Pók Attila, intézetünk ny. tudományos tanácsadója 2024. július 3. és 5. között részt vett az Európa-kutatók Radikális Európa, erőszak, emancipáció és reakció című 30. nemzetközi konferenciáján Lyonban.

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (ahol Pók Attila tanácsadóként dolgozik) által szervezett szekció címe From Historical Alliances to Digital Hate: Social Movements and Political Action in Central and Southeast Europe [A történelmi szövetségektől a digitális gyűlöletig: társadalmi mozgalmak és politikai cselekvés Közép- és Délkelet-Európában] volt. Pók Attila előadását Making and Unmaking of Scapegoats in Modern Central and South-Eastern Europe [A bűnbakképzés és bűnbakmentesítés a modern Közép- és Délkelet-Európában] címmel tartotta meg.

Az előadás Fritz Stern, Peter Gay, Richard Hofstadter és Makkai János munkásságára alapozva a politikai gyűlöletek eredetének és működésének leírásához alkalmazható néhány klasszikus fogalmi keretet tekintett át. Azt vizsgálta közép és délkelet-európai példákon, hogy ezek a fogalmak miként segíthetnek a jelenlegi szélsőséges ideológiai radikalizmusok és erőszakhullámok okainak megértésében. Pók Attila átfogó fogalomként a kulturális és politikai gyökerű bűnbakkeresést javasolta, és röviden beszélt az Európán belüli különböző előítéletek visszaszorítását célzó intézményes kezdeményezésekről is.