+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete 1949-ben jött létre az 1941-ben alapított Teleki Pál Intézet történeti szekciójából, 2012. január 1-jétől pedig Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tagintézményeként működik. Hagyományainál, eddigi tudományos és tudományszervezői teljesítményénél fogva az Intézet a magyarországi és a magyar nyelvű történettudomány vezető intézménye. Fő feladatának a magyar társadalom és állam történetével kapcsolatos alapkutatások végzését, kézikönyvek (különösen forráskiadások) és összefoglaló művek készítését, az eredmények szakszerű publikálását és széles körben való terjesztését, a szakma nemzetközi intézményeivel való kapcsolattartást, a magyar történészek nemzetközi szereplésének összefogását, valamint a magyarországi közgondolkodás formálását tekinti. Ehhez biztosítja a kutatási és szervezeti infrastruktúrát, beleértve magyar és idegen nyelvű folyóiratok (Történelmi Szemle, Világtörténet, Acta Historica) és könyvsorozatok (Magyar Történelmi Emlékek), továbbá különböző intézeti fórumok (előadások, műhelybeszélgetések, fiatal kutatók fóruma, kutatási beszámolók, műhelyviták, könyvbemutatók, konferenciák) fenntartását. Helyet ad a magyarországi történettudomány egyéb központi intézményeinek (MTA Történettudományi Bizottsága, Magyar Történelmi Társulat, történész vegyes bizottságok) és biztosítja az ország legfontosabb történész folyóirata, a Századok működésének infrastrukturális és személyi hátterét. Az Intézet munkatársai számos szerkesztő-, tudományos és szervezőbizottságban, kuratóriumban, hazai és nemzetközi projektben és kulturális vállalkozásban (lexikonok, tankönyvek, összefoglaló művek megvalósításában stb.) vesznek részt, és közülük sokan oktatnak hazai és külföldi egyetemeken is. Az intézeti kutatások vezérelvei: szakszerűség, regionális (közép-európai) szemlélet, a rokon szakmákkal és a Kárpát-medence térségét vizsgáló hazai és külföldi intézményekkel való szoros együttműködés, az egyetemes történetírás eredményeire történő folyamatos reflektálás, a magyar történeti témák európai és egyetemes történeti összefüggésekbe ágyazott vizsgálata, valamint a magyar társadalmat érdeklő történeti kérdések megválaszolása a legkorszerűbb eszközök felhasználásával. Hiszünk abban, hogy az Intézet szakmai munkássága nemzeti közösségünk kollektív emlékezetének, identitásának megőrzésében és formálásában  is mértékadó szerepet játszhat.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail