+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

F. Molnár Mónika

F. Molnár Mónika

F. Molnár Mónika
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4644
E-mail: 

VÉGZETTSÉG

Olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári diploma a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen (1997)

Történelem szakos bölcsész és tanári diploma a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen (1999)

Török szakos diploma az ELTE BTK-n (2001)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD; ELTE BTK Történettudomány-oszmanisztika doktori program (2009)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

2017.02.01.– MTA BTK TTI (Turkológia Kutatócsoport)

2011.03.01.–2017.02.01. MTA BTK ITI (Turkológia Kutatócsoport)

2008.02.01.–2011.02.28. MTA NYTI Orientalisztikai Osztály (Turkológia Kutatócsoport)

2007–2008. Budapest Főváros Levéltára, mikrofilmtár

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA Magyar–Bolgár Történeti Vegyes Bizottságának alapító tagja (2005-től)

Dél-Dunántúli Történeti Társaság munkacsoportja. Vezető: Szita László (1997–1998)

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG

Turkologischer Anzeiger, Wien

Archivum Ottomanicum, Wiesbaden

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

 1. Olasz hadi írók és generálisok Bécs és Isztambul között. L. F. Marsigli és kortársai. Budapest, reciti, 2016, 243 p. (http://reciti.hu/2016/3934)
 2. Luigi Ferdinando Marsigli: Az Oszmán Birodalom katonai állapotáról, felemelkedéséről és hanyatlásáról (Hága–Amszterdam, 1732), ford., jegyz., előszó ~, Budapest, Históriaantik Könyvesház Kiadó, 2007.
 3. An Italian Information Agent in the Hungarian Theatre of War: Luigi Ferdinando Marsigli between Vienna and Constantinople =A Divided Hungary in Europe, vol. 2: Diplomacy, Information Flow and Cultural Exchange, eds. S. Brzeziński – Á. Zarnóczki, Newcastle: Cambridge Scholars, 2014, 85–105.
 4. The Crisis of the Ottoman Empire Seen by 17-18th-century Italians= In: Empires and Nations from the 18th to the 20th century, Volume I., eds. Antonello Biagini – Giovanna Motta, Cambridge Scholars Publishing, 2014, 39–48.
 5. Borders of the Ottoman Empire: Theoretical Questions, Solutions in Practice (1699-1856) = Regions, Borders, Societies and Identitiesin Central- and Southeast Europe 17 th - 21 th,  eds. Penka Peykovska – Gábor Demeter, Sofia-Budapest, 2013, 35–49.
 6. Der Friede von Karlowitz und das Osmanische Reich = Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen. Das Osmanische Reich und die Habsburgmonarchie in der Frühen Neuzeit, Hg. Arno Strohmeyer – Norbert Spannenberger, Stuttgart, 2013, 197–220.
 7. L. F. Marsili e gli ottomani. La frontiera asburgico-ottomana dopo la pace di Carlowitz = La politica, la scienza, le armi: Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera dell’Impero e dell’Europa, a cura di Raffaella Gherardi, Bologna, CLUEB, 2010, 147–172.
 8. Tárgyalási technikák és hatalmi játszmák: A Habsburg és az Oszmán Birodalom közötti határ meghúzása a karlócai békét követően, Századok, 2006, 1475–1502.
 9. Le ricerche ungheresi del Fondo Marsigli di Bologna = Annuario: Studi e Documenti Italo-Ungheresi, Róma–Szeged, 2004, 38–49.
 10. Karlofça antlaşmasından sonra Osmanlı-Habsburg sınırı (1699–1701) = Osmanlı I. Siyaset, ed. Güler Eren, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, 472–479.

MTMT

Molnár Mónika publikációi az MTMT-ben

KUTATÁSI TERÜLET

A XVI–XVII. századi török-magyar-olasz kapcsolatok története

Az iszlám világ és a Mediterráneum

Török kultúrtörténet és mindennapi élet

Luigi Ferdinando Marsigli magyar és török vonatkozású munkássága

A karlócai béke és az azt követő határkijelölés a Délvidéken és Erdélyben

PROJEKTEK

2012. 09. 01.–2016. 08. 31.: OTKA PD 105020: Olasz hadiírók és diplomaták kapcsolatrendszere Bécs és Isztambul között a 17. században – témavezető F. Molnár Mónika

2017.09.01.–: OTKA 124178: Diplomáciai források a Magyar Királyság oszmán kapcsolatainak történetéhez (16-17. század) – témavezető Kármán Gábor

ÖSZTÖNDÍJAK

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2010. 09. 01.–2013. 08. 31.)

tudományos ösztöndíj – Habsburg Történeti Intézet (2005–2006)

NYELVTUDÁS

Olasz, török (felsőfok)

Angol (középfok)

Német, latin, orosz, lengyel (alapfok)

KÜLFÖLDI TANULMÁNY- ÉS KUTATÓUTAK

2007 január, június – 2 hónapos Collegium Hungaricum kutatói ösztöndíj, Bécs

2006 január–február – 2 hónapos MÖB kutatói ösztöndíj, Bolognai Egyetemi Könyvtár

2005 – 3 hónapos Állami Eötvös Ösztöndíj, Bologna

2004 július, december – 2 hónapos Collegium Hungaricum kutatói ösztöndíj, Bécs

2002 május–június – 2 hónapos Klebelsberg Kuno kutatói ösztöndíj, Róma

2000 július–augusztus – 2 hónapos nyári ösztöndíj-tanulmányút, Isztambul

1999 november–december – 2 hónapos Soros kutatói ösztöndíj az alapítvány Bolognai Programjának keretében, Università degli Studi di Bologna

1998 augusztus – 1 hónapos ösztöndíj nyári egyetemen, Varsó

1997 november–1998 február – 4 hónapos kutatói ösztöndíj, Università Ca’ Foscari di Venezia

1993 március–június – 4 hónapos Tempus ösztöndíj, Università degli Studi di Bologna

TANÍTÁS

 1. tavaszi szemeszter – Bolognai Tudományegyetem; a kurzus címe: L’Impero Ottomano: storia, cultura e lingua nei secoli di contatto con l’Italia (http://corsi.unibo.it/Magistrale/AsiaAfrica/Documents/Impero_ottomano.pdf)