+36 1 224 6755   

RCH Institute of History

Ács Pál

Ács Pál

Ács, Pál
Ács Pál

Beosztás: ny. tudományos tanácsadó
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: (06 1) 224 6700
E-mail:

Position: Research Professor

Department: Early Modern History

 

Address: 1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: 

Phone: +36 1 224-6700

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1954. december 4.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar magyar–orosz szak (1979)
MÚOSZ Újságíró Iskola (1979)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Irodalomtudományi Intézet: tudományos munkatárs (1986–1990), tudományos főmunkatárs (1990–2007), tudományos tanácsadó (2007–2020), osztályvezető-helyettes (2000–2015)
ELKH BTK Történettudományi Intézet: ny. tudományos tanácsadó (2020–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Kétezer folyóirat kuratóriuma (1989–)
MTA BTK Közalkalmazotti Tanács (2014–2017)
MTA Irodalomtudományi Bizottság (2014–)
ELTE BTK Habilitációs Bizottság (2014–)
ELTE BTK Tudományos Tanács (2021–)
IAS CEU Academic Advisory Board (2017–2021)
MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság (2018–)
MTA Könyvtörténeti Munkabizottság (2018–)
MTA nem akadémikus közgyűlési képviselő (2018–)
MTA Tudományetikai Bizottság (2019–)
Megalakulásától fogva az MTA köztestületi tagjaiból létrejött Stádium 28 Kör egyik ügyvivője

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

MTA Soros Ösztöndíj (1985–1986)
CNR-ösztöndíj, Nápoly, Istituto Universitario Orientale (1989)
MTA Akadémiai Ösztöndíj, Berlin, Zentralinstitut Für Literaturwissenschaft (1990)
MTA Akadémiai Ösztöndíj, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek (1992)
CNR-ösztöndíj, Nápoly, Istituto Universitario Orientale (1993)
Magyar Állami Ösztöndíj, Róma, Magyar Akadémia (1993)
Mellon Ösztöndíj, Firenze, Villa I Tatti. The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (1994)
Cambridge Hosptality Scheme, Cambridge, Darwin College (1998)
DAAD ösztöndíj, Heidelberg, Germanistisches Seminar (1998)
Mellon Ösztöndíj, Edinburgh, Institute of Advanced Studies in the Humanities (1999)
Holland akadémiai ösztöndíj, Wassenaar (Hollandia), Netherlands Institute for Advanced Study (2001)
Klebelsberg Ösztöndíj, Róma, Magyar Akadémia (2010)
ELTE BTK Amicus Facultatis-díj (2022)

 

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Kortárs (olvasószerkesztő: 1978–1984)
Pesti Turf (olvasószerkesztő: 1985)
Nagyvilág (korrektor: 1985)
Magyar Könyvszemle (társszerkesztő, témafelelős: 2008–)
Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities (szerkesztő bizottsági tag: 2015–)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUTATÁSI TERÜLET

Kora újkori magyar és európai művelődéstörténet

Régi magyar és európai irodalom- és kultúratudomány

Textológia, filológia

PROJEKTEK

Témavezetőként:

Közköltészet, népi kultúra a XVI–XVII. században, konferencia- és publikációs projekt, MTA Irodalomtudományi Intézet 1992.

Nemzetközi reneszánsz bibliográfia, OTKA 49155 2005–2008

Régi Magyar Költők Tára XVI/13, OTKA-NKFI 104951 2012–2016.

Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás, könyv- és konferenciaprojekt, NKA, Esterházy Privatstiftung 2013–2015

Identitás és kultúra a török hódoltságban – Identity and Culture in Ottoman Hungary, könyv- és konferenciaprojekt (Fodor Pállal), Esterházy Privatstiftung, Magyar Nemzeti Bank 2008–2017

tagként:

Irodalom tizenéveseknek, kísérleti tankönyvprojekt, témavezető Bánréti Zoltán, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest 1985–1991

Republic of Letters, Humanism, Humanities, nemzetközi konferencia- és könyvprojekt, témavezető Sebők Marcell, Wassenaar–Budapest 1999–2005

La circulation des hommes, des œuvres et des idées entre la France, l’Italie et la Hongrie, könyv- és konferenciaprojekt, témavezető Adelin Charles Fiorato, Paris 2000–2004

Cultures of Knowledge, nemzetközi kutatási, konferencia- és könyvprojekt, témavezető Howard Hotson, Vladimír Urbanek, Oxford–Prága 2008–2011

’Whose Love of Which Country: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, nemzetközi konfrencia- és könyvprojekt, témavezető Trencsényi Balázs, Zászkaliczky Márton, Budapest (CEU) 2008–2010

Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, konferencia- és könyvprojekt, témavezető Robert Born, Leipzig (GWZO)  2010–2014

