+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Apor Péter

Apor Péter

Apor, Péter
Apor Péter
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Jelenkortörténet osztály
Telefon: 224–6700/4667
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Resarch Team: Contemporary History

Phone: +361 224–6700/667

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Miskolc, 1971. október 27.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1995)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, magyar szak (1997)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Firenze, Európai Egyetem Intézet, 2002,

Téma: Corpus Communismi Mysticum: History, Politics and Continuity in Communist Hungary

Debreceni Egyetem, 2010, honosítás

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Nyílt Társadalom Archívum, kutatótermi koordinátor (1997. szeptember–1998. szeptember)

Miskolci Egyetem Újkori Magyar Történeti Tanszék, tanársegéd (1998. február–1998. szeptember)

Közép-Európai Egyetem Pasts Inc. Történeti Kutatóközpont, tudományos kutató (2003. szeptember–2006. augusztus)

Exeteri Egyetem, kutató (2008. október–2009. szeptember)

EUNAMUS: nemzeti múzeumok Európában, az Európai Unió 7. keretprogramja által támogatott kutatásban, kutató (2010. március–2011. augusztus)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Hungarian Historical Review, szerkesztő (2013–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

EURHISTXX, európai jelenkortörténeti hálózat, szervezőbizottsági tag (2005-től)

10 LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Az elképzelt köztársaság. A Magyarországi Tanácsköztársaság utóélete 1945–1989. Bp., 2014. (Angolul: Fabricating Authenticity in Soviet Hungary: The Afterlife of the First Hungarian Soviet Republic in the Age of State Socialism. London–New York–Delhi, Anthem Press, 2014.)

2. Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. Szerk. Sorin Antohi–Trencsényi Balázs–Apor Péter. Bp., CEU Press, 2007.

3. Past for the Eyes: East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989. Szerk. Oksana Sarkisova–Apor Péter. Bp., CEU Press, 2008.

4. The Sovietization of Eastern Europe: New Perspectives on the Postwar Period. Szerk. Apor Balázs, Apor Péter és E. A. Rees. Washington, New Academia Publishing, 2008.

5. Constantin Iordachi–Apor Péter: Introduction: Studying Communist Dictatorships: From Comparative to Transnational History. East Central Europe/L'Europe du Centre Est, (2013) 1–2. 1–35.

6. Péter Apor–James Mark: Mobilizing Generation: The Idea of 1968 in Hungary. In: Talking About My Generation. Szerk. Anna von der Goltz. Göttingen, Wallstein Verlag, 2011. 99–118.

7. A bizonyosság bizonytalansága: elbeszélés és bizonyítás a Tanácsköztársaság históriájában, 1959–1965. BUKSZ, (2010) december. 342–352.

8. Hitelesség és hitetlenség: emlékezet, történelem és közelmúlt-feldolgozás Kelet-Közép-Európában. Korall, 41. (2010) 3. 159–183.

9. Történeti antropológia. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Szerk. Bódy Zsombor–Ö. Kovács József. Bp., Osiris, 2003. (második javított kiadás: 2006) 443–466.

10. A népi demokrácia építése: Kunmadaras, 1946. Századok, 1998. 3. 601–632.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1993

Latorczay Lőrinc népbírósági pere. Sic Itur Ad Astra, (1993) 2–4. 235–260.

1994

Századvégi utóirat anarchizmusról és rockzenéről. Valóság, (1994) 3. 30–40.

The Abscences of Europe's Concept. ISHA Journal, (1994) 1.

The Relation of Death and Laughter. ISHA Journal, (1994) 2. 150–156.

1995

Clio csókja (Robert Darnton: The Kiss of Lamourette. New York – London, 1990.) Sic Itur Ad Astra, (1995) 1–2. 152–159.

1998

A népi demokrácia építése: Kunmadaras, 1946. Századok, (1998) 3. 601–632.

1999

Történet-írás a népbíróságon: apró történet a kommunizmus születéséről. Studia Miskolcinensis, (1999) 226–234.

Az olvasó válasza: hol van a jelentések rendszere? Történeti Tanulmányok, (1999) 225–234.

The Open Society Archives in Budapest. European Review of History, (1999) 1. 129–130.

2000

The Creative Fear: Fascism, Anti-Semitism, Democracy and the Foundation of the People’s Democracy in Hungary. In: Myth and Memory in the Construction of Community. Szerk. Bo Strath. Brüsszel, 2000. 263–279.

