Megjelent a Történelmi Szemle, a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet folyóiratának legújabb, 2023. évi 4. száma. 

A kiadvány borítója itt látható, a tartalomjegyzéke itt olvasható

A lapszámban Rózsa Mártontól Augsburgi Brúnó és Szent István közötti kapcsolatról olvashatunk, a kölcsönös haszon szempontjára helyezve a hangsúlyt: kinek milyen vélt vagy valós előnyökkel járt a másik megismerése. Ezek után Nagy Levente és Szilágyi Emőke az Oláh, Hunyadi és Drakula családok geneológiájában feltárt újabb eredményekkel tisztáznak egy-két kusza rokonsági kapcsolatot.

tsz borito 2023 4 page 001

Buza János egy törvény vizsgálata alapján derít fényt a 17. század pénzügyi problémáira. Romsics Gergely az I. világháború alatt kialakuló és hullámzó intenzitással tervezett balkáni expanzió kérdését járja körül. Hantos-Varga Márta a katolikus egyház 20. századi megnyilatkozásain keresztül enged bepillantást a katolikus államelmélet változásaiba, László Andor pedig rávilágit Szekfű Gyula saját korára kifejtett hatására. Novák Attila a szocialista útkeresés egy igen kevéssé ismert aspektusáról írt, tanulmánya a kibucok és szövetkezetek közötti lehetséges kapcsolatot tárja fel.

A szám a vidéktörténet kutatásának vitájával zárul Gyáni Gábor, Tomka Béla, Valuch Tibor, Varga Zsuzsanna és Horváth Gergely Krisztián nézőpontjából.

A lapszám megvásárolható és megrendelhető itt.

A Történelmi Szemle 2023. évi repertóriuma itt elérhető.