BTK Történettudományi Intézet
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. / 1453 Budapest, Pf. 33.
Tel.: +36-1/224-6700
Név Munkakör Mellék Szobaszám Fővonal
Ablonczy Balázs tudományos főmunkatárs 4669 B.5.28.  
Ábrahám Barna tudományos munkatárs 4262 B.5.43.  
Adamecz Szilvia könyvtáros 4629 K.6.22.  
Apor Péter tudományos munkatárs 4667 B.5.40.  
Bácsatyai Dániel tudományos segédmunkatárs 4638 B.5.15.  
Balogh Margit tudományos tanácsadó 4381 B.4.18.  
Bardi Erzsébet tudományos szolgáltató 4624 B.4.33.  
Bartha Ákos tudományos munkatárs 4669 B.5.28.  
Benei Bernadett tudományos segédmunkatárs 4633 B.4.27.  
Beöthy Balázs tudományos munkatárs 4685 B.5.15.  
Bertényi Iván tudományos főmunkatárs 4660 B.5.26.  
Bíró László tudományos főmunkatárs 4262 B.5.43.  
Bognár Szabina jogi előadó 4612 B.4.20.  
Bottoni Stefano tudományos főmunkatárs 4670 B.5.40.  
Burucs Kornélia tudományos főmunkatárs 4604 B.5.18.  
Cieger András tudományos főmunkatárs 4660 B.5.26.  
Csákó Judit tudományos segédmunkatárs 4639 B.4.37  
Csaplár-Degovics Krisztián tudományos főmunkatárs 4319 B.5.16.  
Csukovits Enikő tudományos tanácsadó 4639 B.4.37.  
Czinege Szilvia tudományos munkatárs 4654 B. 5.27.  
Demeter Gábor tudományos munkatárs 4319 B.5.16.  
Detre András tudományos kisegítő 4626 B.4.33.  
Dorogi Ilona tudományos munkatárs 4644 B.5.30.  
Égető Attila web-programozó 4680 B.4.11.  
Erdélyi Gabriella tudományos főmunkatárs 4647 B.4.24.  
Eszik Veronika tudományos segédmunkatárs 4660 B. 5.26.  
Falvayné Molnár Mónika tudományos munkatárs 4644 B.5.30.  
Fejes Péter Past President/gk. szolg. 4602 B.5.19.  
Fejérdy András tudományos munkatárs 4324 B.4.23.  
Fodor Pál tudományos tanácsadó 4606 B.4.16.  
Fónagy Zoltán tudományos főmunkatárs 4654 B.5.27.  
Fóti Miklós tudományos munkatárs 4644 B.5.30.  
Franchi Roberta tudományos munkatárs 4651 B.4.22. 224-6788
Gecsényi Lajos tudományos tanácsadó 4621 B.5.18.  
Glatz Ferenc kutatóprofesszor em. 4601 B.5.20.   
Glück László tudományos munkatárs 4633 B.4.27.  
Gyáni Gábor kutatóprofesszor 4662 B.5.29.  
Győri Lászlóné Emese titkársági ügyintéző 4609 B.4.14. 224-6755
Harsányi Antal gépkocsi szolgálat 4676 B.2.11.  
Hegyi Klára professzor em. 4664 B.4.31.  
Hornyák Árpád tudományos munkatárs 4262 B.5.43  
Horváth Gergely Krisztián tudományos főmunkatárs 4666 B.5.13.  
Horváth Imre tördelő szerkesztő 4625 B.4.33.  
Horváth Richárd tudományos munkatárs 4641 B.4.41.  
Horváth Sándor tudományos főmunkatárs 4672 B.5.38.  
Hudecz Andrea tördelő szerkesztő 4626 B.4.44  
Jakó Klára tudományos munkatárs 4647 B.4.24.  
Janek István tudományos munkatárs 4667 B.5.22.  
Jarmalov Rezső tudományos segédmunkatárs 4633 nincs szám  
Kádas István tudományos segédmunkatárs 4638 B.5.15.  
Kalotai Noémi tudományos segédmunkatárs 4324 B.4.23.  
Kármán Gábor tudományos munkatárs 4697 B.4.26.  
Katona Csaba tudományos munkatárs 4627 B.4.30.  
Kecskés D. Gusztáv tudományos főmunkatárs 4658 B.5.41.  
Kiltz Beáta ügyvivő szakértő 4602 B.5.19.  
Klement Judit tudományos munkatárs 4660 B.5.26.  
Klestenitz Tibor tudományos munkatárs 4324 B.4.23.  
Kocsis Gabriella ügyvivő szakértő 4625 B.4.33.  
Konrád Miklós tudományos munkatárs 4655 B.5.39.  
Korondán Zoltán gépkocsi szolgálat 4676 B.2.11.  
Kovács Éva tudományos főmunkatárs 4622 B.4.33.  
Kovács Márta titkársági ügyintéző 4679 B.4.43.  
Kovács Péter tudományos főmunkatárs 4648 B.4.42.  
Kovács Viktória tudományos segédmunkatárs 4638 B.5.15  
Könyvtár olvasóterem   4439 K.6.20.  
Lakatos Judit tudományos munkatárs 4668 B.4.32.  
