Apor Péter, intézetünk tudományos főmunkatársa az MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport (GlobTört) meghívására tartott előadást 2023. április 26-án az ELTE Társadalomtudományi Karán. 

A Tomka Béla szegedi professzor vezette kutatócsoport találkozója a Magyarország és a harmadik világ 1945 és 1989 közötti kapcsolatát elemezte. Az előadás és a vita során megerősítést nyert, hogy Magyarország és a harmadik világ Kádár-kori kapcsolatainak megítélése széles skálán mozog, amely a gazdaságilag jelentéktelen pótcselekvéstől a hidegháborús szükségszerűségen át a szovjet blokk alternatív globalizációs kísérletéig tart.

globtortFotó: GlobTört

Apor Péter előadásában azt emelte ki, hogy a szovjet érdekszférában működő hazai politikai vezetés távolságot kívánt tartani a nyugati blokktól, miközben mégis az európai tér része kívánt maradni. Az ötvenes és hatvanas években a hazai döntéshozók a Nyugat−Kelet-kapcsolatokat olyan függő viszonyoknak látták, amelyben a Kelet van alárendelve a Nyugatnak. A harmadik világhoz fűződő kapcsolatoktól a függőség enyhítését és a felzárkózás lehetőségét is remélték, miközben a gazdasági és kulturális segítségnyújtás hagyományos európai felsőbbrendűségben is gyökerező módjai Magyarország európai identitását erősítették meg.

A rendezvényről az Újkor.hu tudósítása itt olvasható.