+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Dorogi Ilona

Dorogi Ilona

Dorogi Ilona
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Osztály: Turkológiai osztály
Telefon: 224-6700/4644
E-mail:

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–török szak (1985)

MUNKAHELYEK

MTA Orientalisztikai Munkaközössége, a későbbiekben a Nyelvtudományi Intézet Orientalisztikai Osztálya (1985–2011)

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet (2011–2017)

MTA BTK Történettudományi Intézet (2017–)

A Turkologischer Anzeiger c. turkológiai kurrens bibliográfia 12–18. kötetének szerkesztésében való részvétel Fodor Pál vezetése alatt. (A 19–26. kötetben anyaggyűjtő.)

     Turkologischer Anzeiger (TA 12). Turkology Annual. Wien: Institut für Orientalistik 1986, 205 p.

     Turkologischer Anzeiger (TA 13). Turkology Annual. Wien: Institut für Orientalistik 1987, 250 p.

     Turkologischer Anzeiger (TA 14). Turkology Annual. Wien: Institut für Orientalistik 1988, 257 p.

     Turkologischer Anzeiger (TA 15). Turkology Annual. Wien: Institut für Orientalistik 1989, 205 p.

     Turkologischer Anzeiger (TA 16). Turkology Annual. Wien: Institut für Orientalistik 1990, 216 p.

     Turkologischer Anzeiger (TA 17). Turkology Annual. Wien: Institut für Orientalistik 1991, 277 p.

     Turkologischer Anzeiger (TA 18). Turkology Annual. Wien: Institut für Orientalistik 1992, 252 p.

Hazai György akadémikus oszmán–török forráskiadási projektjeiben részvétel a következő művek kritikai kiadásában:

     Ferec bacd eş-şidde. “Freud nach Leid”. Ein frühosmanisches Geschichtenbuch. 1. Band. Text. – 2. Band. Facsimiles. Herausgegeben von György Hazai und Andreas Tietze. Berlin 2008. 650+595 p. (= Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker 5.1, 5.2).

     Die altanatolisch-türkische Übersetzung des Tazkaratu l-Awliyā von Farīduddīn Äṭṭār. Edition der Handschrift der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 1. Band. Text. 2. Band. Faksimiles. Herausgegeben von György Hazai. Berlin 2008. 403 und 337 p. (= Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker, Band 6.1, 6.2).

     György Hazai: Die Geschichte der Ungarn in einer osmanischen Chronik des 16. Jahrhunderts: Tercümān Mahmūds Tārīh-i Ungurus. Edition der Handschrift der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 2009. 484 p. (= Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker, 8).

A Török és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködésének keretei között részvétel a következő kötetek kiadásában:

     İsmail Parlatır, György Hazai: Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi’ndeki Türkçe el yazmaları. Ankara 2007. XXX+530 p.+16 tábla. (= Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Sayı 13).

     Catalogue of the Turkish manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Composed by İsmail Parlatır, György Hazai and Barbara Kellner-Heinkele. Budapest 2008. 664 p.+29 p. (= Plates, miniatures, figures and illuminations: Nos 1-27). (= Oriental manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences, 2).

     György Hazai: Türkiye Türkçesinin dünü ve bugünü. Türk dili araştırmalarına kısa bir giriş. Tevfik Turan çev. Ankara 2012. 219 p. (TDK Yayınları, 1048).

Egy 17. századi oszmán földrajztudós, Ebū Bekir b. Behrām Dimişkī “El-feth er-rahmānī fī tarz-i devlet-i osmānī” c. történeti földrajzi munkájának kiadása 2011–2014 között:

Ilona Dorogi, György Hazai: Zum Werk von Ebū Bekr b. Behrām Dimişkī über die Geschichte und den Zustand des Osmanischen Reiches. Archivum Ottomanicum 28.2011.49-94.

     Ilona Dorogi, György Hazai: Zum Werk von Ebū Bekr b. Behrām Dimişkī über die Geschichte und den Zustand des Osmanischen Reiches. [Teil 2.] Archivum Ottomanicum 29.2012.199-226+99 Faks.

     Ilona Dorogi, György Hazai: Zum Werk von Ebū Bekr b. Behrām Dimişkī über die Geschichte und den Zustand des Osmanischen Reiches. [Teil 3.] Archivum Ottomanicum 30.2013.303-313+39 Faks.

     Ilona Dorogi, György Hazai: Zum Werk von Ebū Bekr b. Behrām Dimişkī über die Geschichte und den Zustand des Osmanischen Reiches. [Teil 4.] Archivum Ottomanicum 31.2014.169-223+128 Faks.

A törökörszági török nyelvvel kapcsolatos kutatások nemzetközi bibliográfiájának összeállítása az e témában 1950 és 2000 között megjelent tudományos munkák számbavételével. A terjedelmes munka Berlinben megjelenés alatt áll.

I. Szulejmán szultán Szigetvár közelében lévő sírkápolnájával (türbe) és az azt körülvevő egykori településsel kapcsolatos oszmán források kiadása Fodor Pállal közösen (folyamatban).

KUTATÁSI TERÜLET

Oszmántörök paleográfia, irodalmi és történeti tárgyú oszmán forráskiadás

Az Oszmán Birodalom és a magyarországi török hódoltság története

Mukataa-elszámolások, mint a hódoltsági kereskedelem forrásai

17. századi oszmán történeti földrajzi irodalom

Turkológiai bibliográfiák

KUTATÁSI PROJEKTEK

Turkologischer Anzeiger c. nemzetközi kurrens turkológiai bibliográfia (12–26. kötet).

Hazai György akadémikus oszmán–török forráskiadási projektjei.

2017 szeptembertől a Diplomáciai források a Magyar Királyság oszmán kapcsolatainak történetéhez (16–17. század) című NKFIH-projektben a budai pasák levelezésének kiadása (17. század első fele). Témavezető: Kármán Gábor.