+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Demeter Gábor

Demeter Gábor

Demeter, Gábor
Demeter Gábor
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Délkelet-Európa története osztály
Telefon: 224-6700/4319
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/262

Email:

Degree: PhD, “Aspirations of Small States and Interests of the European Powers during the Balkan Wars (1912–13)” (2007)

Research Field: History of the Balkan Peninsula – diplomatic, economic and social history (18–20th centuries);
Historical geography (ethnic geography – social history, change in lansdcape utilization in Hungary in the 18–20th centuries);
Geomorphology of hill ranges/slope development-erosion sensitivity;
Stratigraphy: alluvial reconstruction/water base protection

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Debrecen, 1980. 01. 19.

VÉGZETTSÉG

Földrajz–történelem tanár (2003)

Tájvédő geográfus (2003)

Geográfus, angol–magyar szakfordító (2007)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, történettudomány (2007), Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Téma: Kisállami törekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk idején (1912–13).

PhD, földtudományok (2008), Debreceni Egyetem Természettudományi Kar. Téma: Morfometriai és litológiai tényezők kapcsolatának kvantitatív vizsgálata a Bükk-hegységben és északi előterén

Habilitáció (2017) földtudományok: történeti földrajz

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Földtudományi Intézet (2005–2011), tanársegéd (2005–2008), adjunktus (2008–2011)

MTA Történettudományi Intézete (2011) tudományos munkatárs, fiatal kutató

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA köztestületi tag

MTA–BTA Bolgár–Magyar Történész Vegyes Bizottság (2006–, titkár: 2012–)

Magyar Földrajzi Társaság (2009–)

CLIOHres (2005–2007)

MTA Gazdaságtörténeti Albizottság (2012–)

MTA Történeti Földrajzi Albizottság (2015–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

DE TTK emlékérem (2003)

Junior prima-díj (2009)

MTA Főtitkári Kutatói elismerés (2017)

MTA Akadémiai-díj (2019)

MTA Bolyai-plakett (2019)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Acta Geographica Debrecina, Series Geologica et Geomorphologica (2008–2011)

Hungarian Historical Review (2012–)

Történeti Földrajzi Közlemények (2016–)

Makedonski Pregled (Szófia) (2017–)

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

Kisállami törekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk idején (1912–1913). Bp., 2007. 441.

A két Balkán-háború hadtörténete (1912–1913). Debrecen, 2008. 434.

Morfometriai és litológiai tényezők kapcsolatának kvantitatív vizsgálata a Bükkben és északi előterén. Debrecen, 2008. 183. [Társszerző: Szabó Z.]

Fluvial deposits in cores and geophysical well-logs. Folyóvízi üledékek fúrómagokon és mélyfúrási geofizikai szelvényeken. Eds.: Püspöki Z.–Torma, B. Miskolc, 2010. 327. [Társszerző]

Szekvencia-sztratigráfiai alapú földtani kutatás Nyíregyháza–Szatmárnémeti térségében. Miskolc, 2010. 287. [Társszerzők: Püspöki Z.–Lazányi I.–Buday T. et al.]

A Balkán és az Oszmán Birodalom I. Gazdasági és társadalmi átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig (Általános rész, Bulgária). Bp., 2014. 767.

A Balkán és az Oszmán Birodalom II. Gazdasági és társadalmi átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig. (Oszmán Birodalom). Bp., 2016. 737.

A Balkán és az Oszmán Birodalom III. Gazdasági és társadalmi átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig. (Szerbia, Bosznia, Macedónia). Bp.–Debrecen, 2016. 518.

A társadalom differenciáltságának és térbeli szerveződésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 1870-ben (A GIS lehetőségei a történeti kutatásokban). Budapest–Debrecen, 2016. 112. [Társszerző: Bagdi R.]

A Historical Geographical Atlas of Hungary for the Regional Analysis of Socio–Economic Phenomena (1869–1910). Atlasz a dualizmuskori Magyarország regionális társadalmi–gazdasági folyamatainak tanulmányozásához. Budapest: 2016. 494. [Társszerző: Szulovszky J., Frisnyák Zs., Nagy M., Nagy B., Bottlik Zs., Jakobi Á., Radics Zs., Németh G., Pénzes J., Konkoly-Gyuró É., N. Fodor J., Balázs P., Kollányi L., Kollányi P.]

Diplomatic Struggle for Supremacy over the Balkan Peninsula 1878–1914. Sofia, 2017. 159. [Publications of the Bulgarian–Hungarian Historical Commission, 1.]

Essays on Ottoman Modernization: Industrialization, Welfare, Military Reform. Sofia, 2017. 137. [Publications of the Bulgarian–Hungarian Historical Commission, 2.]

Agrarian Transformations in Southeastern Europe: from the late 18th century to World War II. Sofia, 2017. 310. [Publications of the Bulgarian–Hungarian Historical Commission, 3.]

H. H. Hötte: Atlas of Southeast Europe: Geopolitics and History. Vol. III. 1815–1926. Leiden, 2017. [Társszerkesztő: Turbucz D.]

 

 

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA

A publikációk egy része a www.academia.edu és a www.researchgate.net oldalán megtekinthető, letölthető (kézirat formájában).

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

2002

The connection between tectonic endowments and valley development on a Palaeo-Mesozoic block and in an area consisting of Tertiary Molasse sediments (NE Hungary) – Proceedings of the XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Special Issue of the Geologica Carpathica (CD), Vol. 53. (2002) [Társszerzők: Szalai K., Püspöki Z., McIntosh R., Gönczy S.]

Interaction between the geological background, the geomorphological development and the land-use of an area (on a Hungarian small catchment area). In: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom. 3. Sosnoviec–Będzin, 2002. 83–90. [Társszerzők: Szalai K., Püspöki Z.]

Lithological, structural and geomorphological endowments as determinative factors in the landuse of an area. In: Anthropogenic Aspects of Landscape Transformations 2. Sosnowiec–Będzin, 2002. 77–83. [Társszerzők: Szalai K., Utasi Z., Püspöki Z.]

2003

David MacKenzie: Iovan Ristic and Russia 18681880. I. East European Quarterly, XXXVI/4. 2003/1. 385415. [Jovan Ristic. Az orosz befolyás hatása a szerb bel- és külpolitika alakulására 1868–1870 között.] Klió, (2003) 3. 90–95. [Recenzió.]

2004

Jelena Milojkovic-Djuric: Benjamin Kállay. Consul and historian. East European Quarterly, XXXVI/4. 2003/1. 414–440.[ Idealizmus és imperializmus: Kállay Benjámin konföderációs törekvései és a Monarchia külpolitikája 1868–1876 között.] Klió, (2004) 1. 100–104. [Recenzió.]

Adalékok Szaloniki kereskedelmi szerepéhez 1845–1851 között Ch. Blunt konzul jelentései alapján. In: Történeti Tanulmányok XII. Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LV. Szerk. Takács Péter. Debrecen, 2004. 187–205.

Balogh Ádám: A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897–1912. Szeged, 2011.

Az út Bukarestig. A második Balkán Szövetség felbomlása. In: Öt kontinens. Szerk. Majoros István. Bp., 2004. 33–49.

Nyelvhatár-változás, asszimilációs helyzetek és a statisztika megbízhatósága Zemplén megye példáján. In: Tisicum. XIV. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve. Szolnok, 2004. 359–383. [Társszerző: Bagdi R.]

