A Tudományos információs osztály négy részlegből áll. A kiadványszervezési, honlap-, szomszédsági részleg és az intézeti könyvtár tartozik ide. A kiadványszervezési részleg tevékenységének középpontjában az intézet által gondozott folyóiratok és könyvek kiadásra való előkészítése, pályázatok elkészítése, illetve a megjelenő munkák terjesztése áll. Emellett a részleg munkatársai részt vesznek a honlap tartalmi munkálataiban, az intézeti előadások összefoglalóit, azok illusztrációit állítják össze, illetve kiadványokat ismertető cikkeket, aktuális híreket készítenek a honlapra. A honlap működtetésének tartalmi-technikai felelőse a honlap-részleg munkatársa. A szomszédsági részleg munkatársainak feladata a térség „szomszédos” országaiban (Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország, Ausztria, kitekintve Németországra is) megjelenő, magyar történelmet érintő kiadványok, cikkek szemlézése. Nem pusztán bibliográfiai adatokat tárnak fel, hanem a témában érintett intézeti tudományos osztályok munkatársaival együttműködve igyekeznek az új kiadványokra reagálni, vitákat gerjeszteni, egy-egy aktuális kérdéskörről véleményeket megfogalmazni. A részleg munkájának eredményeiről szintén az intézeti honlapon kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. Az intézeti könyvtár a Bölcsészettudományi Kutatóközpont keretében a történettudományi szakkönyvtár feladatkörét látja el.