2023. október 25. és 26. között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán Hagyomány-Identitás-Történelem (HIT2023) címmel egyház- és művelődéstörténeti konferenciára került sor, amelyen előadást tartott Kecskés D. Gusztáv is.

Az esemény a Magyarországi Református Egyház által meghirdetett „lelkipásztori hivatás évéhez” kapcsolódott. A rendezvényen az előadók minél több – egyház-, művelődés-, társadalom-, mentalitás-, jog-, illetve kultúrtörténeti, valamint néprajzi és teológiai – megközelítésből igyekeztek vizsgálni a magyar református lelkipásztori hivatás közel fél évezredes történetét.

kre kdg tti

Kecskés D. Gusztáv, intézetünk tudományos tanácsadója Különleges életút, különleges eredmények: Csia Lajos élete és munkássága címmel tartott előadást. Csia Lajos (1887–1962) magyar református lelkész, egyházi író, bibliafordító és bibliakutató volt. Az előadás hangsúlyozta, hogy Csia Lajos a bibliai nyelvek, több más keleti és európai nyelv alapos ismeretének birtokában, a Biblia elmélyült tanulmányozása és az egyetemes kultúrtörténet áttekintése révén olyan különleges művekkel gazdagította a magyar teológiai irodalmat, amelyek a mai olvasók számára is nagy értékkel bírnak. Kecskés D. Gusztáv levéltári kutatásai, valamint Csia egykori tanítványaival és rokonaival készített interjúk alapján felvázolta a vizsgált szerző életének néhány jellemző állomását és munkásságának fő szakaszait.

A konferencia programjáról itt, a koncepciójáról itt lehet olvasni.