Ifj. Barta János: Településszerkezet, foglalkozás és jövedelmek Zemplén megyében a 18. század végén. In: Az Alföld vonzásában: Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére. Szerk. Újváry Zoltán, Nagykőrös–Debrecen, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. pp. 41–54.
Remenyik B., Bujdosó Z.: Eurorégiók szerepe a határmenti turisztikai együttműködésben. Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, IV. (2009) 3. pp. 271–275.
Ifj. Barta János: Ha Zemplín vármegyét az útas vizsgálja. Debrecen, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2009. 407. p. 349. 420. j.,
p. 349. 422. j.

Connection between land-use changes and erosional (derasional) valley development during the last 300 years in a model area. In: Anthropogenic Aspects of Landscape Transformations 3. Debrecen, 2004. 45–55. [Társszerző: Szalai K.]

2005

A keleti kérdés és a Balkán a nagyhatalmi politikában (beszámoló a DE-DAB 2004. november 10–11-i konferenciájáról). Debreceni Szemle, (2005) 1. 153–156.

Edward J. Erickson: Defeat in Detail. The Ottoman Army in the Balkans 1912–1913. Praeger, Westport, Connecticut, 2003. 403. [Remek haditervek – gyenge kivitelezés. A török hadsereg erőfeszítései a második Balkán Szövetség csapatainak feltartóztatására.] Klió, (2005) 2. 144–152. [Recenzió.]

A nyelvhatárváltozás természeti és gazdasági alapjai Bihar (Bihor) megye példáján (1772–1992). In: Tájak régiók települések. Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt. Debrecen, 2005. 279–287.

Bolgár kísérletek az elszigetelődés elkerülésére a második Balkán-háború előestéjén. In: Történeti Tanulmányok XIII. Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LVII. Szerk. Velkey Ferenc. Debrecen, 2005. 135–157.

A Balkán felosztására vonatkozó elképzelések a XIX. század második felétől 1913-ig. In: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Szerk. Árvay V., Bodnár E., Demeter G. Bp., 2005. 111–144.

Csaplár-Degovics Krisztián: Az albán nemzettéválás kezdetei (1878–1913). A Rilindja és az államalapítás korszaka.  ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Bp., 2010. 448. p. 250. 841. j.
Balogh Ádám: A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897–1912. Szeged, 2011.

A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában a XIX–XX. században. Szerk. Árvay V., Bodnár E., Demeter G. Bp., 2005. 309.

Kránicz Mónika Emese: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Világtörténet, (2006) 34. 7880  [Recenzió.]
Balogh Ádám: A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897–1912. 2006. p. 198. [Disszertáció.]
Sashalmi Endre (szerk.): „Kelet-Európa” és a „Balkán” 1000–1800. Intellektuális-történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók? Pécs, [PTE], 2007. p. 442.
Font MártaSashalmi Endre: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól. Pannonica, Bp., 2007. p. 228.
Demeter Gábor: Kisállami törekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk idején (1912–1913). Bp., 2007. p. 436.
Balogh Ádám: A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897–1912. Szeged, 2011.
Demeter Gábor: A keleti kérdés és a Balkán a nagyhatalmi politikában. Debreceni Szemle, 1. (2005) [Recenzió.]

The statistical relationship between unconfined compressive strengths and the frequency distributions of slope gradients – a case study in Northern Hungary. Geomorphology, 71 (2005) November, 424–436. [Társszerzők: Püspöki Z., Szabó Sz., Szalai K., McIntosh, R., Vincze L., Németh G., Kovács I.]

Szabó Gergely: Geomorfológiai mérések pontosságának vizsgálata egy bükkalji mintaterületen. In: Geographia generalis. Tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferenciára. Debrecen, Magyarország, 2008.09.10–2008.09.12. pp. 87-93.
Agnieszka Placek: Zastosowanie numerycznego modelu terenu w geomorfologii. Landform Analysis, (2008) 9. pp. 364–368.
Minár J.: Geographical fields and spatial organization of landscape (an attempt to make basic concepts clear). [Geografické polia A priestorová organizácia krajiny (pokus o vyjasňovanie základných konceptov)]. Geograficky casopis, 61. (2009) 3. pp. 179–198.

Sütő László, Homoki Erika: A mélyművelésű szénbányászat felszínfejlődésben betöltött szerepe a Lyukó- és a Pereces-patak vízgyűjtőjén. In: Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban. Szerk. Lóki József. Debrecen, 2010. pp. 275–283.

Liu Zaobao, Shao Jianfu, Xu Weiya, Wu Qier: Indirect estimation of unconfined compressive strength of carbonate rocks using extreme learning machine. Acta Geotechnica, 9. (2014) p. 1–13.
Szabó G, Mecser N, Karika A: Assessing data quality of remotely sensed DEM's in a Hungarian sample area. Acta Geographica Debrecina Landscape, 7. (2013) 2. p. 42–47.
Pirkhoffer E.–Czigány Sz.–Bugya T.–Balassa B.–Bötkös T.–Lóczy D.–Fábián Sz. Á.–Varga G.–Kovács M.–Halmai Á.–Rábay A.–Nagy G.–Jancskárné Anweiler I.–Falmann L.: PTETHYS, a térinformatika és fizikai kisminta modellezés újszerű megközelítése. In: Az elmélet és gyakorlat találkozása a gyakorlatban 5. Debrecen, 2014. p. 271–279.
Sütő László, Homoki Erika, Németh Gábor: Felszínsüllyedési és bolygatottsági térkép készítése a Kelet-borsodi szénmedencében. In: A HunDEM 2009 és a GeoInfo 2009 konferencia és kerekasztal válogatott közleményei. Szerk. Hegedűs A. Miskolc, 2010.
Szabó Gergely: Eltérő alapú DEM-ekből származtatott kvantitatív geomorfológiai térképek pontosságának vizsgálata. In: II. HUNDEM Konferencia. Miskolc, 2006.
Sütő László: A szénbányászat geomorfológiára és területhasználatra gyakorolt hatásainak vizsgálata a Kelet-borsodi-szénmedencében. Debrecen, 2007. 177. [Disszertáció.]
Szabó Gergely: Geomorfológiai mérések pontosságának vizsgálata egy bükkalji mintaterületen. In: Geographia generalis. Tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferenciára. Debrecen, 2008. p. 87–93.

A dualizmus kori Eger lassú népességnövekedésének demográfiai hátteréről. Acta Geographica Debrecina, 37. (2004/2006) 181–197.

A negyedidőszaki folyóvízi képződmények elterjedése és vertikális felépítése a mátészalkai mintaterületen. In: A fenntartható vízgazdálkodás eszköztárának bővítése MátészalkaBeregszász térségében. Szerk. Püspöki Z., Lazányi J. Debrecen, 2005. 66–103. [Társszerzők: Püspöki Z., Tóthné Makk Á., Tőkés T., Anton T.]

A nyírségi hordalékkúp rekonstrukciós módszertani alapjai és korábbi eredményei. In: A fenntartható vízgazdálkodás eszköztárának bővítése MátészalkaBeregszász térségében. Szerk. Püspöki Z., Lazányi J. Debrecen, 2005. 37–66. [Társszerzők: Püspöki Z., Demeter G., Tóthné Makk Á., Terdik N.]

Mátészalka vízföldtani atlasza. Szerk. Püspöki Zoltán, Demeter Gábor, Németh Gábor, Gyula Gergő. 2005. (Internetes alkalmazás kb. 100 geológiai-hidrogeológiai térképpel és szelvénnyel, HU-2002/000-180-03-01/03 számú „Fenntartható vízgazdálkodás eszköztárának bővítése Mátészalka-Beregszász térségében” c. PHARE CBC pályázat keretén belül.)

