The Knights Hospitaller in Medieval Hungary címmel megjelent az Arpadiana-sorozat 13. kötete. Hunyadi Zsolt és Ribi András könyvének célja a johanniták (ispotályos rend vagy keresztesek) történetének és tevékenységének bemutatása a középkori Magyar Királyságban (kb. 1150–1543) hazai és külföldi levéltárakban őrzött elsődleges (okleveles) források alapján.

hunyady ribi b1

A kötet első, Hunyadi Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének egyetemi docense által jegyzett része a lovagrend megtelepülésétől Luxemburgi Zsigmond uralkodásának időszakáig ível. Ezekben a fejezetekben a rend tevékenysége és a magyarországi rendtartomány vezetésének „nemzetközi” jellegéről olvashatunk. Ezeken túl a szerző egy katalógust is közöl a johanniták hazai preceptóriumairól.

A kötet második részében Ribi András, a HUN-REN–PTE–ELTE Középkori Egyházi Archontológia 1000–1387 Kutatócsoport tudományos munkatársa elsősorban a késő középkorban egyedüliként működő székesfehérvári preceptóriumra fókuszál. Az áttekintés magában foglalja az intézmény birtoktörténetét, személyi összetételét, néhány vezető életrajzát, és kitér a hiteleshelyi, illetve az ispotályos tevékenységre is.

A kiadvány ára: 3200 Ft

Vásárlással, megrendeléssel kapcsolatos információk itt találhatók