A Magyar Tudományos Akadémia magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességét erősítő programjának támogatásával Földvári Péter, a Universiteit van Amsterdam oktatója a GISta Hungarorum adatbázis-elemzési lehetőségeit fogja vizsgálni a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban Demeter Gábor, intézetünk tudományos főmunkatársa nyertes pályázatának keretében.


mtagista2

2015–2022 között közel 9 millió gazdasági-társadalmi-demográfiai jellegű, településsoros adat adatbázisba szervezése történt meg a történelmi Magyarország területén az 1720–1910 közötti összeírásokra alapozva. A nemzetközi tekintetben is jelentős projektekhez (ELKH Proof of Concept, MTA BTK Lendület „Tíz Generáció”, NKFI K 111 766) kapcsolódó középkorászok és oszmanisták révén az időhorizont tágítása éppúgy folyamatos, mint az adatok hagyományos és interaktív-online publikálása. A történeti adatsorok komplex megközelítését lehetővé tevő mutatók kialakításával elérhetővé válik a történeti adatbázis és a jelenkori perifériakutatások összekapcsolása, így a periferizáció folyamatának évszázados áttekintése is.

A közgazdász-történész Földvári Péter  elemzési tapasztalata Jan Luiten van Zanden társszerzőjeként a jövedelemrekonstrukcióban, modellalapú fejlettségvizsgálatokban, proxy változók azonosításában, a fejlettséget magyarázó és fejlettséget okozó látens változók elkülönítésében kiemelkedő. Tudása átadásával a hazai történetírás nemzetközi versenyképességének javítása mellett lehetőség nyílik a tudományos diszciplínák és az alkalmazott kutatás (területfejlesztés) közötti együttműködés javítására.

foldvaripeterFöldvári Péter

Földvári Péter szakmai tapasztalatainak a konkrét kurzusokon való átadása mellett a történeti fejlettségi színvonalra vonatkozó számítások összevetésében és kontrolljában is részt fog venni. A kutatás célja a módszerek szelekciója és a mintázatok interpretálása, mind a történeti, mind a mai perifériakutatásokhoz kapcsolódóan. Ezt követően a hosszú távú változásokat térképezik fel az projektbe meghívott történész és földrajzos kutatók.

A hír az MTA honlapján itt olvasható.