2006

Állam és nemzet a XIX–XX. században. Szerk. Bodnár E., Demeter G. Debrecen, 2006. 372.

Balogh Ádám: A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897–1912. Szeged, 2011.

The Views of the Young Turks and the Conservatives about Foreign and Domestic Politics before the Balkan Wars: Historiographical Overview. In: Europe and the World in the European Historiography. Ed. Lévai Cs. Pisa, 2006. 195–215. [www.cliohres.net].

A nemzetiségi elv és az erőegyensúly – mint legitimációs bázis – szerepe és küzdelme a Balkán-félszigeten 1908–1913 között. In: Állam és nemzet a XIX–XX. században. Szerk. Bodnár E., Demeter G. Debrecen, 2006. 48–61.

Balogh Ádám: A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897–1912. Szeged, 2011.

A földrajzi adottságok szerepe a közösségek közötti kapcsolattartásban és a peremvidékek asszimilációjában Sáros megye példáján. In: Tisicum. XV. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve. Szolnok, 2006. 207–223. [Társszerző: Bagdi R.]

The Effects of Migration and Settling Policy on the Ethnical and Demographic Structure of Szatmár/Satu Mare County (1715–1992). In: Regional Development in the Romanian–Hungarian Cross-Border Space. From National to European Perspective. Ed. I. Süli-Zakar, Horga, J. Debrecen, 2006. 277–287.

Anka Zlateva: Avsztrijszkite dariteli za Balgarija 1912–1918. Balgarszki tradicii i csuzsd opit. Szófia, 2004. [Emberiesség a háborúban.] Klió, (2006) 2. 135–139. [Recenzió.]

P. Pavlov – J. Janev: A bolgár nép története. Cédrus Alapítvány–Napkút, Budapest, 2005. [Bolgárságismeret friss szemmel.] Napút, 7. (2006) 2. [http://www.inaplo.hu/na/2006_02/tartalom.html elektronikus folyóirat] [Recenzió.]

Penka Pejkovszka: Bălgaro–ungarszki vzaimootnosenija (XIX – szredata na XX. v.). [Bolgár–magyar tudományos kapcsolatok a XIX. századtól a XX. század közepéig.] Akademicsno Izdatelsztvo Marin Drinov, 2006. „Bolgár–magyar két jó barát ...”? Önzetlenség a tudományban, érdekközösség a politikában. Klió, (2006) 3. 3–7. [Recenzió.]

A nagyhatalmak és a kisállamok játszmái a londoni békekonferencián 1913. február 4-ig. Világtörténet, (2006) ősz–tél, 20–36.

The Effects of Landuse-Changes on the Landscape Generated by Socio-economic Needs in a Coal-mining Hilly Region of Northern Hungary. In: Anthropogenic Aspects of Landscape Transformations 4. Sosnowiec–Będzin, 2006. 15–23.

A statisztikus lejtőprofil és a digitális magasságmodell-felbontás kapcsolatának vizsgálata. Miskolc, 2006. (CD-kiadvány.) [Társszerzők: Szabó Sz., Szalai K., Püspöki Z.]

A negyedidőszaki képződmények elterjedése és vertikális felépítése Mátészalka–Levelek térségében. In: Földrajzi tanulmányok Lóki József 60. születésnapja alkalmából. Szerk. Szabó József. Debrecen, 2006. 243. 46–58.[Társszerzők: Püspöki Z., Tóthné Makk Á., Forgács Z., Gyula G.]

2007

Beszámoló a 2005. október 27–30-i szófiai magyar–bolgár történészkonferenciáról. Századok, (2007) 1. 253–259. [Társszerző: Seres A.]

Milen Szemkov (vál.): 1956 visszhangja Bulgáriában. Klió, (2007) 3. 156–159. [Recenzió.]

Az 1913. augusztus 10-i bukaresti béke közvetlen hatásai a nagyhatalmi politikára és Bulgária külpolitikai orientációjára. In: A KÚT. 1–2. Bp., 2007. 75–94.

Migráció és asszimiláció a Partiumban 1715–1910. In: Tanár Úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Korompai Gábor 70. születésnapjára. Debrecen, 2007. 299–308. [Társszerző: Bagdi R.]

Hungarian travellers’ and emigrants’ images of Turkey from the 16th to 19th centuries. In: Sights and Insights. Ed. by Harris, M. Pisa. 2007. 123–143.

Kisállami törekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk idején (1912–1913). Bp., 2007. 441.

Szendrei Ákos: Justh Gyula politikai pályája. A liberális függetlenségi 48-as politika lehetőségei a XIX–XX. század fordulóján. 2009. p. 264.
Krisztián Csaplár-Degovics: Serb-Albanian Conflict on the Territory of Present-day Kosovo. In: The European Union, the Balkan Region and Hungary. Ed. Ferenc Glatz. Europa Institut, Bp., 2009. p. 129.
Csaplár-Degovics Krisztián: Az albán nemzettéválás kezdetei (1878–1913). A Rilindja és az államalapítás korszaka. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Bp., 2010. 448. p. 247. 828. j.
Csaplár-Degovics Krisztián: Szerb–albán konfliktus a mai Koszovó területén (iu. 7.sz.–1914): Balkancenter. A hozzászólás 2007. április 13-an az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága és az Európa Intézet Budapest által szervezett a „Függetlenség és autonómia között. Koszovó: európai és magyar perspektívák” c konferencián hangzott el.
Zsebők Csaba: Százéves történet: A Balkán-háborúk. Magyar Hírlap, 2012.
Balogh Ádám: Fejezetek Görögország újkori történetéből. A szabadságharctól napjainkig. Szeged, 2013.
Csaplár-Degovics Krisztián: LUFTA E PARË BALLKANIKE DHE SHQIPTARËT NJË KONTRIBUT PËR HISTORINË E SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISË. Perpjekja, 30–31. (2013) p. 54–84.
Pejkovszka Penka: Темата за 'България и Балканските войни' в интерпретацията на един млад унгарски учен. Istoricheski Pregled, (2012) 5–6. p. 46–50. [Recenzió.]

A Dél-Felvidék reintegrációjának problémái és földrajzi alapjai. Limes, (2007) 2. 20/74. 65–83.

Identifying surface remnants with GIS methods. ACTA Geographica et Geologica ac Meteorologica Debrecina. Series Geology, Geomorphology and Physical Geography, 2. (2007) 221–229. [Társszerző: Szabó Sz.]

A Partium és környezete migrációs viszonyai 1910-ben. In: A határok és a határon átnyúló kapcsolatok (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. Szerk.: Süli-Zakar I. Debrecen, 2007. 191–201.

Az osztrák–magyar és a bolgár külpolitika útkeresése 1908–1912 között. Világtörténet, (2007) ősz–tél, 17–30.

A Criticism and Adjudication of Bulgaria’s Role in 1912–1913 Regarding the Interests of the Monarchy – in the Hungarian Press and in the Historiography. Bulgarian Historical Review. Revue Bulgare d’Histoire, 35. (2007) 1–2. 233–247. [SCOPUS]

Terrestrial Ichnoassemblages from the Fluvial and Lacustrine Facies of the Quaternary Formation in Place ne Hungary. Proceedings of the 9th International Ichnofabric Conference. Calgary, 2007. Proceedings, abstracts. 21–23. [Társszerzők: Árpád Dávid, Zoltán Püspöki, Miklós Kozák, Béla Finta.]