Pető Andrea: Nőhistóriák. A politizáló magyar nők történetéből 1945–1951. Budapesti Könyvszemle, (2000) 1. 80–84.

Robert Darnton: Történelem és antropológia illetve Roger Chartier: Szöveg, szimbólumok és franciaság. A szimbolikus antropológia használata a történetírásban. In: Történeti antropológia. Szerk. Sebők Marcell. Bp., 2000. 73–107.

2002

A Munkásmozgalmi Panteon mint a történelem helye. In: A történész szerszámosládája. Szerk. Szekeres András. Bp., 2002. 67–79.

Immortalitas Imperator: A Munkásmozgalmi Panteon születése. Aetas, (2002) 2–3. 179–205.

2003

Történeti antropológia. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Szerk. Bódy Zsombor–Ö. Kovács József. Bp., 2003. (második javított kiadás: 2006) 443–466.

Az „emberarcú szocializmus”: Szoborpark. SzocReál, (2003) Augusztus. 20–21.

Az underground: az időbeliesítés eszköze. In: Die Historische Zeit und die Zeitlichkeit: Um Reinhart Koselleck herum. Szerk. Ivajlo Znepolszki. Szófia, 2003. (bolgár nyelven) 487–503.

2004

The Eternal Body: The Birth of The Pantheon of the Labor Movement in Budapest. East Central Europe – L’Europe du Centre-Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift, (2004) 1. 23–42.

2005

Előkép: a Tanácsköztársaság felidézése a Rákosi-rendszerben. Századvég, (2005) 1. 3–30.

A konspiráció dialektikája. A Kádár-korszak történelmi regényeiről. In: Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete. Szerk. Kisantal Tamás–Menyhért Anna. Bp., 2005. 157–180.

Une communauté ordinaire. La naissance du Panthéon du mouvement ouvrier à Budapest. La Nouvelle Alternative, (2005) 4. 95–113.

Le « socialisme à visage humain »: Le Parc des statues de Budapest. La Nouvelle Alternative, (2005) 4. 189–193.

2006

Társadalomtörténet Kelet-Közép-Európában (konferencia beszámoló Constantin Iordachival). Korall, 23. (2006) március. 187–195.

A reprezentáció politikája a fasiszta Olaszországban (Claudio Fogu, The Historic Imaginary, Simonetta Falasca-Zamponi, Fascist Spectacle). Korall, 23. (2006) március. 202–209.

A máshol lévő emlékezet (Gerő András, Képzelt történelem, Pótó János, Az emlékeztetés helyei, Vörös Boldizsár, „A múltat végképp eltörölni…”). Budapesti Könyvszemle, (2006) 3. 231–239.

1956 az európai történelem tankönyvekben. Iskolakultúra, (2006) 11. 40–41.

2007

Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. Szerk. Sorin Antohi–Trencsényi Balázs–Apor Péter, Bp., 2007.

Balázs Trencsényi–Péter Apor: Fine-tuning the Polyphonic Past: Historical Studies in Post-Communist Hungary. In Narratives Unbound: Historical Studies in Post-comunist Eastern Europe. Eds. Sorin Antohi, Balázs Trencsényi and Péter Apor. Bp.–New York, 2007. 1–99.

Secret Agents: Historiography and the Context of a Public Scandal in Contemporary Hungary. In Zwischen Amnesie und Nostalgie: Die Erinnerung an den Kommunismus in Südosteuropa. Eds. Ulf Brunnbauer–Stefan Troebst. Cologne–Weimar–Vienna, 2007. 113–130.

The Joy of Everyday Life. East Central Europe – L`Europe du Centre-Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift, 34–35. (2007–2008) 1–2. 185–218.

Alternatív regiszterek. Alföld, (2007) 3. 101–105.

Obiecte şi problematici. Evocarea trecutului recent în Europa de Est post-comunistă. In: Şcoala memoriei 2006. Szerk. Romulus Rusan. Bukarest, 2007. 348–366.

A fogyasztás kritikája és a központ hatalma: Varga Jenő és a proletárdiktatúra gazdaságpolitikája. In: A fogyasztás társadalomtörténete. Szerk. Hudi József. Bp.–Pápa, 2007. 277–281.

2008

Past for the Eyes: East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989. Szerk. Oksana Sarkisova–Apor Péter. Bp., 2008.

