A „hosszú 19. század” történetével kapcsolatos kutatásaink tengelyében Széchenyi István levelezésének, valamint Ipolyi Arnold levelezésének és egyéb magániratainak a kiadása áll. E mellett OTKA-támogatás segítségével folyik tovább az Osztrák–Magyar Monarchia közös minisztertanácsi ülésjegyzőkönyveinek a megjelentetése (osztrák történészekkel közös projekt); szintén OTKA-támogatást élvez a dualizmus kori csődperek most kezdődő feltárása. A témacsoport több tagja részt vesz abban – a BTK összes intézetét összefogó – OTKA-kutatócsoportban, amely témája a magyar nacionalizmus kialakulásának multidiszciplináris vizsgálata, mindenekelőtt a tudományok és a kreatív művészetek tükrében. Ezenkívül egyéni kutatói érdeklődés alapján vizsgálat tárgya még a Balkán 19–20. századi története, a magyar szélsőjobboldali politikai gondolkodás, továbbá a mindennapi élet dualizmus kori historikuma és a 19–20. századi vidéki urbanizáció társadalomtörténete.