TSz 2020 01 B1 kicsi

TANULMÁNYOK

Romhányi Beatrix Az Alföld Árpád-kori népesedési és birtokviszonyai a tatárjárás előtt 161
Szabó-Turákné dr. Póka Ágnes A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527–1567 között 193
Dáné Veronka Egy erdélyi főúri udvar a 17. század közepén. Kemény János continuus szolgái 207
Szalai Ágnes A helytartók, Bornemissza Anna és a „tanácsi rend” kormányzati szerepe I. Apafi Mihály 1663. évi távolléte idején 227
Deák Ágnes Ismeretlen konzervatív kiegyezéstervezet – 1864 241

ADATTÁR
Szabó-Turákné dr. Póka Ágnes A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527–1567 között 259

HAGYATÉK
I.Tóth Zoltán Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. I. rész 289

MEGEMLÉKEZÉS
J. Újváry Zsuzsanna: Zimányi Vera (1930–2021) 315