Elég-e a szén? A felszínalatti szénelgázosítás (Underground Coal Gasification) perspektívái Magyarországon. In: Tanár Úrnak tisztelettel! 56 tanulmány Korompai Gábor 70. születésnapjára. Debrecen, 2007. 209–215. [Társszerző: Püspöki Z.]

Identifying surface remnants with GIS methods. ACTA Geographica et Geologica ac Meteorologica Debrecina. Series Geology, Geomorphology and Physical Geography, Vol. 2. 2007. 221–229. [Társszerző: Szabó Sz.]

2008

Háborús tervek és reformelképzelések a Balkánon (1908–1912). In: Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században. Szerk. Bodnár E., Demeter G. Bp., 2008. 275–287.

Csaplár-Degovics Krisztián: Az albán nemzettéválás kezdetei (18781913). A Rilindja és az államalapítás korszaka. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Bp., 2010. 448. p. 247. 828. j.
Csaplár-Degovics Krisztián: Lufta e parë ballkanike dhe shqiptarët një kontribut për historinë e shpalljes së pavarësisë së shqipërisë. Perpjekja, 30–31. (2013) 54–84.

Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században. Szerk. Bodnár E., Demeter G. Bp., 2008. 450.

Bodor Mária: Hagyományőrzés és modernizáció kérdései egy debreceni történészkonferencia keretein belül. Debreceni Szemle, (2008) 2. 285286.[Recenzió.]
Gyula Szvak: Russzkaja paradigma: Ruszofobszkije zametki ruszofila. Aletejja, Szankt-Petyerburg, 2010. p. 172.

A két Balkán-háború hadtörténete (1912–1913). Debrecen, 2008. 434.

Csaplár-Degovics Krisztián: Az albán nemzettéválás kezdetei: A Rilindja és az államalapítás korszaka. ELTE, Bp., 2010. 448. p. 254. 856. j., p. 252. 848. j.,
p. 247. 828. j.
Kranzieritz Károly: Demeter Gábor: A két Balkán-háború hadtörténete (1912–1913). Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 2. 643–645. [Recenzió.]
Csaplár-Degovics Krisztián: Lufta e parë ballkanike dhe shqiptarët një kontribut për historinë e shpalljes së pavarësisë së shqipërisë. Perpjekja, 30–31. (2013) 54–84.
Pejkovszka Penka: Темата за 'България и Балканските войни' в интерпретацията на един млад унгарски учен. Istoricheski Pregled, (2012) 5–6. 46–50. [Recenzió.]

Conspiracy or coincidence? The Parallelism of the Annexation Crisis and the Bulgarian Declaration of Independence (Bulgaria). In: Независимостта на България 1908 поглед от ХХІ в. Сборник доклади от международната конференция, проведена в София на 19–20 септември 2008. Ed. by Р Първанова, Р Стоянова, Р Лельова, В Янчев, Вл Станев. Szofija, 2008. 162–178. [Társszerző: Ress Imre.]

Morfometriai és litológiai tényezők kapcsolatának kvantitatív vizsgálata a Bükkben és északi előterén. A statisztikus felszínelemzés alkalmazásának lehetőségei a geomorfológiában. Debrecen, [2008]. 183. [Társszerző: Szabó Sz.]

McIntosh R., Kozák M., Bálint B.: Morfogenetikai jelenségek szerkezeti értelmezése az ÉK-i Bükkben. In: Tiszteletkötet Dr. Göőz Lajos professzor 80. születésnapjára. Szerk. Hanusz Árpád. Nyíregyháza, 2008. pp. 177–187.
Kész Attila: Völgyi szimmetria viszonyok a Borzsa-vízgyűjtő területén. In: Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. Magyarország. 2009. pp. 27–37.
Sütő László, Homoki Erika: A mélyművelésű szénbányászat felszínfejlődésben betöltött szerepe a Lyukó- és a Pereces-patak vízgyűjtőjén. In: Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban. Szerk. Lóki József. Debrecen, 2010. pp. 275–283.
Szabó Gergely: Különböző módszerekkel előállított kvantitatív térképi adatbázisok pontosságának összehasonlító vizsgálata. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. (Térinformatikai konferencia és szakkiállítás). Debrecen, Magyarország: 2010.06.10–2010.06.12.  pp. 419–426.
Szabó Gergely: Manuális és szoftveres módszerekkel szerkesztett morfometriai térképek összehasonlító vizsgálata. In: Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban. Szerk. Lóki József. Debrecen, 2010. pp. 283–289.
Poszet Sz.: Study of applied geomorphology int he urban area of Cluj-Napoca. 2011. p. 157.  [Disszertáció.]
Utasi Zoltán: Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén. Eger, Geográfia, 2010.
Vámos M., Kozák M., McIntosh R. W., Léber T., Török Á.: Engineering geological investigations in the northern part of the Avas Hill, Miskolc, NE Hungary. ACTA Geographica ac Geologica… Geológia-Geomorfológia sorozat. (2012) 37–62.
Szabó G., Mecser N., Karika A.: Assessing data quality of remotely sensed DEM's in a Hungarian sample area. Acta Geographica Debrecina Landscape, 7. (2013) 2. 42–47.
Bertalan L., Tóth Cs., Szabó G.: Fluviális felszínfejlődési folyamatok modellezési lehetőségei folyóvizes laboratóriumban. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. (4) Debrecen, 2013. 111–118.
Sík A.: A Mars periglaciális lejtőformáinak vizsgálata. Földrajzi közlemények, 138. (2014) 1. 2–16.
Bognár Z., Gyenizse P.: Comparative analysis of Székesfehérvár and Veszprém based on geoinformatic methods. In: Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában. (5) Szerk. Balázs B. Debrecen, 2014. 77–87.
Bertalan László, Szabó Gergely: Fotogrammetria-alapú domborzatmodellezés folyóvizes terepasztalon. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. V. Szerk. Balázs Boglárka. Debrecen, 2014. 69–76.
Pirkhoffer E., Czigány Sz., Bugya T., Balassa B., Bötkös T., Lóczy D., Fábián Sz. Á., Varga G., Kovács M., Halmai Á., Rábay A., Nagy G., Jancskárné Anweiler I., Falmann L.: PTETHYS, a térinformatika és fizikai kisminta modellezés újszerű megközelítése. In: Az elmélet és gyakorlat találkozása a gyakorlatban. 5. Debrecen, 2014. 271–279.
McIntosh R.: Szerkezeti elemek és a morfológiai kép kapcsolata a Bükk-hegység (ÉK-Magyarország) példáján. In: XVI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Kolozsvár, 2014. 218–222.

Geographia specialis et generalis. Tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára (2008). Szerk. Szabó J., Demeter G. Debrecen, 2008, 410.

Quantification of relationships between geomorphic and geologic parameters representing rock resistivity (erodibility) in N-Hungary using statistical surface analysis. Acta Geographica Silesiana, 3 (2008) 5–13. [Társszerző: Szabó Sz.]

Mecser N., Szabó G.: Felületmodellek pontosságának összehasonlító vizsgálata egy nyírségi mintaterületen. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. IV. Szerk. Lóki J. Debrecen, 2013. 265–272.

Morphometric changes of the Bodrog River fron the Late 18th c. to 2006. Acta Geographica Debrecina Landscape And Environment, 3. (2008) 1). 28–40. [Társzerzők: Mecser N., Szabó G.]

