2023. május 12-én az Írók Boltjában került sor Fedeles-Czeferner Dóra Nőmozgalom, Nemzetköziség, Önreprezentáció. Feministák az Osztrák–Magyar Monarchia alkonyán című, Kronosz Kiadónál megjelent kötetének bemutatójára. A beszélgetésen a szerző mellett Géra Eleonóra és Szapor Judit vettek részt.

nomozgalmak

Géra Eleonóra a kötet egyik legnagyobb erényének azt tartja, hogy a sajtóforrások mellett rendkívül kiterjedt budapesti, bécsi és New York-i levéltári forrásbázison alapszik, amely által végre kirajzolódott az, hogy bár a vezető magyarországi feminista egyesületeket számos kapcsolódási pont fűzte az angolszász világhoz, igazán szoros viszonyt az osztrák–német kultúrkör hasonló profilú szervezeteivel alakítottak ki a 20. század első két évtizedében.

Szapor Judit szerint a monográfia a rengeteg fehér foltot pótol a magyarországi nőtörténetírásban, fontos alapfogalmakat tisztáz, továbbá számos tévedést, téveszmét és mítoszokat javít ki, illetve kérdőjelez meg.

A kötet azért is tekinthető különlegesnek, mert a benne vizsgált osztrák és magyar szervezetek egymással való viszonyrendszere mellett képet kapunk belőle az egyesületek belharcairól, érdekérvényesítési stratégiáiról, valamint a bennük szerepet vállaló nők közötti kommunikáció dinamikájáról és jellegéről.

A rendezvényről készült videó megtekinthető az Írók Boltja YouTube-csatornáján