vt2017 1 borito1

Kultúrák találkozása a magyar középkorban (Font Márta) 1

Tanulmányok
Barabás Gábor: Eretnekek, kalózok és legátusok. A boszniai eretnekség, a Magyar Királyság és a pápák a 13. század elején 5
Font Márta: A halicsi magyar uralmat támogató elit 33
Zsoldos Attila: Sienai ötvösből szepesi alispán. Olaszok és itáliaiak a Druget-nádorok szolgálatában 53
C. Tóth Norbert: Külföldiek a magyarországi káptalanokban (1375–1424) 75
Skorka Renáta: A „mohó farkas” utóda. Egy Kőszegi Habsburg-szolgálatban 93
Pfeiff er Attila: A Macsói bánság és a macsói vár lokalizációjának kérdése a magyar és a szerb történetírásban 125

Műhely
Armando Nuzzo: Olasz–magyar diplomáciai kapcsolatok (1301–1550). Új források a Vestigia projekt keretében 139

Szemle
A Luxemburgok pénze (Kádas István) 153
Szent Márton és Magyarország (Uhrin Dorottya) 158
A kunok története (Péderi Tamás) 161