The Habsburgs and their Courts in Europe, 1400–1700: Between Cosmopolitism and Regionalism, konferencia- és könyvprojekt, témavezető Herbert Karner, Ingrid Ciulisová; Bernardo J García García, Bécs–Madrid–Pozsony 2010–2014

Bibles and Books: Bohemia and Hungary, nemzetközi kutatási és könyvprojekt, témavezető Howard Louthan, Graeme Murdock, Leiden 2010–2015

Actual, Embodied and Imagined Turks, nemzetközi konferencia- és könyvprojekt, témavezető Mikael Bøgh Rasmussen, Koppenhága 2011–

BTK Refo500 Témacsoport, témavezető Tóth Zsombor 2012–

A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541–1699, nemzetközi kutatási, konferencia- és könyvprojekt, témavezető R. Várkonyi Ágnes, ELTE BTK, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék 2012–2014

The Ottoman Orient in Renaissance Culture, nemzetközi könyv- kiállítás- és konferenciaprojekt, témavezető Robert Born, Michał Dziewulski, Krakkó 2014–2015

Nemzet, haza, vallás és szabadság - régi és új beszédmódok a Bocskai-felkelés szöveghagyományában és a 17. század magyar politikai gondolkodásában, NKFI 113251, témavezető Kruppa Tamás 2015–2018.

Kereszténység és iszlám. Keresztesháború és együttélés válaszútján a 16−17. században, NKFIH 129236, témavezető Molnár Antal (MTA BTK TTI) 2018–2022.

