2022. október 12–14. között a firenzei European University Institute-ban rendezték meg a Splendid Encounters 10: Beyond the Truth: Misinformation and Credibility in Early Modern Diplomacy című konferenciát, amelyen Intézetünket Kármán Gábor tudományos főmunkatárs képviselte. A Premodern Diplomats Network által évente szervezett konferenciák a kora újkori diplomáciatörténet kutatóinak egyik legjelentősebb fórumává váltak az elmúlt években. A részletes program itt olvasható.

Kármán Gábor előadásában Bethlen Gábornak a Fényes Portával való kapcsolattartását elemezte, amelynek során az erdélyi fejedelem ismételten (és két ízben is sikerrel) kísérletet tett arra, hogy bevonja a szultán seregeit a harmincéves háború keretében indított magyarországi háborúiba. A meggyőzési stratégiák között kiemelt szerepet játszott a tények igen kreatív kezelése, azok elferdítése, sőt, számos esetben teljesen légből kapott információk eljuttatása az oszmán tisztségviselőkhöz. Ahogy az előadás rámutatott, Bethlen azért élvezett bizalmat a Fényes Porta vezető köreiben (ellentétben a nála gyakran a tényekhez sokkal közelebb álló híreket terjesztő ellenfeleivel), mert 1620-ban bebizonyította megbízhatóságát azzal, hogy beváltotta a harmincéves háborúba való belépésekor tett egyik legfontosabb ígéretét. A többi Habsburg-tartományból jövő követség (akik a fejedelem szövetségesei voltak II. Ferdinánddal szemben) hét olyan „országot” képviselt, amelyek küldöttei sosem járultak még a szultánok elé, így Konstantinápolyba hozásuk nagy hitelt és erdélyi fejedelmek körében sosem látott mozgásteret biztosított Bethlen Gábor számára az 1620-as években.