+36 1 224 6755   

mtakk logo

RCH Institute of History

Eszik Veronika

Eszik Veronika

Eszik Veronika

Beosztás: fiatal kutató

Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224–6700/4660
E-mail:

 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1985. 01. 03.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 2011.

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos bölcsész és tanár, 1012.

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet doktori program. Abszolutórium: 2015.

MUNKAHELYEK

Terror Háza Múzeum, tárlatvezető (2010–2012)

Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest, francia nyelvtanár (2012)

MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (2017–)

 

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Hajnal István Kör Társadalomtudományi Egyesület (2015–)

Ösztöndíjak  

Állami tanulmányi ösztöndíj a doktori képzés időtartamára (2012–2015)

A francia kormány ösztöndíja (Bourse du Gouvernement Français) cotutelle-rendszerű képzésre, a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales-al együttműködésben (2013)

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj négy hónap horvátországi kutatásra (2017)

 

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2013

A vasút Ferencvárosban: egy nagyvárosi ipari zóna térszerkezeti vizsgálata. Korall, 14. (2013) 52. 21–42.

2014

Augustus egyes szám első személyben. Világtörténet, 4. (2014) 4. 679–683.

Egy monarchia agóniája. Az Osztrák–Magyar Monarchia, 1914–1920. Világtörténet, 4. (2014) 4. 706–710.

Dominique Kirchner Reill: Nationalists who feared the nation. Adriatic multinationalism in Habsburg Dalmatia, Trieste and Venice. (Stanford studies on Central and Eastern Europe). Stanford Univ. Press, Stanford, 2012. 313. Korall, 15. (2014) 55. 176–181 [recenzió]

2015

Lemieux, Cyril: Réflexions pour instaurer d'autres rapports entre médias et sciences sociales: A társadalomtudományok médiaban elfoglalt helyének újragondolása. Ford. Eszik Veronika. In: Vis-à-vis: Tanulmányok az Atelier fennállásának 25. évfordulójára. Szerk. Erdősi Péter–Klement Judit. Budapest, 2015. 167–184.

Jarrige, François: Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences. Paris, La Découverte, 2014. 419. Korall, 16. (2015) 61. 218–222. [recenzió]

A magyar–horvát tengermellék mint nemzetiesített táj : adalék az intézményesülő földrajztudomány és a nemzetépítés kapcsolatához. Korall, 16. (2015) 62. 75–96.

2016

Rivalizáló nacionalizmusok a liberális törvényi szabályozás szabta keretek között: A horvát iskolaügy a 19. század végén. Sic Itur Ad Astra, 26. (2016) 65. 261–268.

Elmaradott horvát vidék, modern magyar város: a dualizmuskori magyar állam területfejlesztési politikája a báni Horvátországban. In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Szerk. In: Pap József–Tóth Árpád–Valuch Tibor. Budapest, 2016. [Rendi Társadalom – Polgári Társadalom, 28.] 245–253.  

 

2018

Polanyi, Karl: A Life on the Left. By Gareth Dale. New York: Columbia University Press, 2016. 381. Hungarian Historical Review, 7. (2018) 2. 396–398. 3 [recenzió]

Kinek az öröksége, minek az emlékezete?: A Kárpát-medencei vasúti örökségegyüttes hálózatos jellegéről, társadalomtörténeti megközelítésben. In: Ezerarcú vasút II. Fókuszban a vasúti építészet. Szerk. Horváth Csaba Sándor–Imre Lászlóné–Majdán, János–Varga, Gábor. Pécs, 2018. 17–28.

KUTATÁSI TERÜLET

19. századi magyar és horvát társadalomtörténet, a magyar–horvát kapcsolatok története.

 

ÖNKÉNTESSÉG

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ önkéntese (2012-től)