Vass Róbert, Túri Zoltán: Morfometriai vizsgálatok a Felső-Tisza Vásárosnamény és a Túr torkolata közötti szakaszán. In: Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban.Debrecen, 2010. pp. 337–343.

Tracing prey-predatory interactions in the Early Sarmatian (Mid-Miocene) shelly community from Rollsdorf Formation, Waldhof, Austria based on bioerosional observations. Acta Geographica et Geologica ac Meteorologica Debrecina. Series Geology, Geomorphology and Physical Geography, 3. (2008) 51–60. [Társszerző: Zagyvai Á.]

Identifying lithological features using morphometric parameters derived from DEM. Acta Geographica et Geologica ac Meteorologica Debrecina. Series Geology, Geomorphology and Physical Geography, 3. (2008) 105–113. [Társszerző: Szabó Sz.]

A társadalmi szükségletek okozta területhasználat-váltás hatása a táj működésére egy borsodi bányavidéken. In: Tájkutatás tájökológia. Szerk. Csorba P., Fazekas I. Debrecen, 2008. 131–139.

Holocén korú homokmozgások a Nyírségben. In: Tanulmányok a geológia tárgyköréből Dr. Kozák Miklós tiszteletére. Debrecen, 2008. 111–123. [Társszerzők: Lóki J., Négyesi G., Vass R., Molnár M.]

The threats of unsuccessful recultivation and misuse of a coal mining pit-heap. In: Anthropogenic Aspects of Landscape Transformations 5. Debrecen, 2008. 49–59. [Társszerzők: Buró B., Kovács D.]

2009

Geomatematika. (Felsőoktatási jegyzet.) Debrecen, é. n. [2009]. 257. [Társszerző: Lóki J.]

Pénzes János: Periférikus térségek lehatárolása – dilemmák és lehetőségek. Debrecen, 2014. 133.

A politikai és a szellemi elit kapcsolata Bulgáriában 1878–1990 között. Ilchev, I., Kolev, V., Kalinova, E., Baeva, I. & Todorova, T. (eds.): University of Sofia St. Kliment Ohridski: The first 120 years. Sofia, St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2008. 270. [Az első 120 év. A Szófiai Ohridi Szent Kliment egyetem története.] Klió, (2009) 21–33. [Recenzió.]

Asszimiláció és migráció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban 1715–1992. Debrecen, 2009. 308. [Studia Historico-Demographica Debrecina I.] [Társszerző: Bagdi R., Szilágyi Zs., Pénzes J.]

Kész Attila: Kárpátaljai diplomás betelepülők az Észak-alföldi Régióban. In: Határhelyzetek. Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, 2009. pp. 155–167.
Pénzes J.: Területi jövedelmi folyamatok az Észak-alföldi régióban a rendszerváltás után. 2010. [Disszertáció.]
Pejkovszka Penka: Balgarszkite obstnoszti v Ungarija prez XIX–XX vek: Migracii i isztoriko demografszka harakterisztika. Szófia, 2011. 400.
Pénzes János, Pásztor István: A roma lakosság térbeli megoszlása és demográfiai tendenciái Északkelet-Magyarországon. In: Társadalomföldrajz - Területfejlesztés - Regionális tudomány. Szerk. Bottlik Zsolt, Czirfusz Márton, Gyapay Borbála, Kőszegi Margit, Pfening Viola. Bp., 2012. 49–64.
Pásztor I.–Pénzes J.: Foglalkoztatási krízis és jövedelmi periferizálódás Északkelet-Magyarországon a roma népességi arányok tükrében. Területi statisztika, 4. (2012) 353–371.

Fejlődési trendek és fejlettségi csoportok (régiók) elkülönítése Köztes-Európában 1991–2005 között. In: Kompországok – ahol a part szakad. Szerk. Demeter G., Radics Zs. Debrecen, 2009. 161–180.

Szerbia: tátongó lyuk az egyesült Európa térképén (1990–2007). In: Kompországok – ahol a part szakad. Szerk. Demeter G., Radics Zs. Debrecen, 2009. 245–275. [Társszerző: Radics Zs.]

Korlátok és lehetőségek. Bulgária és Köztes-Európa az EU-csatlakozás tükrében, In: Kompországok – ahol a part szakad. Szerk. Demeter G., Radics Zs. Debrecen, 2009. 276–314. [Társszerző: Radics Zs.]

Kőszegi Margit: A rendszerváltás utáni évtized társadalmi folyamatainak etnikai földrajzi vizsgálata Bulgáriában. 2011. [Disszertáció.]

Montenegró két arca: gazdasági sikerek és belpolitikai válságok (2005–2008). In: Kompországok – ahol a part szakad. Szerk. Demeter G., Radics Zs. Debrecen, 2009. 315–338. [Társszerző: Radics Zs.]

Centrumok és perifériák a Monarchia szétesése után – az új határok racionalitásának vizsgálata gravitációs modellek alapján. In: Közép-Európai Közlemények, (2009) 2–3. 151–161.

A Délvidék gazdasági-társadalmi visszaillesztése (1941–1944). Limes, (2009) 2. 29–55. [Társszerző: Radics Z.]

Bíró László: Délvidék, 1941–1944. Világtörténet, (2010) 1–2. 79–81.

Truncated higher order sequences as responses to compressive intraplate tectonic events superimposed on eustatic sea-level rise. Sedimentary Geology, 219. (2009) 208–236. [Társszerzők: Püspöki, Z., Tóth-Makk, Á., Kozák, M., Dávid, Á., McIntosh, R. W., Buday, T., Kiss, J., Püspöki-Terebesi, M., Barta, K., Csordás, Cs., Kiss, J.]

Ielpi A.: Anatomy of major coal successions: Facies analysis and sequence architecture of a brown coal-bearing valley fill to lacustrine tract (Upper Valdarno Basin, Northern Apennines, Italy). Sedimentary Geology, 265–266. (2012) 163–181.
Chalmers, G. R. L., Boyd, R., Diessel, C. F. K.: Accommodation-based coal cycles and significant surface correlation of low-accommodation Lower Cretaceous coal seams, Lloydminster heavy oilfield, Alberta, Canada: Implications for coal quality distribution. AAPG Bulletin, 97. (2013) 8. 1347–1369.

Montenegró két arca: gazdasági sikerek és belpolitikai válságok (2005–2007). Limes, (2009) 1. 125–141.

Morphometric changes of the Bodrog River from the Late 18th c. to 2006. Acta Geographica Debrecina, Landscape and Nature Series, 3/1. (2009) 28–40. [Társszerző: Mecser, N., Szabó, G.]

Measuring connectivity – a New Approach for the Geometrisation of the Landscape and for the Enhancement of Cost-Effectiveness in Landuse Planning. Acta Geographica Debrecina, Landscape and Nature Series, 3/1. (2009) 41–55.

Máza-Váralja-Dél feketekőszén-kutatás földtani zárójelentés. Szerk. Püspöki Zoltán et al. 2009. (Részfejezet 119–137.) [Kutatási jelentés, szabadalmi hivatal által titkosított dokumentum.]

Kompországok – ahol a part szakad. Szemelvények Köztes-Európa integrációs törekvéseiből. Szerk. Demeter G., Radics Zs. Didakt Kiadó, Debrecen, 2009. [Társszerzők: Radics Zs., Katona P., Molnár E., Egeresi Z., Kőszegi M., Petrus B.]

Szegő Iván Miklós: Bulgária törökjei és romái: sikersztori vagy konfliktusforrás? HVG, IT/Tudomány, 2011. április 13.
Szegő Iván Miklós: Lesz-e Konstanca „magyar” kikötő? HVG, IT/Tudomány, 2011. március 04.

