2025-ben 200 éves lesz a Magyar Tudományos Akadémia. A Magyar Tudomány Ünnepén ebből az alkalomból 2023. november 7-én 9 órától a Humán Tudományok Kutatóházában konferenciát szerveznek, amelyen beszámolnak az aktuális kutatásokról és filmbemutatóval egybekötve bemutatják A Magyar Tudományos Akadémia elnökei és főtitkárai című kötetet is, amely a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az MTA közös kiadásában jelent meg.


mta kotet tti2

Egy nagy múltú intézmény tanulmányozásakor különösen fontos megismerni az azt működetető és vezető személyek pályáját, hiszen elképzeléseik és döntéseik történelmi korszakoktól függően eltérő mértékben, de alakították annak történetét. A Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulójához közeledve ezt a célt szolgálja A Magyar Tudományos Akadémia elnökei és főtitkárai című kötet is. A könyv lapjain a Magyar Tudományos Akadémia élén álló 21 elnök és 24 főtitkár életrajza, tudományos munkássága, az intézmény érdekében végzett munkája és működésének értékelése jelenik meg a számos kutatóintézetből, egyetemről és több tudományterületről érkező szerzőgárdának köszönhetően.

Az Akadémia elnökeinek és főtitkárainak portréi bizonyos értelemben pont- és mozaikszerűek, mégis végigvezetnek bennünket az Akadémia történetén és annak fordulópontjain. A különböző történelmi korszakok politikai, társadalmi és tudományos közege egyrészt meghatározta a tudós testület vezetőinek megválasztását, másrészt kijelölte a társaság élén állók irányelveit, cselekvésük mozgásterét, vagy épp annak hiányát. Ez eredményezte a hivatali szervezet folytonos szabályozását és azon belül az elnökök és főtitkárok feladat- és hatáskörének formálását, amely egyúttal az Akadémia vezetésében váltakozó befolyásukat is jelentette. A változásokhoz a tudós arcképcsarnok és ezzel összefüggésben az intézményi reprezentáció, az emlékezés hagyománya is igazodott. 

mta kotet tti

A kötet különlegessége, hogy lapjain az Akadémia történetében első ízben gyűjtötték össze az igen változatos és egyben hiányos hivatali galériát. A gyakran elzárt termekben elhelyezett portrékkal ilyen formában most először találkozhat az olvasóközönség.

A kötetet videóportrék egészítik ki, amelyekben a még köztünk élő egykori elnököket és jelenleg az Akadémia élén álló elnököt kérdeztük tudományos pályájukról és vezetői tevékenységükről. Az Akadémia és Könyvtára 200 Éves Évfordulójának Megünneplését Előkészítő Bizottsága szervezésében megvalósuló november 7-i bemutatón ebből rövid ízeletítő is kaphatunk. 

Szilágyi Adrienn

A meghívó és a program itt, a Facebook-esemény pedig itt elérhető.

A rendezvényre itt lehet regisztrálni.

A kiadvány megvásárlásával, megrendelésével kapcsolatos információk itt találhatók