Lehoczky Viktória könyvtáros 4631 K.6.21.  
Magyar Edina postázó 4652 B.2.11.  
Magyar Történelmi Társulat Csizmadia Erzsébet   4405 B.5.12.  
Martí Tibor tudományos munkatárs 4656 B.4.28.  
Mihalik Béla tudományos munkatárs 4697 B.4.26.  
Mitrovits Miklós tudományos munkatárs 4319 B.5.16.  
Mohosné Kotnyek Orsolya pénzügyi koordinátor 4685 B.5.42.  
Molnár Antal tudományos főmunkatárs 4663 B.4.25.  
Moys Zoltánné Lezsák Gabriella tudományos segédmunkatárs 4693 B.5.32.  
Naár Róbert informatikai felelős 4620 B.4.11. 224-6760
Nagy Béla tudományos munkatárs 4627 B.4.30.  
Nagy Kornél tudományos munkatárs 4656 B.4.28.  
Neumann Tibor tudományos főmunkatárs 4699 B.4.40.  
Nógrády Árpád tudományos főmunkatárs 4699 B.4.40.  
Oborni Teréz tudományos főmunkatárs 4632 B.4.12.  
Oprán Emese ügyvivő szakértő 4607 B.4.43. 224-6772
Paksa Rudolf tudományos munkatárs 4619 B.5.23.  
Pálffy Géza tudományos tanácsadó 4674 B.4.29.  
Palovicsné Tihanyi Éva kiadvány szerkesztő 4625 B.4.33.  
Pálosfalvi Tamás tudományos főmunkatárs 4641 B.4.39.  
Péter Katalin professzor em. 4664 B.4.31.  
Péterfi András ügyvivő szakértő 4625 B.4.33.  
Péterfi Bence tudományos segédmunkatárs 4641 B.4.41.  
Petkes Zsolt tudományos segédmunkatárs 4599 B.5.32.  
Pók Attila tudományos tanácsadó 4611 B.4.13.  
Pótó János tudományos főmunkatárs 4617 B.5.41. 224-6718
Rendszergazda   4220 B.5.37.  
Ress Imre tudományos főmunkatárs 4319 B.5.16.  
Scheibner Tamás tudományos munkatárs 4654 B.5.42.  
Schmidt-Schweizer Andreas tudományos főmunkatárs 4642 B.5.41.  
Seres Attila tudományos munkatárs 4666 B.5.21.  
Skorka Renáta tudományos munkatárs 4634 B.4.39.  
Sokcsevits Dénes tudományos főmunkatárs 4319 B.5.16.  
Somogyi Éva professzor em. 4664 B.4.31.  
Stark Tamás tudományos főmunkatárs 4657 B.5.24.  
Sudár Balázs tudományos főmunkatárs 4693 B.5.31.  
Sulyokné Frisnyák Zsuzsa tudományos főmunkatárs 4659 B.5.25.  
Sz. Bíró Zoltán tudományos munkatárs 4655 B.5.39.  
Szabó András Péter tudományos munkatárs 4697 B.4.26.  
Szabó-Turákné Póka Ágnes tudományos segédmunkatárs 4651 B.5.13.  
Szarka László tudományos főmunkatárs 4657 B.5.24.  
Szász Zoltán tudományos tanácsadó 4621 B.5.18.  
Századok szerkesztősége       Simon Anita   4637 B.5.11. 355-7772
Szentpéteri József tudományos főmunkatárs 4698 B.4.20.  
Szilágyi Adrienn tudományos segédmunkatárs 4660 B.5.26.  
Szilágyi Magdolna tudományos munkatárs 4653 B.5.14.  
Szilágyiné Völgyesi Orsolya tudományos főmunkatárs 4660 B.5.26.  
Szulovszky János tudományos főmunkatárs 4659 B.5.25.  
Szulyovszky Szilvia pályázati referens 4628 B.4.32.  
Tálas Anikó titkársági ügyintéző 4606 B.4.43. 224-6754
Tanácsterem   4481 B.5.33.  
Tárgyaló     B.5.44.  
Teke Zsuzsa tudományos főmunkatárs 4664 B.4.31.  
Tóth Ferenc tudományos tanácsadó 4656 B.4.28.  
Tóth Gergely tudományos munkatárs 4633 B.4.27.  
Törő Ágnes könyvtáros 4629 K.6.22.  
Tringli István tudományos főmunkatárs 4648 B.4.42.  
TTI Titkárság   4316 B.4.14.  
Turbucz Dávid tudományos munkatárs 4619 B.5.23.  
Türk Attila tudományos főmunkatárs 4599 B.5.32.  
Vámos Péter tudományos főmunkatárs 4655 B.5.39.  
Varga Bálint tudományos munkatárs 4654 B.5.27.  
Varga J. János tudományos főmunkatárs 4664 B.4.31.  
Vörös Boldizsár tudományos főmunkatárs 4619 B.5.23.  
Weisz Boglárka tudmányos főmunkatárs 4634 B.4.39  
Zahorán Csaba tudományos munkatárs 4638 B.5.15.  
Zsidai Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs 4599 B.5.32.  
Zsoldos Attila kutatóprofesszor 4640 B.4.38.