Koloh Gábor, intézetünk tudományos munkatársa előadást tartott a lipcsei Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO) 2023. június 1. és 2. között megrendezett On the Move and on the Spot. Tracing Circulations and Adaptions of Knowledge from and to Eastern Europe című nemzetközi workshopján.

KODAK Digital Still Camera     Fotó: Baráth Katalin

A GWZO és az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport közös programján tizenegy előadás hangzott el, a tudásáramlás különböző formáira összpontosítva. Az 1920-as évektől az 1970-es évekig terjedő vizsgálatok középpontjában a szakértői hálózatok alakulása és szerepe, a tudásáramlást elősegítő kommunikációs formák, a háborúban és az újjáépítésben betöltött fontosságuk állt. Az előadások nagy hangsúlyt helyeztek e globális folyamatok közép- és kelet-európai formáira.

Koloh Gábor The contribution of Central European specialists to the development of international population research networks in the 19th–20th centuries címmel az Applied Science szekcióban tartotta meg előadását a Nemzetközi Statisztikai Intézet (ISI) közép-európai statisztikus tagjairól.

KODAK Digital Still Camera     Fotó: Baráth Katalin

Az elhangzottak három fontos tényre világítanak rá. (1) A közép-európai szakemberek nemzetközi statisztikai életben betöltött szerepe jelentős mértékben visszaszorult a második világháborút követően, miközben annak 19. század második felében történt kiépülésében kulcsfontosságú szerepet játszottak. (2) A visszaszorulás ténye mögött egyaránt láthatjuk a második világháborút közvetlenül követő évtizedek kedvezőtlen ideológiai hatását a szovjetek által megszállt övezetben, de az, hogy az ISI hivatalos és egyre inkább használt nyelve a francia mellett az angol lett, ez pedig az angolszász, különösen az amerikai befolyást is növelte. (3) A kedvezőtlen körülmények ellenére az 1970-es évektől Németországban és Magyarországon egyre többek számára nyílt lehetőség a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódásra. Utóbbi esetében az enyhülő politikai nyomásgyakorlás és a nemzetközi fellépésben érdekelt hazai szellemi körök szerencsés együttállása vezethetett a magasabb részvételi aktivitáshoz.

A workshop programja itt elérhető.