A Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2022-ben megjelenő hatodik kötete tizenhét szerző tizennégy tanulmányát foglalja magában. Tematikus kulcsfogalmai: Területi egyenlőtlenség – Intézményi változás.

mgt evkonyv nyomdai 2022 b1 page

A 412 oldalas kiadvány első blokkja arra keresi a választ, hogy az évszázadok során milyen területi egyenlőtlenségek és fejlettségi viszonyok jellemezték az országot, és ezek mintázata hogyan változott a késő középkortól a 20. századig. Noha az idők folyamán a fejlettség fogalma módosult, az egyenlőtlenségnek is sok dimenziója vizsgálható, s a mérésnek is lehetnek buktatói, a szerzők egyetértenek, hogy e nehézségek ellenére a kvalitatív-kvantitatív megközelítés hasznos eredményeket hozhat. Az útfüggőség elemzése révén a mai regionális problémák geográfia által kevéssé vizsgált gyökereire is rávilágíthatunk.

Az új intézményi közgazdaságtan (New Institutional Economics, rövidítve NIE) paradigmáját az 1970-es években fogalmazták meg. A töredékes információk, a korlátozott racionalitás világában a kockázatok csökkentését formális és informális intézmények hivatottak szolgálni. A menedzsment sikeressége a főnök-megbízott viszonyokat rögzítő piaci és vállalatokon belüli szerződések rendszerén nyugszik.

Az intézményi változás blokk olyan sokat emlegetett, de kevéssé kutatott kérdéseket vizsgál, mint a hadiszállítási kereskedői szerződések, illetve a versenykorlátozó kartell intézményesülése.

A kiadvány tartalomjegyzéke itt elérhető. 

Főszerkesztők: Demeter Gábor, Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka

A kötet ára: 4900 Ft

Vásárlási és rendelési információk