+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Czeferner Dóra

Czeferner Dóra

Czeferner Dóra
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Osztály: Horthy-korszak osztály

E-mail:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Mosonmagyaróvár, 1988. június 12.

VÉGZETTSÉG

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Anglisztika BA (2010)

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem MA (2013)

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola (2018)

NYELVTUDÁS

Német – felsőfok (C, 2005)

Angol – felsőfok (C, 2006), BA diploma (2010)

Francia – alapfok (C, 2013)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék, tanársegéd (2019–)

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (2019–)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

 Újkor.hu (rovatvezető: 2017–2018)

EGYÉB TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács (hallgatói elnök: 2012–2019, oktatói titkár: 2019–)

Kronosz Kiadó, Pécs: (gyakornok: 2015–2017)

A XXXIII. OTDK Humán Tudományi Bizottsága (tag: 2015–2017)

ÖSZTÖNDÍJAK

Köztársasági Ösztöndíj (2011–2013)

Nemzeti Kiválóság Program Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj (2013)

Nemzeti Kiválóság Program Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj (2013)

DAAD-ösztöndíj, Németország, Lipcse (2014–2015)

Collegium Hungaricum Ösztöndíj, Ausztria, Bécs (2014, 2016, 2018, 2019)

Osztrák–Magyar Akció Alapítvány Ernst Mach Ösztöndíja, Ausztria, Bécs (2016–2017)

Új Nemzeti Kiválóság Program, Doktorandusz Ösztöndíj (2017)

Klebelsberg Kunó Ösztöndíj, Amerikai Egyesült Államok, New York (2017, 2019)

Új Nemzeti Kiválóság Program, Doktorjelölti Ösztöndíj (2019)

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

A polgári feminista nőmozgalom vidéken a 20. század kezdetén. In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Szerk. Pap József–Tóth Árpád. Budapest, 2016. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 28.] 549–560.

A New York-i Bédy-Schwimmer Rózsa-hagyaték jelentősége. Levéltári Közlemények, 88. (2017) 1. 157–169.

Weibliche Identität in Mitteleuropa und Wissenstransfer zwischen den ungarischen, österreichischen und deutschen Frauenorganisationen 1890–1914. Öt Kontinens, 16. (2018) 7–30.

In Korrespondenz. Frauenvereine in Österreich–Ungarn. Fernetzt. Junges Forschungsnetzwerk Frauen- und Geschlechtergeschichte. 2018

„Háborús nyerészkedők” vagy a körülmények áldozatai? Polgári feminista egyesületek tevékenysége Budapesten és vidéken 1914–1918 között. In: Minden egész eltörött. A Nagy Háború emlékei. Szerk. Katona Csaba. Balatonfüred, 2018. [Tempevölgy Könyvek, 28.] 40–65.

A magyarországi feminista mozgalom első hivatalos lapja. A Nő és a Társadalom (1907–1913). ArchívNet, 19. (2019) 2.

Adalékok a Feministák Egyesülete nemzetközi beágyazottságához. Schwimmer Rózsa hagyatékából. Lymbus, 18. (2020) 621–670.

Kultúrmisszó vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten. Budapest, 2021. 286

 

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2014

A női munkavégzés interpretációja, diskurzusa és szellemisége az 1860-as évektől az első világháború kirobbanásáig. Valóság, 51. (2014) 7. 74–88.

„Kávéházakban, klubokban, olvasókörökben kérjük A Nő és a Társadalom lapot”. Egy periodika a nők egyenjogúságáért. Médiakutató, 15. (2014) 2. 49–63.

Az osztrák–magyar nőmozgalom nemzeti és transznacionális jellege. In: Mesterek és Tanítványok. Tanulmányok a bölcsészettudományok területéről. Szerk. Fedeles Tamás–Böhm Gábor. Pécs, 2014. 154–168.

A New Image of Women’s Freedom. Interpretation and Discourse of Female Labour int he Austro–Hungarian Monarchy. Öt Kontinens, 12. (2014) 125–150.

Feminizmus és médiatörténet, avagy az angol nőmozgalom megosztottsága. Klió, 23. (2014) 2. 80–90.

2015

Feminista szervezkedés vidéken az első világháború előtt. Újkor.hu – a velünk élő történelem. 2015. 02. 01.

