A folyóiratokról bővebb információt a Folyóiratok főmenü pont alatt olvashatnak, ahol a már megjelent számok tartalomjegyzéke is megtekinthető.

Előfizetés:                                                        

A Történelmi Szemle (TSZ) és a Világtörténet (VT) c. folyóiratokra elő lehet fizetni személyesen a postahelyeken és a kézbesítőnél vagy a Központi Hírlap Iroda zöldszámán: 06-80/444-444, e-mailen: , faxon: 1-303-3440, vagy levélben a MP Zrt. Központi Hírlap Iroda, Budapest 1008 címen. Magánszemélyek belföldre szóló előfizetés esetén az előfizetési díjat készpénzben, nyugtán, készpénz-átutalási megbízással (csekkel), vagy folyószámláról banki átutalással tudják kiegyenlíteni. További információ a www.posta.hu oldalon.

A The Hungarian Historical Review (HHR) c. folyóirat teljes évfolyama előfizethető emailen: , vagy levélben a The Hungarian Historical Review, H-1250 Budapest, Pf. 9. címen. További információ a folyóirat hivatalos honlapján: http://www.hunghist.org/.

Az egyes számok megvásárolhatóak:

MTA BTK Történettudományi Intézetben hétköznaponként 9 és 16 óra között.
1014 Budapest, Úri u. 53.
Tel.: (36-1) 224-6700/624, 626
Email: ;

továbbá alábbi partnereinknél.

ELTE Jegyzetbolt (TSZ, VT, HHR)          
1083 Bp., Múzeum krt. 6-8.
tel: (36-1) 411-6500/5281     
e-mail:
http://www.jegyzetelte.hu/

Írók Boltja (TSZ; VT; HHR; Lymbus, 2012-2015)           
1061 Budapest, Andrássy út 45.
tel.: (36-1) 322-1645
e-mail:
http://uj.irokboltja.hu/

Párbeszéd Könyvesbolt (TSZ; VT; HHR; Lymbus, 2012-2015)
1085 Budapest, Horánszky u. 20.    
tel.: (36-1) 445-2775
e-mail:
http://www.konyveslap.hu/kapcsolat

Ronni Könyvkereskedés Jogi szakkönyvesboltja (HHR)
1055 Budapest Markó u. 25.
tel.: (36-1) 354-6791
e-mail.:
http://www.ronniszakkonyv.hu/

Penna Bölcsész Könyvesbolt (TSZ; VT; HHR; Lymbus, 2012-2015)        
1053 Budapest, Magyar utca 40.
tel.: 06-30-203-1769
e-mail:

Bouchal Kft. (HHR)
1157 Budapest, Erdőkerülő u. 12. fsz.
tel.: (36-1) 414-0192
email.:
http://www.bouchal.hu/