The Sovietization of Eastern Europe: New Perspectives on the Postwar Period. Szerk. Apor Balázs, Apor Péter és E. A. Rees. Washington, 2008.

The Origins of Symmetry: A Micro-History of the Birth of Communist Historiography in Hungary. In The Sovietization of Eastern Europe: New Perspectives on the Postwar Period. Szerk. Apor Balázs, Apor Péter és E. A. Rees. Washington, 2008. 265–283.

A mindennapi élet öröme. In: Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Szerk. Horváth Sándor. Bp., 2008. 13–49.

From ’within’: Impressions and Recommendations on Future Developments in the Comparative History Field. Centre for Advanced Study Sofia Newsletter, (2008) 1. 6–7.

A kunmadarasi pogrom, 1946. Rubicon, (2008) 7–8. 94–95.

Tony Judt: A pusztító innováció. 2000, (2008) 3. 3–11.

2009

Cigányok tere: kísérlet a kommunista romapolitika közép-kelet-európai összehasonlító értelmezésére, 1945–1961. Aetas, (2009) 2. 69–86.

2010

Euro-communism. In: A European Memory? Szerk. Bo Strath–Malgorzata Pakier. Oxford, Berg, 2010. 233–246.

Látványos történelem: Fotográfia és mozgókép az 1919 és 1956 közti folytonosság megalkotásában. In: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk. Bódy Zsombor–Horváth Sándor–Valuch Tibor. Bp., 2010. 393–402.

Propaganda és kultúra: Szombathely oktatásának átalakulása. In: Tanulmányok Szombathely történetéből, 1945–1990. Szerk. Valuch Tibor. Szombathely, 2010. 199–232.

A bizonyosság bizonytalansága: elbeszélés és bizonyítás a Tanácsköztársaság históriájában, 1959–1965. BUKSZ, (2010) december. 342–352.

Hitelesség és hitetlenség: emlékezet, történelem és közelmúlt-feldolgozás Kelet-Közép-Európában. Korall, 41. (2010) 3. 159–183.

A hitelesség fabrikálása. Az 1919 és 1956 közti történelmi folytonosság megformálása. Aetas, (2010) 3. 67–95.

Az Agitátorok és a páncélvonat. 2000, (2010) december. 71–76.

Past in the Making: Historical Revisionism in Central Europe after 1989. Szerk. Michal Kopeček. Bp., 2008. Korall, 41 (2010) 3. 201–203. angolul. Slavic Review, (2009) 2. 403–405.

2011

Péter Apor–James Mark: Mobilizing Generation: The Idea of 1968 in Hungary. In: Talking About My Generation. Szerk. Anna von der Goltz. Göttingen, 2011. 99–118.

Praefiguratio: Exemplary History and Temporal Order in the 30th Anniversary of the First Hungarian Soviet Republic of 1919. Politics, Religion & Ideology, (2011) 2. 123–141.

National Museums in Hungary. In: Building National Museums in Europe 1750–2010. Szerk. Peter Aronsson–Gabriella Elgenius. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28–30 April 2011. EuNaMus Report No. 1. Linköping, 2011. 401–424.

Péter Apor–Balázs Trencsényi: Dvadsat rokov po: Prehl’ad madarskej historiografie po rokov 1989. In: Neznámy sused. Szerk. Zahorán Csaba, Kollai István, Slavka Otčenášová. Bp.–Bratislava, 2011.

A város mint a lázadás helye: aktivizmus és térhasználat a késő szocialista Budapesten. In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. H. Németh István, Tóth Árpád, Szívós Erika. Bp., 2011. 15–25.

2012

Museum Policies in Hungary 1990–2010. In: Museum Policies in Europe 1990–2010: Negotiating Professional and Political Utopia. Szerk. Lill Eilertsen & Arne Bugge Amundsen. EuNaMus Report No. 3. Linköping, 2012. 91–100.

Master Narratives of Contemporary History in Eastern European National Museums. In: Great Narratives of the Past: Traditions and Revisions in National Museums. Szerk. Dominique Poulot, Felicity Bodenstein, José María Lanzarote Guiral. Conference Proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Paris 28 June – 1 July & 25–26 November 2011. EuNaMus Report No. 4. Linköping, 2012. 569–585.

