Az MTA Középiskolai Alumni Program keretében Ablonczy Balázs, intézetünk tudományos főmunkatársa, osztályvezetője Lehetett volna másképp? Mi lett volna, ha nincs Trianon? címmel tartott előadást 2024. február 5-én a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnáziumban.

Az előadót Ébner Gábor igazgatóhelyettes köszöntötte. 

A Trianon-legendák egyre csak szaporodnak, így érthető, hogy az előadó által felvetett kérdés az eseménytörténeten túl felkeltette a hallgatóság kíváncsiságát a mélyebb összefüggésekre. Trianon a 20. századi magyar történelem egyik legtragikusabb és legtraumatikusabb eseménye, amely mély nyomokat hagyott a magyar történeti emlékezetben, de a politika sem tudott szabadulni tőle, és értelmezni kívánják a mai közéletben és publicisztikában is rendszeresen felbukkanó hiedelmeket, spekulációkat, legendákat.

Mi lett volna, ha megnyerjük a háborút? Mi lett volna, ha Tisza István életben marad? Mi lett volna, ha az Osztrák–Magyar Monarchia nem bomlik fel? Mi vezetett a Monarchia széthullásához? Hogyan változott a Monarchia egyensúlyfenntartó szerepe Európában? Mi lett volna, ha Magyarország nem írja alá a békeszerződést? Az előadó többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ, hogy megérthessük az 1920-ban aláírt békeszerződés körülményeit és hatását.

A tartalmas délután a hallgatóság részéről felmerült kérdések megválaszolásával ért véget.

Pásztorné Vass Anikó
igazgató / MTA Középiskolai Alumni Program szervezője