+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Czinege Szilvia

Czinege Szilvia

Czinege Szilvia
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Újkori osztály
E-Mail:
Tel.: 224-6700/4654

 

 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Szeghalom, 1984. október 13.

VÉGZETTSÉG

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar német és történelem szakos tanár (2008)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, történelem (2011)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2013, értekezés címe: Gróf Apponyi György közéleti pályája a reformkorban – egy hivatalnokpolitikus portré)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, tudományos segédmunkatárs (2012–2014)

Euro Nyelviskola németnyelv-tanár (2015–2017)

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (2017–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

OTDK 3. hely (2009, Szeged)

DAB publikációs díj (2010, Debrecen)

 

 

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

 

2009

Feljegyzés egy iraton: "Az államkancellár úr őfőméltóságautasítására ad acta mennek, és annak idején Széchenyi ellen felhasználhatóak lesznek." In: Történeti Tanulmányok, XVI. Szerk. Velkey Ferenc. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2009. 141–165.

2010

"Mi ellentétes hitvalláson vagyunk – mindazonáltal nézeteink több dologban egyeznek". Széchenyi és Metternich 1825-ben. In: Juvenilia, III. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Szerk. Pete László Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 67–80.

2011

Megyei aljegyzőből magyar udvari kancellár – gróf Apponyi György a reformkorban. In: Szemelvények ötszáz év magyar történelméből. Szerk. Antos Balázs–Tamás Ágnes. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2011.

2012

Eszembe jut végezetül: minderről Mett(ernich)-hel beszélni." In: Történeti Tanulmányok, XVII. Szerk. Velkey Ferenc. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2012. 173–204.

Gróf Apponyi György közéleti pályájának első évei In: Történeti Tanulmányok, XVIII. Szerk. Velkey Ferenc. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2012. 99–124.

Gróf Apponyi György a politikus hivatalnok – kancellár és kancellária a reformkor végén. Századok, 146. (2012) 3. 609–652.

"Mein verehrter Freund" – Apponyi György és Széchenyi István kapcsolata az 1840-es években. In: „Nincs egy igaz barátom se!” Tanulmányok Széchenyi István politikai kapcsolatainak történetéhez. Szerk. Velkey Ferenc. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. 153–202.

2013

Gróf Apponyi György, a "fontolva haladó" kancellár. In: Kút, X–XII. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2013. 69–79.

2014

Aktenstücke der ungarischen Hofkanzlei vor dem Staatsrat und der Staatskonferenz im Jahre 1847. In: Wiener Archivforschungen: Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Hrsg. Cziráki, Zsuzsanna–Fundárková, Anna–Manhercz, Orsolya–Peres, Zsuzsanna–Vajnági, Márta. Wien, Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien–Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. 339–345.

2018

Gróf Apponyi György a kortársak szemével. Történelmi Szemle, 60.  (2018) 4. 611–624.

2019

Csorba László: „Magyarország csillaga”, Széchenyi István. 225 éve született a sopronnyéki kerület ’48-as képviselője. Századok, 153. (2019) 6. 1276–1278.

 

 

KUTATÁSI TERÜLET

19. század magyar történelem, politikatörténet

 

KUTATÁSI PROJTEKTEK

2012–2014: Széchenyi István Hunniájának kritikai kiadása és értelmezése (kutatásvezető: Velkey Ferenc; OTKA)

2017–: Széchenyi István leveleinek kritikai kiadása. (kutatásvezető: Fónagy Zoltán; OTKA)

TANÍTÁS

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, 2009–2010. őszi szemeszter, szeminárium; 2010–2011. őszi szemeszter, szeminárium

ÖSZTÖNDÍJAK

Ernst Mach Stipendium, Bécs: 2010. március–április, 2011. március, 2014. június.

Bécs, 2019. október (Stipendium der AÖU für Kurzaufenthalte