2013

Studying Communist Dictatorships: From Comparative to Transnational History. Szerk. Constantin Iordachi és Apor Péter. Leiden–New York– Cologne, 2013 (East Central Europe/L'Europe du Centre Est 40. vol. 1–2. 2013.)

Autentikus közösség és autonóm személyiség: 1989 egyik előtörténete. Aetas, (2013) 4. 22–39.

The Lost Deportations and the Lost People of Kunmadaras: A Pogrom in Hungary, 1946. Hungarian Historical Review, (2013) 3. 566–604.

Apor Péter, Rebecca Clifford és Nigel Townson: Faith. In: Europe's 1968: Voices of Revolt. Szerk. Robert Gildea–James Mark–Anette Warring. Oxford, 2013. 211–238.

Constantin Iordachi és Apor Péter: Introduction: Studying Communist Dictatorships: From Comparative to Transnational History. East Central Europe/L'Europe du Centre Est, (2013) 1–2. 1–35.

2014

Fabricating Authenticity in Soviet Hungary: The Afterlife of the First Hungarian Soviet Republic in the Age of State Socialism. London–New York–Delhi. 2014.

Az elképzelt köztársaság. A Magyarországi Tanácsköztársaság utóélete, 1945–1989. Bp., 2014.

Fabricating History. Szerk. Apor Péter. Hungarian Historical Review, (2014) 2.

An Epistemology of the Spectacle? Arcane Knowledge, Memory and Evidence in the Budapest House of Terror. Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, (2014) 3. 1–17.

Spectacular History: Photography, Film and Exhibitions in the Representations of the First Hungarian Soviet Republic after 1956. Hungarian Historical Review, (2014) 2. 284–309.

The Ukrainian Crisis in the Hungarian Media. The Ukrainian crises in European media and the public sphere. “Cultures of History” Forum, Hungary, Version: 1.0, 30.04.2014. http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=574&;l=0.

Beata Hock: Gendered Artistic Positions and Social Voices. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013. Hungarian Historical Review, (2014) 2. 439–443.

2015

Museums of Civilization, Museums of State, Museums of Identity: National Museums in Europe, 1918–2000. In: National Museums and Nation-Building in Europe 1750–2010: Mobilization and Legitimacy, Continuity and Change. Szerk. Peter Aronsson–Gabriella Elgenius. London–New York, 2015. 33–65.

James Mark–Apor Péter–Radina Vucetic–Piotr Oseka: ‘We Are with You, Vietnam’: Transnational Solidarities in Socialist Hungary, Poland and Yugoslavia. JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY, 50. (2015) 3. 439–464.

Socialist Escapes: Breaking Away from Ideology and Everyday Routine in Eastern Europe, 1945–1989. Eds. Cathleen M. Giustino, Catherine J. Plum and Alexander Vari. New York/Oxford, 2013. 284. AUSTRIAN HISTORY YEARBOOK, 46. (2015) 430–431. [Recenzió.]

Apor Péter, James Mark: Socialism Goes Global: Decolonization and the making of a new culture of internationalism in Socialist Hungary 1956–1989. Journal of Modern History, 87. (2015) 4. 1–40.

2016

Népi kultúra, kollektív erőszak és antiszemitizmus. Népítélet Szegváron, 1946. 2000 (2016) 4. 4964.

2017

Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe. Eds. Apor, Péter–Horváth, Sándor. LondonNew York, 2017. 376.

Az alternatív demokrácia nyomorúsága: ideológia, politikai nyelv és az ellenzékiség lehetőségei Magyarországon, 1968–1973. Történelmi Szemle, 60. (2017) 4. 113.

A "Nyugat" és Magyarország reprezentációja a politikai, az értelmiségi és az alternatív kultúrában, 1963-2015. 2000 (2017) 1. 331. (társszerző: Mark, James]

Szocialista migráció, poszt-kolonializmus és szolidaritás: Magyarország és az Európán kívüli migráció. Antro-Pólus, 2. (2017) 2.

2018

Collections of Intellectual Dissent: Historians and Sociologists in post-1968 Hungary, Romania and Yugoslavia. In:The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe. Eds. Apor, Balázs–Apor, Péter–Horváth, Sándor. Budapest, 2018. 369–390., 22. [társzerzők: Petrescu, Cristina, Mihaljević, Josip]

The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe. Eds. Apor, Balázs–Apor, Péter–Horváth, Sándor. Budapest, 2018. 636.

