vt2017 4 borito 1Asszíriától Szíriáig. Dilemmák és útkeresések a szír államiság idején (Bíró László) 505

Tanulmányok
Steve Tamari: Arab nemzeti tudat a kora újkori Szíriában 511
Horváth Máté: Szíria heterodox vallási közösségei 523
Ferwagner Péter Ákos: A francia gyarmati uralom megrendülése a Közel-Keleten. Az 1925–1927-i szíriai felkelés 545
Sógor Dániel: Szíria – egy útját kereső régi-új ország 575
Sz. Bíró Zoltán: A Szovjetunió és Oroszország a Közel-Keleten 597
Varga Gergely: Az Egyesült Államok és Szíria kapcsolatai a kezdetektől napjainkig 619
N. Rózsa Erzsébet: Felkelők, terroristák és az állami erőszak a szíriai konfl iktusban 647

Szemle
A „Kutya” árnyékában. A tatárok és a délszláv országok a 13. század második felében (Szmutkó Sándor) 663
Üzlet és szabály. Kereskedők és intézmények a 16–19. században (Tózsa-Rigó Attila) 666
Társadalmi egyenlőtlenségek és elégedetlenségek a titói Jugoszláviában (Vukman Péter) 671