+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Bíró László

Bíró László

Bíró, László
Bíró László
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Délkelet-Európa története osztály
Telefon: 224-6700/4262
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone: +361 224-6700/319

Email:

Degree: PhD, “The State Organization of Yugoslavia, 1918–1939” (2006)

Research Field: The history of the nations of the Balkans and the Carpathian Basin in the 19–20th century

International Research Projects

Selected publications

Selected lectures

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Veszprém, 1963. 03. 03.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–orosz nyelv és irodalom szak (1987)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2006). Téma: A jugoszláv államszervezés kérdései (1918–1939)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1987–2011) tudományos ügyintéző (1987–1993), tudományos segédmunkatárs (1993–2000), tudományos munkatárs (2000–2006), tudományos főmunkatárs (2006–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Niederhauser Emil-díj (2007)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Világtörténet (szerkesztőségi munkatárs, szerkesztő: 1989–)

 

Istraživanja. Journal of Historical Researches (Faculty of Philosophy, University of Novi Sad) (szerkesztőbizottsági tag: 2016–)

 

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. A szerb–horvát ellentétekről. In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Tanulmányok Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. MTA Történettudományi Intézet, Bp., 1993. 369–378.

2. A zadrugák felbomlásáról. Világtörténet, (2000) ősz–tél, 51–60.

3. Nemzeti célok és együttélés. Néhány példa a volt jugoszláviai nemzetek történetéből. Limes, (2000) 2–3. 65–77.

4. Bosznia-Hercegovina. In: Európai politikai rendszerek. Szerk. Kardos József, Simándi Irén. Osiris Kiadó, Bp., 2002. 85–104.

5. Szerbia és Montenegró. In: Európai politikai rendszerek. Szerk. Kardos József, Simándi Irén. Osiris Kiadó, Bp., 2004. 811–866.

6. Die Sowjetunion und die jugoslawisch-ungarischen Beziehungen 1956. In: Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende. Hrsg. Mueller, Wolfgang, Portmann, Michael. Verlag der Österreichischen Akedemie der Wissenschaften, Wien, 2007. 241–256.

7. Bosznia-Hercegovina a daytoni szerződéstől a stabilizációs megállapodásig. www.balkancenter.hu [2009]

8. A jugoszláv állam 1918–1939. MTA Történettudományi Intézet, História, Bp., 2010. 336. [História könyvtár. Monográfiák, 26.]

9. A Szerb Kultúrklub és a jugoszláv állam. In: Magyarország és a Balkán a 20. században. Szerk. A. Sajti Enikő. JATE Press, Szeged, 2011. 153–168.

10. Pártdirektívák és múltértelmezés. Szemléletváltozások és megközelítések a jugoszláviai és a szerb történetírásban. In: Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–1948. Történelem és emlékezet. Szerk.: Hornyák Árpád–Bíró László. Bp., 2016. 55–83.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1991

Magyarok Jugoszláviában, 1919–1989. História, 13. (1991) 2–3. 39–41.

1992

Az egységes délszláv állam megalakítása. História, 14. (1992) 4. 19–22.

Jugoszlávia. In: Glatz Ferenc: A kisebbségi kérdés Közép-Európában tegnap és ma. Bp., 1992. 51–56.

1993

A szerb–horvát ellentétekről. In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Tanulmányok Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993. 369–378.

1995

Bosznia és a bosnyákok Jugoszláviában, 1918–1991. História, 17. (1995) 1. 19–21.

A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megalakulása. História, 17. (1995) 5–6. 35–38.

1996

Tiltakozó nemzetiségek. Horvátország és a magyarországi szerbek a millenniumról. História, 18. (1996) 5–6. 25–28.

1998

Összefogás a Duna és Száva partján. A szerbek és 1848. História, 20. (1998) 3. 23–25.

1999

Déli szlávok két egyház között. Honfoglalás és államalapítás. História, 21. (1999) 9–10. 32–36.

Jugoszlávia. In: Kisebbségi kérdés Kelet-Közép-Európában. Adattár. Bp., 1999. 12–22.

2000

Nemzeti célok és együttélés. Néhány példa a volt jugoszláviai nemzetek történetéből. Limes, (2000) 2–3. 65–77.

A zadrugák felbomlásáról. Világtörténet, (2000) ősz–tél, 51–60.

A Balkán a századfordulón. História, 22. (2000) 9–10. 51–56.

2001

Egy emlékmű „irányváltozásai”. A zágrábi Jelačić-szobor. História, 23. (2001) 1. 28–29.

A Karadjordjevićek. Egy helyi dinasztia felemelkedése. História, 23. (2001) 7. 9–12.

2002

Bosznia-Hercegovina. In: Európai politikai rendszerek. Szerk. Kardos József, Simándi Irén. Bp., 2002. 85–104.

Jugoszlávia. In: Európai politikai rendszerek. Szerk. Kardos József, Simándi Irén. Bp., 2002. 337–385.