 • Ács, Pál
  A Pannóniai ének és a honfoglalás dési emlékhelye
  In: Seláf, Levente (szerk.) A históriás ének: poétikai és filológiai kérdések
  Budapest, Magyarország : Gépeskönyv (2023) p. https://f-book.com/book/2023/A-historias-enek-kerdesek/index.php?chapter=1
  Közlemény:33746056 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Ács, Pál
  A Szent László-ének mint zarándokének
  MAGYAR KÖNYVSZEMLE 138 : 2 pp. 149-175. , 27 p. (2022)
  DOI REAL
  Közlemény:33026834 Nyilvános Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
 • Ács, Pál
  Az elégikus hangvétel kezdetei a magyar lírában: Rimay János és Propertius
  In: Ferenczi, Attila; Hajdu, Péter (szerk.) Történeti változatok elégiára
  Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó (2022) 226 p. pp. 35-56. , 22 p.
  REAL
  Közlemény:33072885 Nyilvános Forrás Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Ács, Pál ; Székely, Júlia
  A reneszánsz reneszánsza: Beszélgetések Klaniczay Tiborról és a reneszánszkutatásról
  Budapest, Magyarország : Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet (2021) , 652 p.
  ISBN: 9789634162629
  Közlemény:32100076 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 5 | Független: 5 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
 • Ács, Pál
  Claiming Possession through Depiction: Hungarian Humanist Envoys in the Ottoman Empire
  In: Holm, Bent; Rasmussen, Mikael Bøgh (szerk.) Imagined, Embodied and Actual Turks in Early Modern Europe
  Wien, Ausztria : Hollitzer Verlag (2021) 554 p. pp. 63-93. , 31 p.
  Közlemény:32179389 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
 • Ács, Pál
  A vívódó Bánk: Ellentmondó hagyományok Valkai András Bánk bán-históriájában
  In: Gálfi, Emőke; Kovács, Zsolt; P., Kovács Klára (szerk.) Arte et ingenio : Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára
  Kolozsvár, Románia, Budapest, Magyarország : Erdélyi Múzeum-Egyesület, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2021) pp. 13-24. , 12 p.
  REAL
  Közlemény:32728704 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Ács, Pál
  Hungarian Vernacular Literature in the Country of the Szapolyais
  In: Fodor, Pál; Varga, Szabolcs (szerk.) A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (2020) 362 p. pp. 259-271. , 13 p.
  REAL
  Közlemény:32035822 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Ács, Pál
  Reformations in Hungary in the Age of the Ottoman Conquest
  Göttingen, Németország : Vandenhoeck & Ruprecht (2019) , 333 p.
  ISBN: 9783525570845 REAL
  Közlemény:30371266 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 22 | Független: 22 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 2 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 5
 • Ács, Pál
  Keresztény humanizmus vagy előreformáció?: A magyar erazmista bibliafordítók
  In: Kiss, Erika; Zászkaliczky, Márton; Zászkaliczky, Zsuzsanna; Székely, Júlia (szerk.) Ige-idők : a reformáció 500 éve : Magyar Nemzeti Múzeum, április 26 - november 5.: 1. köt. Tanulmányok
  Budapest, Magyarország : Magyar Nemzeti Múzeum (2019) 463 p. pp. 156-164. , 9 p.
  REAL
  Közlemény:31036842 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Ács, Pál (Kritikai kiadás készítője) ; Etlinger, Mihály (Kritikai kiadás készítője) ; Pap, Balázs (Kritikai kiadás készítője) ; Szatmári, Áron (Kritikai kiadás készítője) ; Szentmártoni, Szabó Géza (Kritikai kiadás készítője) ; Zsupán, Edina (Kritikai kiadás készítője)
  Bogáti Fazakas Miklós históriás énekei és bibliai parafrázisai
  Budapest, Magyarország : Balassi Kiadó (2018) , 544 p.
  ISBN: 9789634560241 REAL OSZK
  Zárolt Közlemény:3378937 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Kritikai kiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 23 | Független: 15 | Függő: 8 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 8
  Nyilvános idéző+említés összesen: 25 | Független: 17 | Függő: 8 | Nem jelölt: 0
 • Ács, Pál
  Boccaccio Baranyában: Egy kivételes értelmiségi pálya a 16. század első felében: Istvánffy Pál
  In: Ács, Pál; Tóth, Gergely (szerk.) "A magyar történet folytatója." Tanulmányok Istvánffy Miklósról
  Budapest, Magyarország : MTA BTK Történettudományi Intézet (2018) 292 p. pp. 37-58. , 22 p.
  REAL
  Közlemény:3397793 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
 • Fodor, Pál (szerk.) ; Ács, Pál (szerk.)
  Identity and Culture in Ottoman Hungary
  Berlin, Németország : Klaus Schwarz Verlag (2017) , 406 p.
  Kiadónál ISBN: 9783879974603 Egyéb URL Egyéb URL Egyéb URL
  Közlemény:3228762 Admin láttamozott Forrás Duplumgyanú Könyv (Tanulmánykötet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
 • Ács, Pál
  La diffusione della Riforma e delle traduzioni bibliche nell’Europa orientale: il caso ungherese. 1540-1640
  In: Alberto, Melloni (szerk.) Lutero. Un cristiano e la sua eredità 1517-2017
  Bologna, Olaszország : Il Mulino (2017) 1,600 p. pp. 1087-1104. , 18 p.
  REAL
  Közlemény:3273516 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Ács, Pál
  „Isten haragja – magyarnak példája”: A hun történet két értelmezése.
  In: Tóth, Gergely (szerk.) Clio inter arma : Tanulmányok a 16–18. századi magyarországi történetírásról
  Budapest, Magyarország : MTA BTK Történettudományi Intézet (2014) 260 p. pp. 13-38. , 26 p.
  REAL autopszia Teljes dokumentum
  Közlemény:2780615 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos | Hibás
  Nyilvános idéző összesen: 12 | Független: 12 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Ács, Pál
  Átszitált idő: Tinóditól Tandoriig
  Budapest, Magyarország : Pesti Kalligram (2014) , 600 p.
  ISBN: 9786155454530 REAL
  Közlemény:2780625 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 26 | Független: 26 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 3
 • Ács, P
  Elváltozott idők: Irányváltások a régi magyar irodalomban
  Budapest, Magyarország : Balassi Kiadó (2006) , 199 p.
  ISBN: 9635066694 OSZK autopszia
  Közlemény:217833 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 50 | Független: 50 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
 • Ács, P
  "Az idő ósága": Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban
  Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó (2001) , 337 p.
  ISBN: 9633890934
  Közlemény:215696 Admin láttamozott Forrás IdézőIdéző befoglalója Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 118 | Független: 117 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 3 | WoS/Scopus jelölt: 3 | DOI jelölt: 4
 • Ács, Pál
  Az 1580-as évek költészete (1579–1588)
  Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (1999) , 561 p.
  Közlemény:214902 Nyilvános Forrás Könyv (Forráskiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 52 | Független: 52 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 2
  Nyilvános idéző+említés összesen: 53 | Független: 53 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

TANÍTÁS

Budapesti Tanárképző Főiskola: óraadó tanár (1978–1979)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: óraadó tanár (1995–1996)

Eötvös Loránd Tudományegyetem: megbízott előadó (2000–)

Pécsi Tudományegyetem: egyetemi docens (2000–2003)

Veszprémi Egyetem: egyetemi docens (2007–2008)

MÉDIASZEREPLÉSEK

Petneházi Gábor: A humanizmus halott? (Interjú Ács Pállal): https://adrot.hu/humanizmus-halott

Petneházi Gábor: Kritizálni szabad (interjú Ács Pállal): https://adrot.hu/kritizalni-szabad-beszelgetes-acs-pallal

Ács Pál: Átszitált idő (Kalligram, 2014). Kiss Péter Ernő műsora a Kossuth Rádióban. A felvétel az Írók Boltjában készült 2015-ben, közvetlenül a bemutató után. A műsorban megszólal Erdélyi Gabriella, Urfi Péter és Mészáros Sándor, a könyv szerkesztője: https://www.youtube.com/watch?v=Q_VzOMkSB_8