „Noii Europe” 1920-1923. Polirom, Iaşi 2003.). Regio 2005/4.

6. Benjamin Kuras: Csehek hajszálon. Limes 2005/2.

5. Ha meg kell halni, akkor becsülettel! (Oldřich Knitl: A cseh álom). Limes 2005/2.

4. A Gólem hűlt helye. A prágai Zsidóváros szanálása. Találjuk ki Közép-Európát: http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/286/1/40/ 

3. Edvard Benes – A Man of Contradictions. Central European Political Science Review, Fall–Winter 2005). 68-72.

2. Miroslav Tejchman: Nicolae Ceauşescu. Regio 2004/4.

1. Rovásírás – sikulské runové písmo (A székely rovásírás, Komoróczy Miklóssal). Souvislosti 2004/03.

Kutatási terület

Erdély és a Székelyföld 20. századi története, közép-európai nemzetépítések, magyar–román és magyar–szlovák kapcsolatok a 19–20. században

 

Év

Téma

2016

ICR fordítói ösztöndíj Lucian Boia: Románia, Európa határvidéke c. könyvének lefordítására

2015–2016

NKA alkotói támogatás a Nemzetépítő diskurzusok a Székelyföldön 1989 után c. könyv megírására

2010. október–

Terra Recognita Alapítvány – Közép-európai Civil Külpolitikai Kezdeményezés (elnök)

2009–2010

Az International Visegrad Fund ösztöndíja: Ústav politických vied Slovenské akadémie vied, Bratislava, téma: Interetnikus viszonyok vegyes lakosságú településeken (Szlovákia, Románia)

2002–2008

Nyári egyetem – Craiova (2002), Iaşi (2003), Temesvár (2008)