2003

Sztálin. Diktatúra és a Nyugat „utolérése”. História, 25. (2003) 3. 22–29.

Egy ország, több régió, két felbomlás. In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula. Bp., 2003. 42–46.

Futball Kelet-Európában. História, 25. (2003) 8–9. 7–11.

Oktatáspolitika és regionális különbségek egy 1918-ban létrejött államban. Világtörténet, (2003) tavasz–nyár, 3–35.

2004

Bosznia-Hercegovina. In: Európai politikai rendszerek. Szerk. Kardos József, Simándi Irén Bp., 2004. 93–117.

Szerbia és Montenegró. In: Európai politikai rendszerek. Szerk. Kardos József, Simándi Irén. Bp., 2004. 811–866.

2005

A királyi Jugoszlávia: a délszláv népek első közös állama. In: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Szerk. Árvay Viktor, Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. Bp., 2005. 181–193.

2006

Gazdasági változások a királyi Jugoszláviában. In: Kelet-Európa: történelem és sorsközösség. Palotás Emil professzor 70. születésnapjára. Szerk. Krausz Tamás. Bp., 2006. 36–54.

2007

Die Sowjetunion und die jugoslawisch-ungarischen Beziehungen 1956. In: Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende. Hrsg. Mueller, Wolfgang, Portmann, Michael. Wien, 2007. 241–256.

Az Ahtisaari-javaslat. A legújabb nemzetközi javaslat a koszovói kérdés széles körű rendezésére. www.balkancenter.hu [2007] http://www.balkancenter.hu/pdf/birokoszovo.pdf

Koszovó Jugoszláviában. História, 29. (2007) 2. 17–21.

2008

A centralista kísérlet: a királyi Jugoszlávia berendezkedése. Limes, (2008) 4. 47–66.

Koszovó a jugoszláv államban (1918–1991). In: Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században. Szerk. Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. Bp., 2008. 325–334.

Koszovó a szerb történeti tudatban. História, 30. (2008) 2. 23–25.

2009

A szovjet balkáni politika, 1945–1991. A Balkán mint szovjet védelmi övezet. História, 31. (2009) 1. 16–20.

Bosznia-Hercegovina a daytoni szerződéstől a stabilizációs megállapodásig. www.balkancenter.hu [2009]

2010

Nemzeti kisebbségek a királyi Jugoszláviában. Politika, oktatás, gazdaság. História, 32. (2010) 1–2. 33–36.

A jugoszláv állam 1918–1939. Bp., 2010. 336. [História könyvtár. Monográfiák, 26.]

2011

A Szerb Kultúrklub és a jugoszláv állam. In: Magyarország és a Balkán a 20. században. Szerk. A. Sajti Enikő. Szeged, 2011. 153–168.

Az elveszett autonómia. Horvátország a királyi Jugoszláviában. História, 33. (2011) 5–6. 67–74

2012

Szovjet–jugoszláv viszony a 20. században. Világtörténet, 34. (2012). 3–4. 316–324. [Recenzió].

Horvát–magyar–osztrák történészek a Dráváról: Ekohistorija Drave. (A Dráva környezettörténete.) (2012) [Recenzió].

2013

Hornyák Árpád–Bíró László: Az új délszláv államok kronológiája, 1918. október–1946. január. In: Magyarok és szerbek 1918–2012 / Hungarians and Serbs, 1918–2012: Együttélés, múltfeltárás, megbékélés / Coexistence, revealing the past, reconciliation. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 2013. 431–469.

Árpád Hornyák–László Bíró: Chronology of the New South-Slav Contries, October 1918–January 1946. In: Magyarok és szerbek 1918–2012 / Hungarians and Serbs, 1918–2012: Együttélés, múltfeltárás, megbékélés / Coexistence, revealing the past, reconciliation. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 2013. 470–509.

Регионализм и централизм между двумя войнами. На примере Югославии. In: Regions, Borders, Societes, Identities in Central and Southeast Europe, 17th–21th Centuries. Eds. Peykovska Penka, Gábor Demeter. Szófia–Bp., 2013. 180–190.

Регионализм и централизм между двумя войнами (на примере Югославии): Взгляд из Венгрии. In: Узенева, Е. С. (ред.): Славянскик мир в третьем тысячелетии: К 1150-летию славянской письменности. Москва, 2013. 216–228.

2014

A Vajdaság a két világháború között. Adalékok a jugoszláv gazdasági integráció hatásaihoz. In: Gavrilović Vladan, Boškov Svetozar (ured.): Vojvođanski prostor u kontekstu Evropske istorije = The Region of Vojvodina in the Context of European History. Zbornik radova 2.: Ličnosti Vojvođanskog prostora = People of the Vojvodina Region. Novi Sad, 2014. 65–76.

Dejan Mikavica: A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1860–1918. Klió, 23. (2014) 1. 24–34. [Recenzió].

Árpád Hornyák: Hungarian–Yugoslav Relations, 1918–1927. Hungarian Historical Review, 3. (2014) 3. 720–726. [Recenzió].

