+36 1 224 6755   

RCH Institute of History

Bertényi Iván, ifj

Bertényi Iván, ifj

Bertényi, Iván, ifj.
Bertényi Iván, ifj
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224–6700/4660
E-mail:

Position: Senior Research Fellow

Department: Modern History

 

Address: 1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: 

Phone: +36 1 224-6700/4660

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1975. február 9.

 

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, történelem tanári szak (1999)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet tanári szak (2002)

 

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Phd, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2006)

 

MUNKAHELYEK

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (1999–2002)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (2000–2009)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar (2009–)

Indiana University, Department of Central Eurasian Studies (2012–2013)

MTA Bölcseszettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–)

 

EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

OKTV történelem bizottság (tag, 2006–)

Magyar Történelmi Társulat (tag 2007–; igazgató választmányi tag, 2007–2011)

OTKA Történettudomániy és Technikatörténeti szakmai zsűri (tag, 2009–2012)

MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság (tag, 2012–)

Magyar – Bolgár Akadémiai Történész Vegyes Bizottság magyar tagozata (tag, 2012–)

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi magyarországi politika- és eszmetörténet

PROJEKTEK

A Fónagy Zoltán (MTA BTK TTI) vezetésével működő OTKA-kutatócsoport (A dualista Monarchia kormányzati rendszere és hatalmi apparátusa) tagjaként Thallóczy Lajos naplóit rendezem sajtó alá.

Az Erdődy Gábor (ELTE BTK) vezetésével az Állam és társadalom viszonya a 19. századi magyar politikai kultúrában c. OTKA-projekt társkutatójaként a dualista korszak második felében vizsgálom a kérdéskör változásait.

Az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportja az MTA Lendület Fiatal Kutatói Programjának keretében működik Pálffy Géza irányításával., mely 2012. júliustól öt éven át vizsgálja 1526 és 1916 közötti történetét. A kutatócsoport egyik belső tagjaként a a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona 19–20. századi történetének kutatását koordinálom.

OTKA-kutatócsoport tagjaként 2015-től A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társadalomtörténeti elemzése

Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

TANÍTÁS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, egyetemi tanársegéd, 2000. szeptember 1.–2009. október 31.

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Művelődéstörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus 2009. november 1-től

ELTE Állam- és Jogtudományi Kat, Politikatudományi Intézet, megbízott elóadó, 2011. szeptember 1-től

Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), CEEPUS-vendégtanár, 2009. április és 2009. október

Indiana University, Department of Central Eurasian Studies, György Ránki Hungarian Chair Professor, 2012. augusztus 1.–2013. május 31.

MÉDIASZEREPLÉSEK

2011-től a Katolikus Rádió Ez volt a XX. század (műsorvezető-szerkesztő)