tsz 2019 02

TANULMÁNYOK
Takács Miklós • Néhány gondolat az avar kor anyagi kultúrájáról a településrégész szemszögéből 165
Pap Norbert- Kitanics Máté – Gyenizse Péter- Szalai Gábor – Polgár Balázs • Sátorhely vagy Majs? Földvár környezeti jellemzői – A mohácsi csata centrumtérségének lokalizálása 209
B. Szabó János • Két díván Budán. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és a magyarországi oszmán hódoltság elitje (1630–1636) 247
Nagy Kornél • Az elképzelt „Aranykor”. Az erdélyi örmény katolikus (unitus) egyház a 18. században 267
Novák Attila • Perről perre. Cionista mozgalom Budapesten az 1950-es években 285
Andreas Schmidt-Schweizer • A német egység mint kihívás Magyarország számára, 1989/90 311

MŰHELY
Kádas István – Skorka Renáta – Weisz Boglárka • Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában 329