Fonagy borito1Fonagy boritok 2Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Magyar Történelmi Emlékek – Adattárak sorozatában megjelent Fónagy Zoltán A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában I–II. című új kötete CD-melléklettel. A tartalomjegyzék itt tekinthető meg.

Fónagy Zoltán történész már egyetemistaként bekapcsolódott az MTA Történettudományi Intézetében folyó társadalomtörténeti kutatásokba. 1987–1990 között kezdte el a 18. századi nemesi birtokviszonyok kutatását, amelynek eredményeit ez a kötet teszi közzé. Tudományos vezetője Szabad György volt. 1990 és 1996 között az ELTE-n oktatott, közben 10 hónapot töltött Göttingenben, ahol a német társadalomtörténet-írás új irányaival foglalkozott. 1996-tól az MTA Történettudományi Intézetének kutatója. 1998-ban megvédett kandidátusi disszertációját Akadémiai Ifjúsági Díjjal és Hanák Péter Díjjal jutalmazták. Publikációinak témája az 1848–1849-es szabadságharc, illetve Budapest 19. századi gazdaság- és társadalomtörténete. Önálló kötete jelent meg Wesselényi Miklósról, Széchenyi Istvánról, a 19. század második feléről. 2003 és 2009 között a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese, majd igazgatója volt. 2010-től újra az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási témái főleg a társadalom és művelődéstörténet köréből kerülnek ki, amelyekhez szívesen közelít a történeti antropológia módszerével.
A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában I–II. című kötet kedvezményesen (teljes ára: 6500 Ft, CD-melléklettel) megvásárolható az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Budapest, 1014 Úri u. 53., I. em. 57.), vagy megrendelhető a következő e-mail-címen: .