A könyvtár története

A könyvtár alapítási éve 1949, ekkor került a Történettudományi Intézet a Magyar Tudományos Akadémia hatáskörébe. Az állománynak ugyanakkor részét képezi az 1941 és 1948 között a Teleki Intézet égisze alatt működő, jogelődnek számító Magyar Történettudományi Intézet könyvtárának gyűjteménye is. Könyvtárunk jelenlegi státusza: korlátozott nyilvánosságú tudományos szakkönyvtár.

A könyvtár elsősorban Magyarország és a Kárpát-medence területére vonatkozó történettudományi szakirodalmat gyűjti a honfoglalástól napjainkig. Ezenfelül az intézetben folyó kutatásokat elősegítő egyetemes történelmi művekkel és a segédtudományok tárgykörének kiadványaival egészül ki az állomány, mindezek magyar, illetve idegen (elsősorban régiónk országainak, valamint angol, német és francia) nyelven. A 120 ezret meghaladó példányszámú állományban a könyveken kívül hazai és külföldi folyóiratok és évkönyvek, térképek, különlenyomatok, digitális kiadványok, valamint mikrofilmek találhatóak.

Szolgáltatások

– kölcsönzés kizárólag az intézet munkatársai részére,

– helyben használat biztosított más akadémiai intézetek munkatársai, egyetemi tanárok és doktoranduszok, valamint megfelelő ajánlóval rendelkező kutatók, egyetemi hallgatók stb. részére,

– online adatbázisokhoz való hozzáférés (EISZ, JSTOR),

– könyvtárközi kölcsönzés.

Online katalógus

Online Könyvtári katalógus

 

Évkönyvek

Folyóiratok

A könyvtár munkatársai

Beosztás: könyvtáros
Témacsoport: Tudományos információs témacsoport (könyvtár)
Telefon: 224–6700/4439 (olvaszószolgálat), 4629
E-mail: 
Beosztás: könyvtáros
Témacsoport: Tudományos információs témacsoport (könyvtár)
Telefon: 224-6700/4631
E-mail:

Kapcsolat

BTK TTI Könyvtár
Cím: Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4. K épület
Levelezési cím: Bp. 1453 Pf. 33.
E-mail:
Tel.: 224–6700/4439

Nyitva tartás:

Hétfő, szerda: zárva
Kedd: 9:30-18:00
Csütörtök: 9:30-17:00
Péntek: 9:30-15:00