Feminista egyesületek, avagy művelődés és az informális tanulás vidéki helyszínei. Újkor.hu – a velünk élő történelem. 2015. 02. 26.

Nemzetköziség a századforduló feminista mozgalmában. Újkor.hu – a velünk élő történelem. 2015. 03. 01.

2016

A polgári feminista nőmozgalom vidéken a 20. század kezdetén. In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Szerk. Pap József–Tóth Árpád. Budapest, 2016. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 28.] 549–560.

From Construction Workers to Tram Conductors. Female Labour in Hungary during the Great War. Öt Kontinens, 14. (2016) 101–126.

Elfeledett pécsi nők nyomában. Árvai Tünde: Városanyák: mozaikok a pécsi nők 19-20. századi történetéből. Aetas, 31. (2016) 4. 211–216. [recenzió]

Nőkép, nőiség és női sorsok a történelemben. TNTef, 6. (2016) 1.

Társadalmi nem és az első világháború. Klió, 25. (2016) 2. 53–60.

2017

Női sorsok az első világháború Magyarországán – egy fotókiállítás margójára. Újkor.hu – a velünk élő történelem. 2017. 03. 13.

A nőknek is van történelmük!Interjú Joan Wallach Scott-tal. Újkor.hu – a velünk élő történelem. 2017. 07. 01.

2018

Gondolatok a New York-i Schwimmer Rózsa-hagyatékról. Újkor.hu – A velünk élő történelem. 2018. 02. 16.

A New York-i Bédy-Schwimmer Rózsa-hagyaték jelentősége. Levéltári Közlemények, 88. (2017) 1. 157–169.

Weibliche Identität in Mitteleuropa und Wissenstransfer zwischen den ungarischen, österreichischen und deutschen Frauenorganisationen 1890–1914. Öt Kontinens, 16. (2018) 7–30.

In Korrespondenz. Frauenvereine in Österreich–Ungarn. Fernetzt. Junges Forschungsnetzwerk Frauen- und Geschlechtergeschichte. 2018

„Háborús nyerészkedők” vagy a körülmények áldozatai? Polgári feminista egyesületek tevékenysége Budapesten és vidéken 1914–1918 között. In: Minden egész eltörött. A Nagy Háború emlékei. Szerk. Katona Csaba. Balatonfüred, 2018. [Tempevölgy Könyvek, 28.] 40–65.

Gender in 20th Century Eastern Europe and the USSR. Ed. Baker, Catherine. Hungarian Historical Review, 8. (2018) 1. 184–186. [recenzió]

2019

A magyarországi feminista mozgalom első hivatalos lapja. A Nő és a Társadalom (1907–1913). ArchívNet, 19. (2019) 2.

A születés kultúrtörténetétől a modern kori tudományosság megszületéséig. Interjú Krász Lillával. Újkor.hu. A velünk élő történelem, 2019. 04. 27.

„Nem konszenzusos, hanem meggyőződéses politikus vagyok” – 40 éve lett miniszterelnök Margaret Thatcher. WMN, 2019. 05. 03.

A szex, szexualitás és a szexuális tudás interpretációja az osztrák–magyar polgári-liberális, feminista nőmozgalomban 1918 előtt. TnTeF, 9. (2019) 2. 81–95.

A modern magyar társadalomtörténet összehasonlító vizsgálata a bécsi egyetemen. Újkor.hu. A velünk élő történelem, 2019. 10. 28.

2020

Túlélési stratégiák, alkalmazkodás, nemzetközi beágyazottság. A Feministák Egyesületéhez kapcsolódó kutatási lehetőségek a két világháború között. Per Aspera ad Astra, (2020) 2. 40–54.

A Times Square-en túl. A két világháború közti magyarországi feminizmus forrásai New Yorkban. Újkor.hu. A velünk élő történelem, 2020. 04. 12.

„A legelső követelmény egy kórház iránt, hogy ne ártson a betegeknek”. A modern nővérképzés 150 éve. WMN, 2020. 05. 04.

A lámpás mögött. Florence Nightingale születésének kétszázadik évfordulójára. Újkor.hu. A velünk élő történelem, 2020. 05. 12.

Schwimmer Rózsa lapszerkesztői tevékenysége 1907–1913 között. In: Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820–1920. Szerk. Török Enikő. Budapest, 2020. [Reciti Konferenciakötetek,9.] 335–357.