2010

Hungarian travellers’ and emigrants’ images of Turkey from the 16th to 19th centuries. In: Developing EU-Turkey Dialogue. Eds. By Halfdanarsson, G., Sofu, H. Pisa. 2010. 37–57. [A CLIOHWORLD reader.]

The Role of Horizontal and Vertical Mobility in the Reproduction and Transformation of Local Societies. A Statistical Analysis of two County Seats: Eger and Sátoraljaújhely, 1860–1910. In: Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central and East European States in Modernity and Post-Modernity.: Hungarian-Bulgarian History Conference Budapest, May 14–15. Ed. by Peykovska P., Demeter, G. Szofija, [2010] 43–56. [Auxiliary Historical Disciplines VI.]

Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central and East European States in Modernity and Post-Modernity.: Hungarian-Bulgarian History Conference Budapest, May 1415, 2009. Eds. by Peykovska P., Demeter G. Szofija, 2010. 407.

Pejkovska Penka: Hronika. Istoricheski Pregled, (2011) 3–4. 322–323.

The early effects of the industrial revolution and of the economic crisis of 1846–1847 on the Balkan Peninsula based on the commercial registers of Saloniki. Bulgarian Historical Review, 38. (2010) 1–2. 151–171.

Módszertani fejlesztések a nyírségi pleisztocén vízadók kutatásához. In: Demeter G.–Püspöki Z –Lazányi J.– Buday T.: Szekvencia-sztratigráfiai alapú földtani kutatás NyíregyházaSzatmárnémeti térségében. Miskolc, 2010. 13–63.

A Nyírségi vízbázisok szekvencia-sztratigráfiai vizsgálata. In: Demeter G.–Püspöki Z.–Lazányi J.–Buday T.: Szekvencia-sztratigráfiai alapú földtani kutatás NyíregyházaSzatmárnémeti térségében. Miskolc, 2010. 63–90.

A Nyírség negyedidőszaki rétegsorának szekvencia-sztratigráfiai modellje. In: Demeter G.–Püspöki Z.–Lazányi J.–Buday T.: Szekvencia-sztratigráfiai alapú földtani kutatás NyíregyházaSzatmárnémeti térségében. Miskolc, 2010. 90–96.

Határon átnyúló rétegsorok egységes szemléletű szekvencia-sztratigráfiai feldolgozásának lehetőségei. In: Demeter G.–Püspöki Z.–Lazányi J.–Buday T.: Szekvencia-sztratigráfiai alapú földtani kutatás NyíregyházaSzatmárnémeti térségében. Miskolc, 2010. 96–102.

Szekvencia-sztratigráfiai alapú 3D földtani modellezés az Északi-Nyírség jelentősebb vízbázisain – (víz)földtani atlaszok. In: Demeter G.–Püspöki Z.–Lazányi J.–Buday T.: Szekvencia-sztratigráfiai alapú földtani kutatás NyíregyházaSzatmárnémeti térségében. Miskolc, 2010. 102–202.

Az adatbázisépítés és szekvencia-sztratigráfiai kutatások hidrogeológiai eredményei. In: Demeter G.–Püspöki Z.–Lazányi J.–Buday T.: Szekvencia-sztratigráfiai alapú földtani kutatás NyíregyházaSzatmárnémeti térségében. Miskolc, 2010. 202–223.

Fluvial deposits in cores and geophysical well-logs. Folyóvízi üledékek fúrómagokon és mélyfúrási geofizikai szelvényeken. Eds. Püspöki Z., Torma, B. Miskolc, [2010]. 327. [Társszerző.]

Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. (Térinformatikai konferencia és szakkiállítás). Szerk. Lóki J., Demeter G. Debrecen, 2010. 452.

The role of degradation in creating semianthropogenic geomorphic and touristic values: the earth pyramyds at Stob (Bulgaria). In: Anthropogenic Aspects of Landscape Transformations, 6. (2010) 16–23.

Development trends and groups in Eastern Central Europe from the transition to the EU-accession (1991–2005). In: Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy. Ed. by Jaroslav Kundera. Wroclaw, 2010. [e-monographies 9.] [Társszerző: Radics Zsolt.]

A 3D modellezés (Rockworks) lehetőségei a mázai miocén rétegsor és a felszínfejlődés rekonstrukciójában. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. Szerk. Dr. Lóki J., Demeter G. (Térinformatikai konferencia és szakkiállítás). Debrecen, 2010. 405–413. [Társszerzők: Püspöki Z., Pataky Cs. ]

Forgács Zoltán: Szekvenciasztratigráfiai és szerkezeti vizsgálatok a Máza-Dél - Váralja- Dél-i (Kelet-Mecsek) feketekőszén kutatási területen kitekintéssel a Kelet-Mecsek egyéb területeire: Sequence stratigraphic and structural examinations in Máza South – Váralja South coal exploration area and with a respect of other sites in Eastern Mecsek. Debrecen, 2013, 168. [Disszertáció.]

2011

Tribute to auxiliary disciplines. Cliometry, as instrument for historians – methodological problems at different scales. In: Евразийски хоризонти. От минало към настояще. Ed. by Н Поппетров, М Веков. Szofija, 2011. 111–126.

A nyírségi pleisztocén hordalékkúp fejlődéstörténete és őskörnyezeti rekonstrukciója. In: Környezeti változások és az Alföld. Szerk. Rakonczai János. Békéscsaba, 2011. 283-295. [Társszerzők: Püspöki Zoltán, Tóthné Makk Ágnes, Budai Tamás.]

Vaszil Levszki, a bolgár szabadság apostola. A szöveget a bolgár eredetivel egybevetette és lektorálta: Demeter Gábor. Szófia, 2011. [Társszerzők: Dojno Dojnov, Ivan Sztojanov, Dora Csauseva.]

Pejkovska Penka: Hronika. Istoricheski Pregled, 2011. 3–4. 322–323.

Strategy for soil protection in cross-border region of Hungary and Romania. Apsract – Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 5. (2011) 1–2. 135–138. [Társszerzők: Lazányi János.]

A talajvízállás, a csapadék és a felszíni vízállás kapcsolatának vizsgálata a Nyírségben. In: Agrárinformatika 2011 Konferencia / Agricultural Informatics Conference: Innovativ információtechnológiák az agrárgazdaságban / Innovative information technologies in agriculture. Szerk. Herdon M.–Rózsa T.–Szilágyi R. Debrecen, 2011. 122–133. [Társszerzők: Túri Zoltán.]

Összefoglalás. In: Penka, Peykovska: Balgarszkite obstnoszti v Ungarija prez XIX-XX. vek.: Migracii i isztoriko-demografszka harakterisztika. Szófia, 2011. 383-394.

2012

A hidrológiai elemek térbeli sajátosságainak vizsgálata a Lónyay-csatorna vízgyűjtő területén. Acta Biologica Debrecina. Supplementum Oecologica Hungarica, 27. (2012) 1. 237–249. [Társszerzők: Túri Z., Türk G., Négyesi G., Szabó Sz., Lóki J.]

A Nyírség környezetminősítése vízellátottság szempontjából. Debrecen, 2012. [szerk.]

A csapadék- és talajvízviszonyok területei sajátosságai és trendjei a Nyírség területén. In: A Nyírség környezetminősítése vízellátottság szempontjából. Szerk. Demeter G. Debrecen, 2012. 73–123. [Társszerzők: Túri Z., Négyesi G.]

