Intézetünk tudományos munkatársa, László Szabolcs előadást tartott a ljubljanai Jelenkortörténeti Intézet által 2024. április 18. és 19. között megrendezett International Friendship within and beyond the Iron Curtain című workshopon.

Előadása (Transnational Friendships across the Iron Curtain: Hungarian and American Music Teachers Promoting the Kodály Method, 1960s-70s) a Kodály Zoltán pedagógiai írásai alapján kifejlesztett zeneoktatási módszernek a hidegháború időszakában kibontakozó nemzetközi történetét ismertette.

img 20240419 115331

A kodályi vízión alapuló módszert 1945 után vezették be a magyar közoktatásba és már az 1960-as évektől kezdve népszerűvé vált a „vasfüggönyön” túli országokban is, különösen az Amerikai Egyesült Államokban. László Szabolcs előadásában a magyar és amerikai zeneoktatók között létrejövő szakmai közösséget vizsgálta meg, kimutatva, hogy ennek a transznacionális hálózatnak a működésében kulcsfontosságú szerepet játszottak a személyes barátságok és az érdekegyezéseken túlmutató affektív viszonyulási formák.   

 workshop  img 20240420 114539

 

Munkatársunk előadása az OTKA Posztdoktori kiválósági program keretén belül megvalósuló és A Kodály-módszer nemzetköziesítése és a magyar kultúrdiplomácia a Kádár-korszakban címet viselő kutatási projektjéhez kapcsolódik.