Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2023. május 20-án, hetvennégy éves korában hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt egykori kollégánk, Bessenyei József

bessenyei jozsef

Bessenyei József 1978 és 1992 között volt a Történettudományi Intézet dolgozója, utána a Miskolci Egyetemen, majd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen oktatott. 

A kora újkor kutatója volt. Neki köszönhetjük többek között a Verancsics-évkönyv, Zay Ferenc, Pécsi Kis Péter műveinek sajtó alá rendezését, a Török Bálintra vonatkozó források kiadását és Török Bálint életrajzának megírását.  

Emlékét megőrizzük.