image001

HORVÁTH SÁNDOR – KECSKÉS D. GUSZTÁV – MITROVITS MIKLÓS (SZERK.)
Magyarország külkapcsolatai (1945–1990)
ISBN 978-963-416-285-8
640 oldal
Budapest, 2021
MTA BTK Történettudományi Intézet
MEGRENDELHETŐ
Ára: 4290 Ft
További információk