A könyvtár története

A könyvtár alapítási éve 1949, az állománynak ugyanakkor részét képezi az 1941 és 1948 között a Teleki Intézet égisze alatt működő, jogelődnek számító Magyar Történettudományi Intézet könyvtárának gyűjteménye is. A HUN-REN BTK Történettudományi Intézet könyvtárának jelenlegi státusza: korlátozott nyilvánosságú tudományos szakkönyvtár.

A könyvtár elsősorban Magyarország és a Kárpát-medence területére vonatkozó történettudományi szakirodalmat gyűjti a honfoglalástól napjainkig. Ezenfelül az intézetben folyó kutatásokat elősegítő egyetemes történelmi művekkel és a segédtudományok tárgykörének kiadványaival egészül ki az állomány, mindezek magyar, illetve idegen (elsősorban régiónk országainak, valamint angol, német és francia) nyelven. A 120 ezret meghaladó példányszámú állományban a könyveken kívül hazai és külföldi folyóiratok és évkönyvek, térképek, különlenyomatok, digitális kiadványok, valamint mikrofilmek találhatóak.

konyvtarbtk2022

Szolgáltatások

  • kölcsönzés kizárólag az intézet munkatársai részére,
  • helyben használat biztosított más akadémiai intézetek munkatársai, egyetemi tanárok és doktoranduszok, valamint megfelelő ajánlóval rendelkező kutatók, egyetemi hallgatók stb. részére,
  • online adatbázisokhoz való hozzáférés (EISZ, JSTOR),
  • könyvtárközi kölcsönzés.

Online katalógus

Online Könyvtári katalógus

 

A könyvtár munkatársai

Pocsári Csaba

Kapcsolat

HUN-REN BTK Történettudományi Intézet Könyvtár
Cím: Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4. K épület
Levelezési cím: Bp. 1463 Pf. 933.
E-mail:
Tel.: 224–6700/4629

 

Nyitvatartás:

 

  • Hétfő: 10:00-15:00
  • Kedd: 9-17:00 
  • Szerda: 10:00-15:00 
  • Csütörtök: 9:00-17:00 
  • Péntek: 10:00-15:00