Hungary. In: The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe. Eds. Apor, Balázs–Apor, Péter–Horváth, Sándor. Budapest, 2018. 137–150., 14.

Cultural Opposition. Concepts and Approaches. In: The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe. Eds. Apor, Balázs–Apor, Péter–Horváth, Sándor. Budapest, 2018. 9–26. , 18. [társzerzők: Horváth, Sándor, Scheibner, Tamás]

Surveillance and Memory: Repositories of Cultural Opposition. In:The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe. Eds. Apor, Balázs–Apor, Péter–Horváth, Sándor. Budapest, 2018. 351–368., 18. [társszerzők: Grybkauskas, Saulis, Horváth Sándor, Huhák Heléna)

Kulturális elllenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerk. Apor Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–Scheibner Tamás. Budapest, 2018. 488.

Kulturális ellenzékiség a Kádár-korszakban és archiválásának értelmezési lehetőségei. In: Kulturális elllenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerk. Apor Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–Scheibner Tamás. Budapest, 2018. 9–17. [társszerző: Horváth Sándor]

Futures. In: Europe's Postwar Periods – 1989, 1945, 1918. Writing History Backwards. Eds. Conway, Martin–Lagrou, Pieter–Rousso, Henry. London, 2018. 81–101.

Pasts. In: Europe's Postwar Periods – 1989, 1945, 1918. Writing History Backwards. Eds. Conway, Martin–Lagrou, Pieter–Rousso, Henry. London, 2018. 179–192. [társszerző: Rousso, Henry]

Kulturní opozice: koncepty a přístupy*. Muzeum, 2018. 13–23. [társszerzők: Horváth, Sándor, Scheibner, Tamás Kovács, Éva]

2019

Collective Violence, anti-Semitism and the Politics of the Body in post-1945 Hungary. European Review of History: Revue européenne d'histoire, 2019.

A jövő mint történeti probléma: 1918 és 1945 Európában. Aetas, 2019. 1. 5–17.

KUTATÁSI TERÜLET

Magyarország és Kelet-Közép Európa társadalom- és kultúrtörténete a 20. század második felében, a történetírás elmélete és módszerei

PROJEKTEK

Tudományos koordinátor, OSI-CEU Összehasonlító Történettudomány Program, 2006. október–2010. szeptember.

A szocialista diktatúrák mindennapi igazolása című kutatóprogram, Nemzetközi Visegrád Alap, kutatásvezető, 2007. április–2008. június.

Kutató, szakmai vezető testületi tag – „Nemzeti múzeumok Európában: Identitás-politikák, a múlt fölhasználása és az európai polgár (EUNAMUS)”, az Európai Unió 7. keretprogramja által finanszírozott nemzetközi kutatóprogram, 2010. február–2012. december.

Kutató – „Fizikai erőszak és az állam legitimációja a késő szocializmus időszakában”, nemzetközi kutatóprogram, Leibniz Alapítvány, Németország, 2011. november–2014. február.

Külső szakértő, szakmai vezető testületi tag – „A globális szocializmus” című nemzetközi kutatóprogram, Arts and Humanities Research Council, Nagy Britannia, 2014-.

TANÍTÁS

Miskolci Egyetem, Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, Antropológia és társadalomtörténet kurzus, megbízott előadó, 2008. február–június.

Kodolányi János Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék, megbízott előadó, 2008. szeptember–február.

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

Tanulmányút a Glasgowi Egyetem Kelet-Európa Intézetének ösztöndíjával Glasgowban (2002. július)

Kutatóút a British Library of Political Science-ben a London School of Economics-on az Európai Társadalomtudományos Kutatási Alap (EUSSIRF) ösztöndíjával (2002. szeptember)

A Londoni Egyetem Kelet-európai és Szláv Tanulmányok Iskolája (SSEES) a Teacher/Fellowship ösztöndíjrendszer keretében (2002. szeptember–2003. június)

Volkswagen Alapítvány kutatói ösztöndíja a prágai Károly Egyetemen, részvétel a Szocializmus mint értelemvilág című nemzetközi kutatóprogramban (2008. május–június)

Friedrich Schiller Egyetem Jéna, Kertész Imre Kollégium (2012. január–december)

Jelenkortörténeti Kutatóközpont (ZZF), Potsdam – vendégkutató (2013. június–július)