A területhasználat hatása a talajtulajdonságok alakulására a Nyírségben- In: A Sustainability Index modell kidolgozása és alkalmazása a Nyírségben és a Bihar-Hegységben. Szerk. Szabó Gergely. Debrecen, 2012. 56–84. [Társszerző: Láng István.]

A Sustainability Index Modell bemenő adatainak kiválasztása és minősítése a Nyírség és a Bihar-hegység területén. In: A Sustainability Index modell kidolgozása és alkalmazása a Nyírségben és a Bihar-Hegységben. Szerk. Szabó Gergely. Debrecen, 2012. 119–145. [Társszerző: Szabó Gergely.]

Stratigraphy and deformation history of the Jurassic coal bearing series in the Eastern Mecsek (Hungary). International Journal of Coal Geology, 102. (2012) 35–51. [Társszerzők: Püspöki Zoltán, Forgács Zoltán, Buday Tamás, Kozák Miklós, Kovács Zsolt, Kovács Zoltán, Kovács Endre, Kablár Jolán.]

Опитите на България да избегне изолацията в навечерието на Междусъюзническата война. Istoricheski Pregled, 68. (2012) 3–4. 210–230.

Társadalmi konfliktusok a Skopjei szandzsák területén. Mindennapi erőszak az ottomán uralom végnapjaiban (1900–1912). Világtörténet, 34. (2012) 3–4. 203–243. [Társszerzők: Csaplár-Degovics Krisztián.]

Sztefka Parveva: a Balkán társadalmának hétköznapjai a XVIII. században - megélhetési stratégiák és életszínvonal az ottomán vidéken és a városokban. Klió – történelmi szemléző folyóirat, (2012) 4. 13–23. [Recenzió.]

A nyírségi pleisztocén hordalékkúp fejlődéstörténetének rekonstrukciója. In: Geográfia a Kultúra Fővárosában I.: az V. magyar Földrajzi Konferencia természetföldrajzi közleményei. Szerk. Lóczy Dénes. Pécs, 2012, 249–262. [Társszerzők: Püspöki Zoltán, Buday Tamás, Tóthné Makk Ágnes.]

Zoltán Túri, Gábor Négyesi, Gábor Türk, József Lóki, Boglárka Balázs, Szilárd Szabó: Spatiotemporal Analysis Of The Hydrological Factors In The Subcatchment Of The River Tisza, NE Hungary. Advanced Research in Engineering Science, 1. (2013) 43.

2013

Tectonically controlled Quaternary intracontinental fluvial sequence development in the Nyírség–Pannonian Basin, Hungary. Sedimentary Geology, 283. (2013) 34–56. [Társszerzők: Püspöki Zoltán, Buday Tamás, Tóthné Makk Ágnes, Virág Margit, McIntosch, Richard, Kozák Miklós, Dávid Árpád, Kónya Péter, Kiss János, Forgács Zoltán.]

Miall, A.: Fluvial Depositional Systems. Springer, 2014. 316.

A magyarországi bolgárság történeti demográfiai vázlata (XVIII–XX. század). Klió – történelmi szemléző folyóirat, 22. (2013) 1. 20–26. [Recenzió.]

Szvetla Janeva: A bolgár adóbérlők (csorbadzsik) szerepének újraértékelése a bolgár szakirodalomban. Klió – történelmi szemléző folyóirat, 22. (2013) 2. 92–99. [Recenzió.]

Milena Tafrova: Midhat pasa reformjainak megítélése. Klió – történelmi szemléző folyóirat, 22. (2013) 3. 83–97. [Recenzió.]

Bulgaria and Hungary at War (1912–1918). Bp.–Szófia, 2013. [Társszerkesztő: Penka Peykovska.]

Bulgarian Attempts to Avoid Isolation on the Eve of the Second Balkan War: the Rupture of the Second Balkan League. In: Bulgaria and Hungary at War (1912–1918). Eds. Peykovska, Penka–Demeter, Gábor. Bp.–Szófia, 2013. 21–36.

The Balkan Policy of Baron István Burián and Count István Tisza during the Balkan Wars (1912–1913): Interests and Concepts of a Hungarian Political Pressure Group. In: Bulgaria and Hungary at War (1912–1918). Eds. Peykovska, Penka–Demeter, Gábor. Bp.–Szófia, 2013. 42–54.

The Balkan Wars (1912–1913) in the Hungarian Press, Military Literature and Personal Memoirs. In: Bulgaria and Hungary at War (1912–1918). Eds. Peykovska, Penka–Demeter, Gábor. Bp.–Szófia, 2013. 55–67.

Albanian–Bulgarian Relations during the Balkan Wars and the Albanian–Macedonian Uprising (’Third Balkan War’, 1913). In: Bulgaria and Hungary at War (1912–1918). Eds. Peykovska, Penka–Demeter, Gábor. Bp.–Szófia, 2013. 83–96. [Társszerző: Csaplár-Degovics Krisztián.]

Regions, Borders, Societes, Identities in Central and Southeast Europe, 17th – 21th Centuries. Szófia–Bp., 2013. [Társszerkesztő: Penka Peykovska.]

Migration and Assimilation: Some Social and Geographical Aspects of the Repopulation of Nógrád County after the Ottoman Era (1704–1785). In: Regions, Borders, Societes, Identities in Central and Southeast Europe, 17th – 21th Centuries. Eds. Peykovska, Penka–Demeter, Gábor. Bp.–Szófia, 2013. 45–61.

A hatalom átmentése és megélhetési stratégiák az átalakuló Balkánon. Világtörténet, 35. (2013) 4. 393–433.

2014

Geopolitical Aspects of Alliance Politics of Powers in the Balkans 1878–1913. Mezhdunarodna Politika, 9. (2013) 1–2. 187–212.

A török kor utáni újratelepülés demográfiai sajátosságainak vizsgálata az 1715/20-as Regnicolaris Conscriptio segítségével Nógrád megyében. In: Gazdaság és kultúra: a magyarországi nemzetiségek gazdasági és kulturális tevékenysége a 19. és a 20. században. Szerk. Menyhárt Krisztina. Bp.–Kecskemét, 2014. 83–103.

A Balkán és az Oszmán Birodalom I. Gazdasági és társadalmi átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig. Bp., 2014. 767.

Kövér György: Fordulat, forradalom után? A magyar gazdaságtörténet-írás a nemzetközi trendek tükrében. Századok, 147. (2013) 189–204.
Pénzes János: Periférikus térségek lehatárolása – dilemmák és lehetőségek. Debrecen, 2014. 133.

Social Conflicts, Changing Identities and Everyday Strategies of Survival in Macedonia on the Eve of the Collapse of Ottoman Central Power (1903–1912). Hungarian Historical Review, 3. (2014) 3. 609–650. [Társszerző: Csaplár-Degovics Krisztián.]

Земята и хората през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство на Централните и Южните Балкани под османска власт: Land and People – in the Seventeenth Century and the First Decades of the Eighteenth Century. Reclamation and Organization of the Agrarian and Social Space in the Central and Southern Balkans under Ottoman Rule. Hungarian Historical Review, 3. (2014) 3. 712–720.

Economy and Societies in Vojvodina during the Hungarian Rule: A Comparative Regional Approach (1941–1944). In: Vojvođanski prostor u kontekstu Evropske istorije = The Region of Vojvodina in the Context of European History. Zbornik radova 2.: Ličnosti Vojvođanskog prostora = People of the Vojvodina Region. Szerk. Gavrilović, Vladan, Boškov, Svetozar. Novi Sad, 2014. 95–112.

