vt2017 3Választóvonalak és igazodási pontok 335

Tanulmányok
Pósán László: Lovagi kultúra a késő középkori Litvániában 337
Vincze Dániel: A török elleni visszafoglaló háborúk hírei és Új-Anglia 347
Sashalmi Endre: Politikai teológia és Oroszország női megszemélyesítésének kezdetei a képi ábrázolások tükrében, európai perspektívából. Nagy Péter uralkodása mint vízválasztó 373
Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño: A fennmaradástól a függetlenedésig. A Spanyol Monarchia és itáliai tartományai, 1665–1713 395
José Emilio Burucúa – Fabián Alejandro Campagne: A holland politikai modell a Río de la Plata-i forradalomban 429
Radoslav Raspopović: A montenegrói külpolitika dilemmái a 19. század második felétől az első világháborúig 443
Csaplár-Degovics Krisztián: Az első magyar–albán szótár születése 467
Veszprémy László Bernát: Menahem Begin legendás élete. Kérdések Izrael első jobboldali miniszterelnökének korai karrierje körül, 1913–1948 481

Visszhang
Tringli István: Három német kiállítás a reformációról. Stralsund ‒ Rostock ‒ Berlin 497