A Migration und Migrationspolitik in Europa, 1945–2020 [Migráció és migrációs politika Európában, 1945–2020] című újonnan megjelent és illusztris szerzőgárdát felvonultató kötet a háború utáni európai migráció történetéről nyújt áttekintést.

A Jakob Schönhagen és Ulrich Herbert (Universität Freiburg) által szerkesztett és a göttingeni Wallstein Verlag által kiadott könyvben az európai országok migrációjáról és migrációs politikájáról szóló átfogó tanulmányok olvashatók.

migrationtti2

A Magyarországról szóló fejezetet intézetünk munkatársai, Apor Péter és Scheibner Tamás jegyzik. A fejezet a második világháború utáni népességmozgásokat és a magyarországi migrációs politika változásait elemzi a hidegháború időszakán át napjainkig.

A kötet címnegyede,  tartomjegyzéke és előszava itt olvasható.