Egy grafomán feminista a 20. század útvesztőiben. Schwimmer Rózsa halálának évfordulójára. WMN, 2020. 08. 03.

"Asszonyoknak igen sokat kell tudni...". Új kutatások a nőnevelés történetéről. Szerk. Ács Marianna–Czeferner Dóra–Pusztafalvi Henriette–Takács Zsuzsanna Mária. Pécs, 2019 [2020].

A New York-i Schwimmer Rózsa-hagyaték jelentősége a nőoktatás szempontjából. In: "Asszonyoknak igen sokat kell tudni...". Új kutatások a nőnevelés történetéről. Szerk. Ács Marianna–Czeferner Dóra–Pusztafalvi Henriette–Takács Zsuzsanna Mária. Pécs, 2019 [2020]. 124–144.

Egy lépés előre, kettő hátra, és ez így megy 116 éve – a Feministák Egyesületének harca. WMN, 2020. 12. 20.

Adalékok a Feministák Egyesülete nemzetközi beágyazottságához. Schwimmer Rózsa hagyatékából. Lymbus, 18. (2020) 621–670.

2021

Kultúrmisszó vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten. Budapest, 2021. 286.

Dögvészkalauz. Járványok és gyógyításuk története az ókortól napjainkig. Szerk. Czeferner Dóra–Fedeles Tamás. Pécs, 2021. 256.

A lámpás mögött. Florence Nightingale és a modern nővérképzés története. In: Dögvészkalauz. Járványok és gyógyításuk története az ókortól napjainkig. Szerk. Czeferner Dóra–Fedeles Tamás. Pécs, 2021. 165–183.

Az első világháború az osztrák–magyar polgári-liberális női sajtó tükrében. In: Háborús hétköznapok V. Szerk. Török Róbert–Sallay Gergely Pál–Závodi Szilvia. Budapest, 2021.

Nőnevelés és feminizmus. A nőoktatás reprezentációja az osztrák–magyar feminista sajtóban, 1907–1918. In: Iskola a társadalmi térben és időben IX. Szerk. Ács-Bíró Adrienn–Maisch Patrícia–Molnár-Kovács Zsófia. Pécs, 2021. 15–25.

Média – Helyek – Rítusok. Adalékok a női kommunikáció kultúrtörténetéhez. Sic Itur Ad Astra, 29. (2021) 1. 235–238. [recenzió]

Schirmacher, Käthe: Agitation und autobiographische Praxis zwischen radikaler Frauenbewegung und völkischer Politik. Gehmacher, Johanna–Heinrich, Elisa–Oesch, Corinna. Böhlau Verlag, Wien–Köln–Weimar, 2018. Századok, 155. (2021) 1. 215–218. [recenzió]

„Harcolni fogunk” – Kilenc meghatározó politikai beszéd a XX. századból. WMN, 2021. 07. 04. [társszerzők: Maróti Zsolt Viktor–Lengyel Ádám]

KUTATÁSI TERÜLET

A polgári–liberális nőmozgalmak fejlődése és sajtótevékenysége az Osztrák–Magyar Monarchiában az 1890-es évektől 1919-ig. A magyarországi feminista mozgalom története és nemzetközi beágyazottsága az 1940-es évek végéig. A Feministák Egyesületének (1904–1948/9, Budapest) története, Schwimmer Rózsa (1877, Budapest—1948, New York) élete, nő- és békemozgalmi munkássága, valamint külföldi kapcsolatrendszere.

KUTATÁSI PROJEKTEK

2021–: Universität Wien Institut für Zeitgeschichte, Projektmitarbeiterin im FWF-Projekt „Frauen schreiben an Frauenbewegungsaktivistinnen, ~1870–1930” Projekt-Nummer V-807 (ab 2/2021) (Corinna Oesch-sel közösen) ttps://zeitgeschichte.univie.ac.at/forschung/drittmittelprojekte/frauen-schreiben-an-frauenbewegungsaktivistinnen-1870-1930/

TANÍTÁS

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modernkori Történeti Tanszék (óraadó doktorandusz, 2013–2018)

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék (tanársegéd, 2019–)

BLOG

SchwimmerBlog. Schwimmer Rózsa – Egy grafomán feminista a 20. század útvesztőiben. (https://schwimmerblog.com/)