Граф Андраши и позиция Австро-Венгрии по вопросу Восточного кризиса (1875–1879 гг.). Историографический обзор. In: Генерал М.Д. Скобелев и его время: (к 170-летию со дня рождения). Szerk. P. V. Аkulsin, I. N. Grebenkin. Ryazan, 2014. 182–202.

Albanian-Bulgarian Relations during the Balkan Wars and the Albanian-Macedonian Uprising (Third Balkan War, 1913). In: 100 Years of Independence: Speeches of the International Scientific Conference. Szerk. Beqir Meta. Tirana, 2014. 271–290. [Társszerző: Csaplár-Degovics Krisztián.]

2015

Shared Pasts in Central and Southeast Europe 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. Eds. Demeter G.–Peykovska P. Sofia–Bp., 2015.

(Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Eds. Demeter G.–Peykovska P. Sofia–Bp., 2015.

Regional and Ethnic Differences in the Welfare of Urban Societies during the Tanzimat Period (1844–1870): A Comparative Analysis of Priština, Vučitrn and Some Rumelian and Anatolian Settlements. In: Shared Pasts in Central and Southeast Europe 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. Eds. Demeter G.–Peykovska P. Sofia–Bp., 2015. 72–93.

Ethnic Mapping on the Balkans (1840–1925): a Brief Comparative Summary of Concepts and Methods of Visualization. In: (Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Eds. Demeter G.–Peykovska P. Sofia–Bp., 2015. 65–100. [Társszerzők: Csaplár-Degovics K. és Bottlik Zs.]

Expanzió vagy önvédelem?: Az Osztrák­–Magyar Monarchia diplomáciai köreinek tervei Szerbiával kapcsolatban (1913–1915). Világtörténet, 37. (2015) 3. 391–408.

A gazdasági fejlettség regionális különbségeinek vizsgálata az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamaiban járásszintű adatok alapján. Történeti Földrajzi Közlemények, 6. (2015) 233–246. [Társszerző: Radics Zs.]

Tájváltozás vagy klímaváltozás?: Töprengések egy tátrai tájkép kapcsán (1850–2005). Történeti Földrajzi Közlemények, 6. (2015) 2. 201–211. [Társsszerző: Novák T. és Négyesi G.]

Sátoraljaújhely migráns és helyi társadalma az 1869. évi népszámlálás alapján. Történelmi Szemle, (2015) 3. 381–410. [Társszerző: Bagdi R.]

Hesitation, indecision or astuteness? The foreign policy of Austria-Hungary in 1912–1913 based on the diary of Lajos Thalloczy. In: 100 години от Балканските войни. Извори и документи /100th Anniversary of the Balkan Wars. Sources and Documents. Szerk. Grebenarov Alexandr. Sofia, 2015. 438–451.

Колебание, нерешителност или проницателност? Външната политика на Австро-Унгария през 1912-1913, отразена в дневника на Лайош Талоци. In: 100 години от Балканските войни. Извори и документи /100th Anniversary of the Balkan Wars. Sources and Documents. Szerk. Grebenarov Alexandr. Sofia, 2015. 106–120.

A Balkán-háborúk képe a francia szakirodalomban. Világtörténet, 37. (2015) 2. 338–341.

Az albán tűzfészek szerepe a világháború kirobbanásában. Világtörténet, 37. (2015) 2. 341–343.

Catherine Horel: A balkáni háborúk (1912–1913). Klió: Történelmi Szemléző Folyóirat, (2015) 1. 95–100.

Social conflicts, changing identities and everyday strategies of survival in Macedonia on the eve of the collapse of Ottoman central power (1903–1912) Part 2. Bulgarian Historical Review-Revue Bulgare D’Histoire, (2013) 3–4. 60–90. [Társszerző: Csaplár-Degovics K.]

Uppony Mountains: High Geomorphological Diversity Within a Small Area. In: Landscapes and Landforms of Hungary. Ed. Lóczy Dénes. Dordrecht, 2015. 177–187. (World Geomorphological Landscapes) [Társszerző: Szalai K.]

A bolgár kollektivizálás ellentmondásai. In: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Szerk. Horváth S.–Ö. Kovács J. Bp., 2015. 383–393.

Ethnic maps as instruments of nation-building on the Balkans (1900–1914). The Austro-Hungarian experience. In: БАЛКАНОТ: ЛУЃЕ, ВОЈНИ И МИР. Szerk. Драги Ѓоргиев; Билјана Ристовска-Јосифовска; Лидија Ѓурковска; Вера Гошева; Ирена Стефоска. Skopje, 2015. 89–109. [Társszerző: Csaplár-Degovics Krisztián, Bottlik Zsolt.]

KUTATÁSI TERÜLET

Balkán-félsziget története – diplomáciatörténet és gazdaság- és társadalomtörténet (18–20. század)

Történeti földrajz (etnikai földrajz – társadalomtörténet, tájhasználat-változás a 18–20. századi Magyarországon)

Dombsági tájak geomorfológiája/lejtőfejlődés-erózióérzékenység

Sztratigráfia: hordalékkúp-rekonstrukciója/vízbázisvédelem

PROJEKTEK

Részvétel egyedi tájérték-felmérésben a Csereháton a BNP megbízásából (2003 nyara)

Részvétel egyedi tájérték-felmérésben az Aggteleki-karszt vidékén a BNP és ANP megbízásából (2004 nyara)

„Junior szakértő” a HU-2002/000-180-03-01/03 számú „Fenntartható vízgazdálkodás eszköztárának bővítése Mátészalka–Beregszász térségében” c. PHARE CBC pályázat keretén belül (2005)

Részvétel a Levelek ÉK-1 paraméterfúrás feldolgozásában (http://zafir.min.unideb.hu/nyirviz/) (2005)

Részvétel települési informatikai rendszer kiépítésében (Hajdúböszörmény) (2008)
Részvétel a Nyírtelek-F4/5 paraméterfúrás feldolgozásában (http://zafir.min.unideb.hu/nyirviz/) (2009)

Részvétel a Máza-Dél széntelepes összlet kutatásában (miocén fedő litológiai és sztratigráfiai modellje) (2009)

Részvétel a „Szekvencia sztratigráfiai alapú földtani modellezés...” c. HURO CBC projektben (HURO 0801/121) szakértőként és projekttitkárként (50 000 EUR) (http://zafir.min.unideb.hu/nyirviz/) (2009)

Részvétel a HURO/0901/135/2.2.3.: A Bihar-hegység és a Nyírség talajvédelmi stratégiájának kidolgozása az EU-direktívák alapján c. pályázatban szakértőként és projekttitkárként (200 000 EUR) (2010–2011)

OTKA (K111766): Térinformatikai rendszer kiépítése Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia történetének tanulmányozásához, 2015–2017, vezető kutató

OTKA (K108909): A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása (2014–2017), szenior kutató

TANÍTÁS

Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék (a Balkán, Törökország és a keleti kérdés 1699–1849 és 1849–1914 között, Geomorfológiai felszínelemzés és térképezés, előadás és gyakorlat, 2005–2010)

Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Földrajz Tanszék (csillagászat, 2007–2008)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Kelet-Európa Története Tanszék (gazdasági válságok a Balkán-félszigeten a 19. században, 2010)

ÖSZTÖNDÍJ

CLIOHres, doktori ösztöndíj (2005–2007)

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2012–2014)

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2015–2018)
Augustin Hirschvogel Fellowship (Regensburg, IOS, 2016)