BorítóAlekszandr Sztikalin: A Tájékoztató Iroda feloszlatása és a kommunista pártok közötti kapcsolatok új formái 3
Vukman Péter: Brit katonai segély Jugoszláviának és a háromhatalmijugoszláv tárgyalások (1950-1953) 20
Nagy Kornél: A lembergi örmény érsekség katolizációja (1681-1689) 36
Forgó Zsolt: Jean Rapp tábornok és kapcsolata Napóleonnal 53
V. Molnár László: Két protestáns medikus oroszországi karrierje 64
Nagy Gábor: Amerikai megfigyelők Kínában (1943-1944) 72

SZEMLE
A Lajtán innen és túl (lsm.: Goreczky Tamás) 77
Délvidék 1941-1944 (lsm.: Bíró László) 79
Politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális elitek Közép- és Kelet-Európa államaiban a 19-21. században (lsm.: Penka Pejkovszka, Demeter Gábor) 81