2015

Yugoslav Integration and Macedonia (1918–1939). In: Balkanot, ludže, vojni i mir. Eds. Драги Ѓоргиев et al. Skopje, 2015.523–537.

Нация – братство и единство: Изменения в югославской и сербской историографии. In: (Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Eds. Peykovska Penka; Demeter Gábor. Sofia, Bp.,2015.334–359.

Macedonia between the Two World Wars: Some Impacts of Integration in Yugoslavia. In: Shared Pasts in Central and Southeast Europe 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. Eds. Demeter Gábor; Peykovska Penka. Sofia, Bp., 2015. 149–174.

A Nagy Háború és a Balkán. Világtörténet, 37. (2015) 3. 345–348.

Európai háború 1914. Szükségszerűség vagy véletlen. [Popović, Nikola B.. Evropski rat 1914.]. Világtörténet, 37. (2015) 3. sz.489–493. [Recenzió.]

Yugoslav Integration and Macedonia. In: Research for the Movement of People and Goods in East-Central Europe and the Balkans Regions. Ed: Akiyo Yamamoto. Nagoya, 2015. 36–38.

2016

Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–1948. Történelem és emlékezet. Szerk. Hornyák Árpád–Bíró László. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2016. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.) 406.

Bevezető. In: Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–1948. Történelem és emlékezet. Szerk. Hornyák Árpád–Bíró László. Bp., 2016. 7–16. [Társszerző: Hornyák Árpád]

Pártdirektívák és múltértelmezés. Szemléletváltozások és megközelítések a jugoszláviai és a szerb történetírásban. In: Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–1948. Történelem és emlékezet. Szerk. Hornyák Árpád–Bíró László. Bp., 2016. 55–83.

Mađari i srbi sa dve strane promenjive granice, 1941–1948: Tematski zbornik radova. Ur. Árpád Hornyák–Janjetović Zoran–László Bíró. Budimpešta: Mađarska akademija nauka, Filozofski istraživački centar, Istorijski institut, 2016. (Monumenta Hungariae Historica, Dissertationes.) 384.

Predgovor. In: Mađari i srbi sa dve strane promenjive granice, 1941–1948: Tematski zbornik radova.Ur. Árpád Hornyák–Janjetović Zoran–László Bíró. Budimpešta, 2016. 7–17. [Társszerző: Hornyák Árpád]

Partijske direktive i interpretiranje prošlosti: Pristupi i promene gledišta u jugoslovenskoj i srpskoj istoriografiji. In: Mađari i srbi sa dve strane promenjive granice, 1941–1948: Tematski zbornik radova. Ur. Árpád Hornyák–Janjetović Zoran–László Bíró. Budimpešta, 2016. 39–66.

Az „egység és testvériség”-től a nemzetig: Elvárások és irányváltások a szerb történetírásban. In: Kelet-európai sorsfordulók: Tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére. Szerk. Juhász József. Bp., L’Harmattan; ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2016. 360–368.

2017

困難な不均衡―ユーゴスラヴィアの国家形成とマケドニア(1918年~39年) [Challenging Disparities: Yugoslav State Building and Macedonia (1918–1939)]. In: 移動がつくる東中欧・バルカン史. [A History of East Central Europe and the Balkans: Migrations and Regions.] Eds. Akiyo Yamamoto/山本明代–Norbert Pap/パプ・ノルベルト. 刀水書房/Tokió: Tosui Shobo Publishers, 2017. 231–268.

Asszíriától Szíriáig. A birodalmak hálójában. Világtörténet, 7. (39.) (2017) 2. 165–168.

Asszíriától Szíriáig. Dilemmák és útkeresések a szír államiság idején. In: Világtörténet, 7. (39.) (2017) 4. 505–510.

Tematikus folyóiratszám-szerkesztés („Szíria-szám”): Világtörténet, 7. (39.) (2017) 2. [Társszerk.: Farkas Ildikó], Világtörténet, 7. (39.) (2017) 4.

2018

Demeter Gábor: A Balkán és az Oszmán Birodalom I–II–III. Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig. Századok, 152. (2018) 4. 911–914. [Recenzió.]

Diplomáciai küzdelem a Balkán feletti hegemóniáért, 1878–1914. [Demeter, Gábor: Diplomatic Struggle for Supremacy over the Balkan Peninsula 1878–1914. Collected Studies.] Klió, 27. (2018) 2. 56–60.

Montenegró függetlenné válása. Világtörténet, 8. (40.) (2018) 4. 589–609.

2019

Az MTA BTK Történettudományi Intézetének Délkelet-Európa Története Témacsoportja, 2015–2018. Szerk.: Csaplár-Degovics Krisztián–Bíró László. Budapest, 2019.

KUTATÁSI TERÜLET

A szomszéd népek és a Balkán története a 19–20. században

ÖSZTÖNDÍJAK

Akadémiák közötti csereprogram (Belgrád, 1989, 2001, 2002, 2003, 2009;

Ljubljana, 2003).